Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Порядок та особливості надання Міністерством юстиції України адміністративної послуги з видачі (повторної видачі) свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

0 129

Відповідно до статті 11 Закону України «Про нотаріат» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102 «Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю», Міністерство юстиції України надає адміністративну послугу з видачі свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Видача свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється сектором нормативно – правової роботи Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю врегульовано положеннями Закону України «Про нотаріат», а також наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5 (зі змінами).

Вказаними нормативними актами передбачено, що свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, що зберігається в справах Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

За видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102.

Згідно з цією постановою за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю встановлена плата у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 170 грн., а за видачу повторного свідоцтва – в розмірі 50 відсотків від цієї суми.

На сьогодні відповідно до положень статті 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Таким чином, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути видане особі, яка відповідає вимогам статті 3 Закону України «Про нотаріат», а також (як це передбачалось Законом України «Про нотаріат» в редакції, що діяла до 01.01.2013 року) особам, які успішно пройшли стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склали кваліфікаційний іспит.

Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Для одержання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю особа має подати до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. У разі, якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. У випадку подання заяви особисто уповноважена посадова особа Міністерства юстиції встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

До заяви додаються такі документи:

документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту;

фотокопія трудової книжки;

фотокопія паспорта.

При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопій засвідчується нотаріально.

Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Міністерством юстиції протягом 15 днів з дня їх надходження.

У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, такі документи залишаються без розгляду та повертаються заявнику для належного оформлення.

У разі надання повного комплекту документів та їх відповідності законодавству готується висновок про видачу свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва.

Свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику, його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва.

Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції у разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень. Підставою для видачі повторного свідоцтва є запис у Журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Для одержання повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю особа має подати до Міністерства юстиції заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі направлення такої заяви поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. При поданні заяви особисто уповноважена особа Міністерства юстиції встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

До заяви додаються такі документи:

документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

фотокопія паспорта;

повідомлення в засобах масової інформації про втрату або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення.

При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально.

У разі відповідності поданих документів встановленим вимогам, повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається в порядку, передбаченому для видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату звернення особи до Міністерства юстиції виникли обставини, що перешкоджають одержанню цього свідоцтва, а саме:

втрата особою громадянства України;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

На виконання вимог статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» Міністерством юстиції України 01.04.2013 року було видано наказ за № 596/5 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)».

Зокрема, інформаційні картки адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю містять інформацію про суб’єкта, який здійснює видачу свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, перелік документів, які необхідно подати для його одержання, розмір палати та порядок її внесення, строки розгляду документів, а також способи отримання відповіді (результату).

Технологічні картки з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) містять інформацію про етапи опрацювання заяви про видачу свідоцтва (повторного свідоцтва), а також посадову особу структурного підрозділу Мін’юсту, яка відповідальна за етапи та строки виконання етапів (дію, рішення).

Інформаційні та технологічні картки розміщенні на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, а також доведені до відома громадян у приміщенні Мін’юсту.

Провідний спеціаліст сектору нормативно-правової роботи Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

Кирилюк О.Є.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про нотаріат» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102 «Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю», Міністерство юстиції України надає адміністративну послугу з видачі свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Видача свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється сектором нормативно – правової роботи Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю врегульовано положеннями Закону України «Про нотаріат», а також наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2012 року № 1043/5 (зі змінами).

Вказаними нормативними актами передбачено, що свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, що зберігається в справах Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

За видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю вноситься плата, розмір якої визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 102.

Згідно з цією постановою за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю встановлена плата у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 170 грн., а за видачу повторного свідоцтва – в розмірі 50 відсотків від цієї суми.

На сьогодні відповідно до положень статті 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори – не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Таким чином, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю може бути видане особі, яка відповідає вимогам статті 3 Закону України «Про нотаріат», а також (як це передбачалось Законом України «Про нотаріат» в редакції, що діяла до 01.01.2013 року) особам, які успішно пройшли стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса та склали кваліфікаційний іспит.

Свідоцтво є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Для одержання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю особа має подати до Міністерства юстиції України заяву про видачу свідоцтва. У разі, якщо заява направляється поштою, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. У випадку подання заяви особисто уповноважена посадова особа Міністерства юстиції встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

До заяви додаються такі документи:

документ про внесення плати за видачу свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

фотокопія диплома про повну вищу юридичну освіту;

фотокопія трудової книжки;

фотокопія паспорта.

При поданні документів особисто вірність їх фотокопій засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопій засвідчується нотаріально.

Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Міністерством юстиції протягом 15 днів з дня їх надходження.

У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, такі документи залишаються без розгляду та повертаються заявнику для належного оформлення.

У разі надання повного комплекту документів та їх відповідності законодавству готується висновок про видачу свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва.

Свідоцтво видається згідно з поданою заявою особисто заявнику, його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва.

Повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції у разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень. Підставою для видачі повторного свідоцтва є запис у Журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Для одержання повторного свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю особа має подати до Міністерства юстиції заяву про видачу повторного свідоцтва. У разі направлення такої заяви поштовим відправленням, підпис особи на ній має бути нотаріально засвідчений. При поданні заяви особисто уповноважена особа Міністерства юстиції встановлює особу заявника за паспортом громадянина України, про що проставляє відмітку на заяві.

До заяви додаються такі документи:

документ про внесення плати за видачу повторного свідоцтва (квитанція, видана банком, або платіжне доручення з відміткою банку);

фотокопія паспорта;

повідомлення в засобах масової інформації про втрату або оригінал свідоцтва, яке пошкоджене або в яке необхідно внести виправлення.

При поданні документів особисто вірність фотокопії паспорта засвідчується уповноваженою особою Міністерства юстиції України. У разі направлення документів поштою вірність фотокопії паспорта засвідчується нотаріально.

У разі відповідності поданих документів встановленим вимогам, повторне свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається в порядку, передбаченому для видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату звернення особи до Міністерства юстиції виникли обставини, що перешкоджають одержанню цього свідоцтва, а саме:

втрата особою громадянства України;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

На виконання вимог статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» Міністерством юстиції України 01.04.2013 року було видано наказ за № 596/5 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)».

Зокрема, інформаційні картки адміністративних послуг з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю містять інформацію про суб’єкта, який здійснює видачу свідоцтва (повторного свідоцтва) про право на зайняття нотаріальною діяльністю, перелік документів, які необхідно подати для його одержання, розмір палати та порядок її внесення, строки розгляду документів, а також способи отримання відповіді (результату).

Технологічні картки з видачі Міністерством юстиції України свідоцтва (повторного свідоцтва) містять інформацію про етапи опрацювання заяви про видачу свідоцтва (повторного свідоцтва), а також посадову особу структурного підрозділу Мін’юсту, яка відповідальна за етапи та строки виконання етапів (дію, рішення).

Інформаційні та технологічні картки розміщенні на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, а також доведені до відома громадян у приміщенні Мін’юсту.

Провідний спеціаліст сектору нормативно-правової роботи Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу

Кирилюк О.Є. http://www.minjust.gov.ua

Залиште коментар