Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Щодо права на звернення до господарського суду в інтересах юридичної особи

0 9

ТОВ «Фав-Україна» в інтересах ТОВ «Легалплейс» звернулося з позовом до АТ «Укрсиббанк» і ТОВ «Українська металургійна компанія»  про визнання прав такими, що припинилися. ТОВ «Фав-Україна» як учасник ТОВ «Легалплейс» послалося на те, що останнє не має можливості звернутися до суду із вказаним позовом через призначеного саме учасниками керівника.

Господарський суд ухвалою, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, позовну заяву залишив без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 266 ГПК України.

Постановою КГС ВС рішення судів попередніх інстанцій у частині залишення без розгляду позовної заяви змінено та викладено їх мотивувальні частини в редакції цієї постанови. Колегія суддів КГС ВС звернула увагу на таке.

Право на звернення до господарського суду в інтересах юридичної особи надано ст. 54 ГПК України власнику (учаснику, акціонеру) в разі подання ним позову про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою. З іншими позовами в інтересах юридичної особи власник (учасник, акціонер) може звернутися лише в разі наявності підстав, прямо передбачених відповідними законодавчими нормами.

Положеннями чинного законодавства не передбачено звернення учасника юридичної особи до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів цієї особи поза відносинами представництва, окрім позовів про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою.

Суд касаційної інстанції дійшов висновку про те, що у цій справі немає виключних обставин, які б виправдовували звернення ТОВ «Фав-Україна» як учасника ТОВ «Легалплейс» до суду в його інтересах, зокрема позбавлення товариства можливості самостійно звернутися до суду за захистом своїх прав, оскільки судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ «Легалплейс» не позбавлене можливості самостійно звернутися до суду за захистом своїх прав.

У разі якщо після відкриття провадження у справі суд установить відсутність підстав для звернення до суду особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, то позовну заяву слід вважати такою, що підписана особою, яка не має права її підписувати, а це є підставою для залишення позову без розгляду відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

Щодо доводів касаційної скарги про те, що позов було подано ТОВ «Фав-Україна» також із метою захисту власних корпоративних прав і майнових прав та інтересів, суд касаційної інстанції зазначив таке.

Норми чинного процесуального законодавства не передбачають права особи одночасно звертатися з позовом як у власних інтересах, так і в інтересах іншої юридичної особи. Цей висновок випливає із відносності процесуальних відносин та завдання господарського судочинства, метою якого є ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб чи держави. Ця мета реалізується через право на звернення до господарського суду у власних інтересах або в інтересах інших осіб, якщо таке право надано законом.

З повним текстом постанови КГС ВС від 8 вересня 2020 року у справі № 910/17599/19 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/91436803.

Залиште коментар