Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Періодичні видання

0 223


Передплачуйте правові фахові видання:


Журнал “Бюлетень законодавства і юридичної практики України”

Є одним з масових професійних видань України.

Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову інформацію, нормативні акти за предметом регулювання суспільних відносин та практики застосування чинного законодавства. Нормативно-правові акти подаються в кодифікованому стані, супроводжуються зручними пошуковими засобами. Бюлетень друкує виключно офіційні матеріали. Нормативні акти отримуються в Управлінні комп’ютерних інформаційних систем Верховної Ради України.

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Формат – 60х90/16.

Передплатний індекс – 74052.

Журнал «Юридична Україна»

Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 30.06.2004 р. № 3-05/7 журнал “Юридична Україна” включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

“Юридична Україна” пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Входить до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus”

Обсяг – 112 стор.

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Формат – 70х100/16.

Передплатний індекс – 01757.

Журнал «Вісник Вищого адміністративного суду України»

 

Журнал є офіційним науково-практичним виданням Вищого адміністративного суду України. Він присвячений висвітленню актуальних питань у галузі адміністративної юрисдикції. Журнал містить статті визнаних фахівців із проблем застосування адміністративного та інших галузей права, наводяться роз’яснення, постанови Президії та пленумів Вищого адміністративного суду України, міжнародні зв’язки ВАСУ, нові нормативно-правові акти.

Включено ВАК України до переліку наукових фахових видань.

Обсяг – 128 стор.

Періодичність виходу – 1 раз на 3 місяці.

Формат – 70х100/16.

Передплатний індекс – 94964

Журнал «Вісник Вищого адміністративного суду України” +
бюлетень-додаток “Судова практика Вищого адміністративного суду України”

Журнал є офіційним науково-практичним виданням Вищого адміністративного суду України. Він присвячений висвітленню актуальних питань у галузі адміністративної юрисдикції. Журнал містить статті визнаних фахівців із проблем застосування адміністративного та інших галузей права, наводяться роз’яснення, постанови Президії та пленумів Вищого адміністративного суду України, міжнародні зв’язки ВАСУ, нові нормативно-правові акти.

Включено ВАК України до переліку наукових фахових видань.

Обсяг журналу – 128 стор.

Періодичність виходу журналу – 2 рази на 6 місяців.

Періодичність виходу бюлетеня-додатку – 1 раз на 6 місяців.

Передплатний індекс – 37045

Газета “Юридичний вісник України”

Щотижнева загальнонаціональна правова газета.

Розрахована на широку читацьку аудиторію: професійних юристів, адвокатів, нотаріусів, працівників органів державної влади та управління, викладачів, науковців, студентів та громадян, які цікавляться правовою інформацією.

Стиль видання – повнота, точність та оперативність друкування нормативних актів усіх рівнів; узагальнення, аналіз, коментування, роз’яснення правових актів на науковому рівні, але в доступній формі.

Щотиждневий наклад – 10 000 прим.

Обсяг – 32 шпальти.

Періодичність виходу – 1 раз на тиждень.

Формат – А-3.

Передплатний індекс – 21615 (річна передплата)

– 33787 (щомісячна передплата).

Журнал «Вісник господарського судочинства»

 

Журнал є єдиним офіційним виданням України, що подає практику Вищого господарського суду України і практику господарських судів, а також науково-практичні коментарі до неї. Значну частину журналу складають публікації визнаних фахівців із проблем застосування цивільного господарського, фінансового, податкового законодавства, регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адміністративного та інших галузей права.

Обсяг – 150 стор.

Періодичність виходу – 1 раз на 2 місяці.

Формат – 70х108/16.

Передплатний індекс – 74156

Слово Національної школи суддів України

Загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання

Періодичність – 4 рази на рік.

 

Передплатний індекс – 68479.

Українська юстиція

 

Журнал популяризує юридичні знання, сприяє захисту прав, інформує про діяльність органів юстиції, проведення семінарів, тренінгів, конференцій, висвітлює особливості реєстрації юр. та фізичних осіб-підприємців, партій, ЗМІ, прав на нерухоме майно тощо

Обсяг – до 128 сторінок.

Періодичність – 1 раз на місяць.

Формат – 70х100/16.

Передплатний індекс – 97731

Журнал «Вісник Державної судової адміністрації України»

 

Журнал присвячений проблемам сучасного правосуддя. Реальні кроки органів державної влади, спрямовані на вирішення цих проблем, хід судової реформи в Україні, осучаснення та зміцнення судової гілки влади – ці актуальні питання постійно будуть у центрі уваги видання.

Обсяг – 48 стор.

Періодичність виходу – 1 раз на 3 місяці.

Формат – 60х84/8.

Передплатний індекс – 95966

 

Проблеми сучасної конституціоналістики

У виданні представлено виклад сучасного конституційного процесу, напрямів конституційної модернізації, вплив іноземних правових інститутів на ці процеси

 

Періодичність – 1 раз на рік.

 

 

Передплатний індекс – 86695

 

Комплект юриста «Загальний»:

 • газета “Юридичний вісник України”
 • журнал “Бюлетень законодавства і юридичної практики України”.

Передплатний індекс – 22404

 

Комплект юриста «Елітний»:

 • газета “Юридичний вісник України”
 • журнал “Бюлетень законодавства і юридичної практики України”
 • журнал “Юридична Україна”.

Передплатний індекс – 08440

 

Комплект «Господарське судочинство»:

 • газета “Юридичний вісник України”
 • журнал “Вісник господарського судочинства”.

Передплатний індекс – 95047

 

Комплект «Сучасне правосуддя»:

 • газета “Юридичний вісник України”
 • журнал “Вісник Державної судової адміністрації України”.

Передплатний індекс – 95702

 

Комплект “Адміністративне судочинство”:

 • газета “Юридичний вісник України”
 • журнал “Вісник Вищого адміністративного суду України”.

Передплатний індекс – 37050


Звертайтеся:

04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-б
тел.: (44) 411-64-03,
(44) 411-69-08
факс: (44) 413-81-44

Якщо у вас питання щодо передплати – надсилайте листи на електронну адресу: pressa@yurincom.kiev.ua

Наш новий сайт: http://pressa.yurincom.com


Передплатити видання онлайн через сайт Укрпочти

Залиште коментар