Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року

0 52

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

14.08.2007 N 01-8/675 Господарські суди України

Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року

(витяг)

На підставі вивчення доповідних записок про роботу господарських судів України у першому півріччі 2007 року Вищий господарський суд України здійснив узагальнення порушених у доповідних записках питань щодо застосування у вирішенні спорів деяких норм Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК) і вважає за доцільне навести відповіді на зазначені питання до відома господарських судів України.

30. Чи підлягає видачі виконавчий документ за рішенням господарського суду про визнання права власності? Чи може бути задоволено заяву про видачу виконавчого документа на виконання рішення третейського суду, яким задоволено позов про визнання права власності?

Відповідно до частини першої статті 116 ГПК виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом.

Якщо в рішенні господарського суду йдеться виключно про визнання права власності і не зазначається про виконання певних дій (передачу майна, видачу документів, що посвідчують відповідне право, тощо), то наказ на виконання такого рішення не видається.

Подібним же чином вирішується питання щодо задоволення заяви про видачу господарським судом виконавчого документа на виконання рішення третейського суду. З урахуванням змісту частини третьої статті 55 Закону України “Про третейські суди” слід виходити з того, що коли виконання зазначеного рішення не потребує вчинення певних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх службовими особами (в тому числі про визнання права власності), то у господарського суду відсутні правові підстави для прийняття та розгляду заяви про видачу виконавчого документа і тому він має відмовити у прийнятті такої заяви.

31. Якими мають бути дії господарського суду, до якого подано заяву про скасування рішення третейського суду, в разі якщо останній не надсилає господарському суду витребувану ним справу?

У підпункті 1.12 пункту 1 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 11.04.2005 N 04-5/639 “Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України “Про третейські суди” зазначено про те, що: – якщо заяву про скасування рішення третейського суду подано з додержанням відповідних вимог, господарський суд виносить ухвалу із зазначенням у ній про призначення справи до розгляду в судовому засіданні та про час і місце його проведення; – відповідна ухвала надсилається особі, яка подала заяву, та іншим сторонам спору, що вирішений третейським судом; – цією ж ухвалою господарський суд витребує справу з третейського суду, в якому вона зберігається. Витребувана справа має бути надіслана господарському суду протягом п’яти днів від дня надходження відповідної ухвали до третейського суду.

Зазначена ухвала в силу пункту 9 частини першої статті 129 Конституції України, частини другої статті 11 Закону України “Про судоустрій України” та статті 115 ГПК є обов’язковою на всій території України, в тому числі для третейського суду, і її невиконання останнім тягне за собою загальні наслідки невиконання судових рішень згідно із законодавством України. Господарський суд може, зокрема, реагувати на відповідну бездіяльність третейського суду в порядку, передбаченому статтею 90 ГПК.

32. Чи може господарський суд відмовити у видачі виконавчого документа на виконання рішення третейського суду в разі, якщо господарський суд вважає таке рішення неправомірним, та чи можливе оскарження рішення господарського суду про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду?

У вирішенні відповідних питань слід виходити з такого: – вичерпний перелік підстав для відмови у задоволенні заяви про видачу виконавчого документа наведено в частині шостій статті 56 Закону України “Про третейські суди”; – відмова в задоволенні такої заяви не позбавляє жодну із сторін спору, вирішеного третейським судом, права на звернення після набрання чинності відповідною ухвалою до господарського суду за вирішенням цього ж спору в загальному порядку (частина восьма статті 56 названого Закону; – ухвалу про відмову у видачі виконавчого документа може бути оскаржено в апеляційному порядку на загальних підставах відповідно до розділу XII ГПК з урахуванням особливого строку, встановленого для цього частиною восьмою статті 56 названого Закону – 15 днів після винесення такої ухвали; – відповідний строк є процесуальним, і в разі визнання господарським судом поважною причини його пропуску може бути відновлений.

З цього приводу див. підпункти 2.7 і 2.9 пункту 2 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 11.04.2005 N 04-5/639 “Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України “Про третейські суди”.

Залиште коментар