Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Переміщення та переведення працівника: необхідно дотриматися законодавчі вимоги

0 240

Питання переведення працівника на іншу посаду та переміщення працівника в межах підприємства без змін трудових прав та обовязків є досить поширеною практикою. І використовується адміністрацією (роботодавцем) з мотивів виробничої необхідності.

Так, працівник реалізує своє право на працю згідно зі статтею 2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). І він може бути переведений на іншу посаду.

На практиці виникає необхідність перевести працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації. У зв’язку з цим виникають питання щодо порядку переведення працівника згідно з нормами КЗпП України.

Відповідно до ч.1 ст.32 КЗпП України: «Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством».

Переведенням працівника вважаються обставини, при яких змінюється виконувана робота: спеціальність, кваліфікація, підприємство або місцевість, де працівник раніше працював. При цьому таке переведення на іншу постійну роботу, в установу, в іншу місцевість, іншу структурний підрозділ тощо допускається тільки за згодою працівника.

При переведенні працівника необхідно:

• отримати згоду працівника;

• дотриматися наступних умов переведення відповідно до  ч.3 ст. 32 КЗпП, а саме: «У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці».

Про переміщення працівника необхідно:

  • визначити виробничи потерби переміщення в інший структурний підрозділ за умови збереження попередньої трудової функції,
  • переміщення не є переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника.

Частиною 2 статті 32 Кодексу законів про працю України передбачено, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце без змін найменування посади та функцій.

Переміщення працівника доцільно оформляти шляхом видання наказу чи розпорядження.

За повідомленням ЗМІ.

Залиште коментар