Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

За наявності спору ненарахована та неотримана різниця у пенсії стягується в порядку адміністративного судочинства – ВП ВС

0 66

Особа звернулася до суду з позовом до Пенсійного фонду України та Державної казначейської служби України про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади.

Заявлені вимоги були мотивовані тим, що до складу заробітної плати при розрахунку пенсії Управління ПФУ не включило матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, індексацію заробітної плати й інші виплати, які одержала позивачка і з яких було сплачено внески до ПФУ.

З урахуванням викладеного позивачка просила суд стягнути з держави завдані їй збитки у вигляді упущеної вигоди – ненарахованої та неотриманої різниці у пенсії.

Ухвалюючи рішення про задоволення позовних вимог, місцевий суд, з висновками якого погодився й суд апеляційної інстанції, виходив із того, що шкода, яка була завдана позивачці, полягає у недоплаті пенсії.

Вирішуючи питання юрисдикційної належності спору, Велика Палата Верховного Суду керувалася таким.

З позовних вимог у цій справі вбачається, що позивачка просить стягнути недораховану та неотриману різницю у пенсії, а відповідачем є ПФУ – суб`єкт владних повноважень, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, тобто уповноважений здійснювати нарахування і виплату пенсії позивачці.

Тобто між сторонами виник публічно-правовий спір, пов`язаний зі здійсненням суб`єктом владних повноважень владних управлінських функцій з приводу нарахування та виплати пенсії позивачці.

Разом з тим слід розрізняти вимоги щодо стягнення недоотриманої суми пенсії (борг за пенсійними виплатами) та стягнення компенсації втрати частини доходів через порушення строків їх виплати.

Так, у справі № 676/1557/16-ц (провадження № 14-197цс19) Велика Палата ВС дійшла висновку, що оскільки відповідач (Управління ПФУ) вже погасив борг за пенсійними виплатами позивачу, а справа стосується захисту права позивача на компенсацію, зумовлену простроченням виплати пенсії належного розміру, тобто позовні вимоги пов`язані з відшкодуванням шкоди та заявлені без вимоги вирішити публічно-правовий спір, то такий спір необхідно розглядати за правилами цивільного судочинства.

Натомість спір у цій справі (№ 757/63985/16) стосовно недоотриманої суми пенсії є публічно-правовим, виник з публічно-правових відносин за участю органу державної влади як суб`єкта владних повноважень, тому повинен розглядатися у порядку адміністративного судочинства.

Із повним текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 4 березня 2020 року у справі № 757/63985/16 (провадження № 14-556цс19) можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88062861.

Залиште коментар