Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Виправляємо виявлені у поданій звітності помилки

0 76

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь – який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Про алгоритм виправлення помилок у звітній декларації тут.

Офіс великих платників податків ДПС нагадує, що при виправленні помилок, яке здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки – в додатку ВП до Декларації необхідно:

– відобразити правильні показники за податковий період, який уточнюєте;

– порівняти їх з відповідними рядками Декларації, яку уточнюєте;

– визначити суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу.

Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26-29, 31-33).

Додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) складається з трьох таблиць:

– Таблиця 1. «Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку», для відображення уточнюючих показників основної декларації (рядки 1 – 25, 35 Декларації);

– Таблиця 2. «Результати виправлення помилок(ки)», для відображення результатів виправлення помилок (рядки 26 – 29, 31 – 33 Декларації);

– Таблиця 3. «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється». Тут необхідно зазначити фінансову звітність за звітний (податковий) період, що уточнюєте.

У випадку подання уточнюючої Декларації, у полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення. Додаток ВП до Декларації не заповнюється. В такій Декларації зазначаються вірні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць які виникають відповідно до ПК, об’єкта оподаткування податком на прибуток, а сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу відображається у частині «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26 – 27, 29 – 30, 31, 33 – 34).

При цьому, нагадуємо, що наразі, в результаті прийнятих законодавчих змін передбачена можливість надання платниками податків уточнюючої інформації стосовно задекларованих ними пільг.

Також звертаємо увагу, у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником помилок відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України пеня, передбачена ст. 129 цього Кодексу не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного цим Кодексом.

Відповідно до ст. 134 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають до положень цього Кодексу.

Тож, якщо виправлення помилок впливає на дохід і фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємств та як наслідок на показник об’єкта оподаткування податком на прибуток, то платник податків здійснює виправлення показників податкової декларації з податку на прибуток шляхом подання або уточнюючого розрахунку або у складі податкової декларації з податку на прибуток за відповідний податковий (звітний) період за чинною на день їх подання формою.

https://officevp.tax.gov.ua/

Залиште коментар