Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Судді КГС ВС та члени НКР при ВС обговорили актуальні питання щодо вирішення корпоративних спорів

0 149

26 жовтня 2018 року у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відбулося розширене засідання судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС за участю членів Науково-консультативної ради при ВС, присвячене обговоренню актуальних питань щодо вирішення корпоративних спорів. 

З вітальним словом виступили заступник Голови ВС, голова КГС ВС Богдан Львов та суддя ВС, секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС ВС Ганна Вронська.

Зокрема, заступник Голови ВС, голова КГС ВС Богдан Львов зазначив: «Сьогоднішня зустріч – це додаткова можливість обговорити актуальні питання з розгляду справ щодо корпоративних спорів. Матеріали, які напрацьовуються в результаті таких заходів, мають бути доступними для суддів першої та другої інстанцій і представників сторін, щоб вони мали змогу вибрати з них найкращі ідеї для реалізації їх на практиці. Дякую всім небайдужим до теми зустрічі і бажаю плідної роботи».

Ганна Вронська в доповіді висвітлила актуальну судову практику КГС ВС у розгляді корпоративних спорів, зокрема, щодо: захисту прав учасника ТОВ на мирне володіння своїм майном (частками в статутному капіталі), обов’язку акціонерного товариства проводити щорічні загальні збори акціонерів, форми надання учаснику інформації про діяльність ТОВ, захисту прав учасника ТОВ на отримання дивідендів та процесуальних особливостей розгляду корпоративних спорів, захисту права акціонера/учасника на проведення аудиту та деяких процесуальних особливостей розгляду корпоративних спорів.

Секретар палати наголосила на недопустимості втручання кредиторів у діяльність товариства. Крім того, звернула увагу на те, що спосіб повідомлення про скликання загальних зборів повинен забезпечити реальне персональне повідомлення учасника.

Кандидат юридичних наук Максим Корчагін детально проаналізував похідний позов як інструмент захисту корпоративних прав. Зокрема, доповідач розкрив зміст цього нового для українського правового поля інституту; звернувся до дискусійного питання щодо правової природи вимоги та відповідальності за таким позовом; навів приклади судової практики країн англо-саксонської та континентальної систем права.

Виступ доктора юридичних наук, професора Олени Беляневич був присвячений значним правочинам у товариствах з обмеженою відповідальністю. Науковець розглянула критерії визначення правочинів значними з огляду на положення нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також законодавства про акціонерні товариства. Зокрема, акцентовано на недоречності трактування правочинів як значних виключно через вартісний критерій. Олена Беляневич навела приклади правових позицій ВСУ, ВГСУ та ВС, якими проілюструвала, що суди розширили критерії значного правочину шляхом визначення його додаткових ознак, що, на її думку, є доцільним. Підсумовуючи свій виступ, професор зазначила, що насамперед у разі оспорювання значних правочинів слід з’ясовувати, чи порушує чиїсь права цей правочин та які саме. У разі ж невиявлення такого порушення немає й підстав для руйнування цих договірних відносин.

Доктор юридичних наук, професор Інна Спасибо-Фатєєва запропонувала до уваги присутніх тези, які стосуються застосування у судовій практиці наукової доктрини, наприклад розмежування прав на акції (частки) та прав з акцій (часток). Також професор проаналізувала співвідношення понять «корпоративний спір», «корпоративні відносини», «суб’єкт корпоративних відносин» і «корпоративні права».

Доповіді викликали серед учасників заходу жваву дискусію, в якій  активну участь взяли судді КГС ВС Людмила Стратієнко і Володимир Студенець та члени НКР при ВС к.ю.н., доцент Йосип Богдан, к.ю.н. Юрій Мица, д.ю.н., професор Олег Подцерковний, д.ю.н., професор Володимир Устименко.

Залиште коментар