Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Пленум ВАСУ прийняв низку актуальних постанов

0 165

Пленум ВАСУ прийняв у цілому постанови «Про судове рішення в адміністративній справі», «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів», а також вніс зміни до Персонального складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

Постанову Пленуму «Про судове рішення в адміністративній справі» розроблено з метою забезпечення правильного й однакового застосування судами норм Кодексу адміністративного судочинства України при ухваленні рішення суду.

У документі зазначено, що найважливішим результатом здійснення правосуддя адміністративними судами є ухвалення судового рішення.  Документ дає визначення терміна «судове рішення», вказує його види (постанови і ухвали) та структуру.

У пункті 6 документа йдеться: «Рішення судів усіх інстанцій, незалежно від виду провадження, повинно бути гранично повним, зрозумілим, чітким, обов’язково містити вступну, описову, мотивувальну і резолютивну частини з додержанням зазначеної послідовності. Зрозумілість судового рішення полягає в логічному, чіткому, переконливому викладенні змісту рішення».

Постанову підтримано одноголосно.

За результатами розгляду другого питання порядку денного Пленум ВАС України прийняв постанову «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів». Потреба у прийнятті такої постанови пов’язана з наявністю проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів юрисдикцій, зазначив у своєму виступі секретар Пленуму ВАС України Михайло Смокович.

Ця Постанова дає роз’яснення щодо відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів юрисдикцій. Зокрема, у п. 2 йдеться, що «за змістом частини другої статті 4 КАС України від 6 липня 2005 року № 2747-IV юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення. Законодавство не містить визначення терміна «публічно-правовий спір». Для розгляду спору адміністративним судом необхідно встановити його публічно-правовий зміст (характер). Для з’ясування характеру спору суди повинні враховувати, що протилежним за змістом є приватно-правовий спір. Це означає, що в основі розмежування спорів лежить поділ права на публічне та приватне».

У п. 3 зазначено, що «суди повинні звертати увагу на те, що спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб’єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій. Для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно розуміти як діяльність усіх суб’єктів владних повноважень з виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань».

У пп. 6–30 визначено спори, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Але, як зазначив у доповіді Михайло Смокович, адмінюрисдикція настільки широка, що охопити всі питання неможливо, тому перелік спорів у Постанові не є вичерпним. У подальшому документ доповнюватиметься відповідними пунктами.

Наостанок Пленум ВАС України прийняв рішення увести до персонального складу Науково-консультативної ради нових членів:

Весельську Тетяну Федорівну – суддю Вищого адміністративного суду України, кандидата юридичних наук;

Домусчі Степана Дмитровича – суддю Одеського апеляційного адміністративного суду, кандидата юридичних наук;

Мельника Романа Сергійовича – професора кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук;

Саприкіну Ірину Валентинівну – заступника голови Київського апеляційного адміністративного суду,  кандидата юридичних наук;

Фулей Тетяну Іванівну – начальника відділу наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення Національної школи суддів України, кандидата юридичних наук.

Тексти постанов Пленуму буде розміщено на офіційному веб-сайті ВАСУ (рубрика «ВАСУ», підрубрика «Пленум ВАСУ»).

Джерело:

http://vasu.gov.ua

Залиште коментар