Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Щодо статусу перекладача в кримінальному провадженні

0 9

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу захисника особи, засудженої до 5 років позбавлення волі за розбій. На думку скаржника, суди попередніх інстанцій, зокрема, порушили право на захист засудженого, що полягало в незабезпеченні йому права на перекладача.

Касаційний суд дійшов такого висновку: доводи захисника про порушення права засудженого користуватися послугами перекладача з огляду на те, що він є громадянином Республіки Азербайджан і українською мовою не володіє, − обґрунтовані.

Так, у суді апеляційної інстанції захисник заявив клопотання про призначення перекладача, яке обвинувачений підтримав. Однак суд не розглянув це клопотання по суті та не ухвалив жодного процесуального рішення.

Відповідно до звукозапису судового засідання головуючий лише послався на те, що у разі, коли обвинувачений не зрозуміє обставин, які з’ясовуються в судовому засіданні українською мовою, то суд або прокурор здійснять переклад російською мовою.

При цьому можливість обвинуваченого одержувати допомогу перекладача в судовому засіданні є одним із принципів забезпечення права на справедливий суд, визначених у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно зі ст. 29 КПК України суд забезпечує учасникам кримінального провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності послугами перекладача. Таке право повинно бути забезпечено реально, а не формально.

Перекладач є учасником кримінального провадження, наділений передбаченими законом правами та обов’язками, несе кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків перекладача, засвідчує підписом переклад судових рішень та інших процесуальних документів кримінального провадження (ст. 68 КПК України).

Відповідно до вимог закону учасники кримінального провадження та суд не мають права перебирати на себе обов’язки перекладача, користуватися його правами та нести відповідальність.

Отже, під час розгляду справи суд апеляційної інстанції допустив порушення вимог КПК України, яке є істотним, оскільки ставить під сумнів законність і обґрунтованість судового рішення. У зв’язку з цим ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у цьому суді.

Детальніше з постановою ККС ВС у справі № 331/706/19 (провадження № 51-1993км20) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/90714506.

Залиште коментар