Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Отримання лікарняного листка

0 214

Відповідно до п. 1.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455, особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності (довідка) видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на число днів непрацездатності. Тобто видача лікарняного листка є правом, а не обов’язком лікувального закладу. Однак на випадок, якщо лікарняний листок не було видано, Міністерство охорони здоров’я України спільно з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листом від 23.10.2006 р. № 01-06-2125 пропонує здійснити обмін довідки про тимчасову непрацездатність довільної форми на листок непрацездатності за наступним порядком: при зверненні особи до закладу охорони здоров’я обмін на листок непрацездатності буде здійснюватись при наявності довідки про тимчасову непрацездатність довільної форми, виданої даним закладом. У разі отримання довідки поза постійним місцем проживання або роботи обмін на листок непрацездатності здійснюється в територіальному закладі охорони здоров’я з дозволу головного лікаря, що засвідчується його підписом та печаткою закладу.

Виписка листка непрацездатності проводиться відповідальною особою за облік, виписку та видачу листків непрацездатності або іншою особою, визначеною керівником закладу охорони здоров’я, відповідно до запису в журналі реєстрації листків непрацездатності (ф. 036/о) із зазначенням у ньому дати обміну та номера листка непрацездатності. На бланку листка непрацездатності правому верхньому куті вказується: “Замість довідки № ___ від _________”.

У графі бланку листка непрацездатності “Видано” зазначається дата обміну, а в графі “Звільнення від роботи” вказується одним рядком термін тимчасової непрацездатності (з якого числа по яке), відповідний вказаному в довідці.

Видача листка непрацездатності підписується посадовою особою, визначеною керівником закладуb охорони здоров’я. При тривалості тимчасової непрацездатності більше 30 днів — листок непрацездатності підписується головою ЛКК.

Всі графи листка непрацездатності, крім визначених п. 4 даного листа, заповнюються відповідно до записів у довідці, в тому числі відмітки про порушення режиму хворим, та відповідно до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406.

Довідки зберігаються в закладах охорони здоров’я разом з корінцем листка непрацездатності.

Залиште коментар