Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ вніс такі вагомі зміни у порядок судочинства

0 13

Ключові зміни до Кодексу адміністративного судочинства згідно із зазначеним Законом України

 1. Відвід та самовідвід судді (ст.40 КАС України)

Спрощується порядок розгляду відводів судді у разі подання заяви напередодні або в день засідання (відвід розглядається тим же складом суду, що здійснює розгляд справи) – без зупинення провадження у справі і без передачі справи іншому складу суду для розгляду відповідної заяви. При цьому, оскаржити правомірність відхилення дозволяється в апеляційному або касаційному суді.

Так ст.40 викладено в наступній редакції:

4. Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 31 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу”;

11. Питання про відвід вирішується невідкладно. Вирішення питання про відвід суддею, який не входить до складу суду, здійснюється протягом двох робочих днів, але не пізніше призначеного засідання по справі. У разі розгляду заяви про відвід суддею іншого суду – не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід. Відвід, який надійшов поза межами судового засідання, розглядається судом у порядку письмового провадження”;

 1. Забезпечення позову (ст.151 КАС України)

Щодо видів забезпечення позову.

Виключається можливість забезпечення позову шляхом встановлення обов’язку відповідача вчинити певні дії.

Не допускається забезпечення позову шляхом: зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, КДКП та органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо прокурорів, та встановлення для них заборони або обов’язку вчиняти певні дії.

Не допускається забезпечення позову, які мають своїм наслідком припинення, відкладення чи зупинення конкурсу, аукціону, торгів, тендера чи інших публічних конкурсних процедур, які проводяться від імені держави (державного органу), територіальної громади (органу місцевого самоврядування) або за участю призначеного державним органом суб’єкта у складі комісії, що проводить конкурс, аукціон, торги, тендер чи іншу публічну конкурсну процедуру.

 1. Зупинення провадження у справі (ст.236 КАС України)

Зі статті, як підставу для зупинення провадження, виключено: «надходження заяви про відвід – до вирішення питання про відвід» (п. 8).

 1. Закриття провадження у справі (ст.239 КАС України)

Додано норму, якою передбачено, що у разі закриття провадження з підстав непідсудністю спору, у позивача є право протягом 10 днів з дня отримання ним постанови звернутися до суду із заявою про направлення справи за встановленою юрисдикцією.

 1. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду

(ст.294 КАС України)

Виключено пункт, який передбачав право окремого оскарження до апеляції ухвал про відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності.

 1. Підготовка справи до апеляційного розгляду (ст.306 КАС України)

Надано право суду у разі встановлення, що рішення суду першої інстанції може вплинути на права та обов’язки особи, яка не брала участі у справі, залучати таку особу до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

 1. Підстави для скасування рішення повністю або частково з закриттям провадження у справі (ст.319 КАС України)

Визначено правову норму, яка регламентує, що у випадку закриття провадження судом апеляційної інстанції у зв’язку із непідсудністю спору, такий суд за клопотанням позивача направляє справу до суду першої інстанції відповідної юрисдикції для продовження розгляду.

 1. Право на касаційне оскарження (ст.328 КАС України)

Запроваджено систему фільтрів для касаційного оскарження, встановивши, що таке оскарження може мати місце у виключних випадках.

 1. Форма і зміст касаційної скарги (ст.330 КАС України)

Встановлено обов’язок, при поданні касаційної скарги, зазначати в ній підстави, передбачені ст.328 КАС України.

 1. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги (ст.332 КАС України)

Уточнено, що питання про залишення касаційної скарги без руху вирішується колегією з трьох суддів (а не суддею-доповідачем одноособово) не пізніше 20 днів.

Питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується не пізніше 20 днів (а не 10, як зараз).

 1. Відмова у відкритті касаційного провадження (ст.333 КАС України)

Доповнено підстави відмови у відкритті касаційного провадження, зокрема, визначено, що суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо ВС вже сформував правовий висновок у подібних правовідносинах, порушений в касаційній скарзі на судове рішення, зазначене ч.1 ст.328 КАСУ, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку.

 1. Закриття касаційного провадження (ст.339 КАС України)

Доповнено підстави закриття касаційного провадження, зокрема, визначено, що ВС закриває провадження у разі:

1) якщо ВС вже викладав висновок щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, порушеного в касаційній скарзі, або відступив від свого висновку щодо застосування норми права, наявність якого стала підставою для відкриття касаційного провадження, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку.

2) якщо після відкриття касаційного провадження на підставі п. 1 ч. 4 ст. 328 КАСУ судом встановлено, що висновок щодо застосування норми права, який викладений у постанові Верховного Суду та на який посилався скаржник у касаційній скарзі, стосується правовідносин, які не є подібними.

 1. Підстави для скасування рішення повністю або частково з закриттям провадження у справі (ст.354 КАС України)

Запроваджується нове правило, яке полягає в тому, що у випадку закриття провадження судом касаційної інстанції у зв’язку із непідсудністю спору, такий суд за клопотанням позивача направляє справу до суду першої інстанції відповідної юрисдикції для продовження розгляду.

Джерело: rada.gov.ua

Залиште коментар