Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Юридичні документи

розрахунок доходу для заяви ЄП

Заява про сплату єдиного податку

Заява до міліції (про вчинення злочину)

Заява про прийняття на роботу

Заява про звільнення

Заява про надання відпустки

Заява про відмову від прийняття спадщини

Заява про прийняття спадщини за законом

Заява про прийняття спадщини за заповітом

Заява про видачу свідоцтва спадкоємцям, які прийняли спадщину 

Заява про реєстрацію посвідчення заповітів та спадкових договорів 

Спільна заява чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини

Заява про стягнення аліментів за кордоном на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном

Заява про видачу ліцензії Заява про реєстрацію бази персональних даних з інструкцією

Заява про реєстрацію бази персональних даних з інструкцією

Заява про порушення справи про банкрутство

Заява щодо недобросовісної конкуренції та реклами

Заява про скасування заповіту 

Заява про повернення коштів за товар неналежної якості та відшкодування завданих збитків

Позовна заява про розірвання шлюбу

Заява про реєстрацію шлюбу

Встановлення режиму окремого проживання в зв’язку з виїздом за кордон

Визнання батьківства та стягнення аліментів на дитину

Визнання права користування житловим приміщенням

Зміна договору найму житлового приміщення

Визнання ордеру недійсним та виселення із житлового приміщення

Визнання свідоцтва про право власності на житло недійсним та вселення

Визнання права власності на автомобіль, придбаний під час перебування в сімейних відносинах без реєстрації шлюбу, та виділення його в натурі

Визнання договору недійсним під впливом тяжкої обставини

Визнання правочину дійсним і права власності на нерухоме майно

Відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої затопленням квартири

Визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним, визнання права власності на 2/3 частини житлового будинку

Зобов’язання роботодавця скласти акт про нещасний випадок на виробництві

Стягнення вартості неякісного товару та відшкодування моральної шкоди

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у зв’язку із записом її матір’ю дитини

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів

Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум

Позовна заява про визнання авторства та припинення дій що порушують авторське право

ФОРМА №1
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

ФОРМА №2
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення

ФОРМА №3
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

ФОРМА №4
Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

ФОРМА №5
Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

ФОРМА №6
Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

ФОРМА №7
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством

ФОРМА №8
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (непотрібне викреслити)

ФОРМА №9
Реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом

ФОРМА №10
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

ФОРМА №11
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

ФОРМА №12
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством

ФОРМА №13
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою

ФОРМА №14
Реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом

ФОРМА №15
Реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця

ФОРМА №16
Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу

Заява та декларація для оформлення субсидії
Заява та декларація для оформлення субсидії та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Допомога одинокій матері
Зразок заяви для призначення допомоги одинокій матері

Виписки з Єдиного державного реєстру
Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Закриття відокремленого підрозділа!
Зразок повідомлення про закриття відокремленого підрозділу

Витяг з Єдиного державного реєстру
Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Довідка з Єдиного державного реєстру
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Призначення усіх видів допомоги
Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги

Направлення інвалідів
Правила прийому та направлення інвалідів до Всеукраїнського центру професійної реабілітації

Соціальна допомога
Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги

Бухгалтерські документи

МСФЗ 1. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

МСФЗ 3. Об’єднання бізнесу

МСФЗ 4. Страхові контракти

МСФЗ 5. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МСФЗ 6. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСБО 1. Подання фінансових звітів

МСБО 2. Запаси 

МСБО 7. Звіти про рух грошових коштів

МСБО 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 11. Будівельні контракти

МСБО 12. Податки на прибуток

МСБО 12. Податки на прибуток (частина 1)

МСБО 12. Податки на прибуток (частина 1)

МСБО 16. Основні засоби

МСБО 18. Дохід

МСБО 19. Виплати працівникам

МСБО 19. Виплати працівникам (частина 1)

МСБО 19. Виплати працівникам (частина 2)

МСБО 19. Виплати працівникам (частина 3)

МСБО 20. Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

МСБО 21. Вплив змін валютних курсів

МСБО 23. Витрати на позики

МСБО 24. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін

МСБО 26. Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення

МСБО 27. Консолідовані та окремі фінансові звіти

МСБО 28. Інвестиції в асоційовані підприємства

МСБО 29. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

МСБО 31. Частки в спільних підприємствах

МСБО 33. Прибуток на акцію

МСБО 36. Зменшення корисності активів

МСБО 36. Зменшення корисності активів (частина 1)

МСБО 36. Зменшення корисності активів (частина 2)

МСБО 38. Нематеріальні активи

МСБО 38. Нематеріальні активи (частина 1)

МСБО 38. Нематеріальні активи (частина 2)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 1)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 2)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 3)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 4)

МСБО 40. Інвестиційна нерухомість