Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Інформаційний лист від 19.07.2011

0 30

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Інформаційний лист
від19.07.2011 № 1049/11/13-11
(витяг)

Головам апеляційних
адміністративних судів

На виконання пункту 2 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 червня 2011 року № 4 та для забезпечення однакового застосування адміністративними судами статей 40, 42 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058-IV) Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Частиною другою статті 40 Закону № 1058-IV встановлено порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії. Перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням, зокрема страхового стажу, встановлено частиною четвертою статті 42 зазначеного Закону.

Зазначені норми впродовж 2006–2008 року зазнавали змін (порівняльні таблиці частини другої статті 40 та частини четвертої статті 42 Закону № 1058 у редакціях, чинних упродовж 2007–2008 років додаються), внаслідок чого у судів виникають складнощі під час їх застосування.

Так, частиною другою статті 40 Закону № 1058-IV встановлено формулу заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії.

У редакції Закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV, яка набрала чинності 1 січня 2004 року, зазначена формула була такою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn);

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи (абзаци другий – шостий частини другої статті 40 Закону № 1058-IV).

Частиною четвертою статті 42 зазначеного Закону у редакції Закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV визначено, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

Аналіз частини четвертої статті 42 Закону № 1058-IV свідчить, що при перерахунку пенсії застосовується заробітна плата (дохід) пенсіонера, яку він отримував до призначення пенсії, або яку він отримував за період роботи, який є періодом страхового стажу.

З огляду на викладене під час перерахунку пенсії у формулі Зп = Зс х (Ск : К) змінюються лише показники Ск та К. Зокрема, у величину Ск додаються коефіцієнти заробітної плати (доходу) за кожен місяць страхового стажу, який став підставою для перерахунку пенсії. Що ж стосується показника К, то він збільшується кількістю додаткових місяців страхового стажу. Решта показників залишається без змін.

Отже, аналіз частини четвертої статті 42 Закону № 1058-IV показує, що зазначена норма не встановлює обмеження можливості працюючого пенсіонера скористатись правом на перерахунок пенсії в будь-який час після її призначення. Однак містить застереження, що наступний перерахунок пенсії може бути проведений не раніш як через два роки після здійснення попереднього. При цьому під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати (доходу) враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсії, тобто це – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії (абзац четвертий частини другої статті 40 Закону № 1058-IV).

Згідно із Законом України від 19 грудня 2006 року № 489-V “Про Державний бюджет України на 2007 рік” дію частини четвертої статті 42 зупинено на 2007 рік.

Підпунктом “б” підпункту 9 пункту 35 розділу II Закону України від 28 грудня 2007 року № 107-V “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, який набрав чинності з 1 січня 2008 року, абзац четвертий частини другої статті 40 Закону № 1058-IV було викладено в новій редакції:

“Зс (середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів”.

Цим же Законом (підпункт “б” підпункту 10 пункту 35 розділу II) частину четверту статті 42 викладено в такій редакції: “У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію”.

Таким чином, з 1 січня 2008 року змінено показник середньої заробітної плати (доходу) – однієї із складових формули заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії та встановлено, що цим показником має бути середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески.

Також змінено порядок перерахунку пенсії особам, які після призначення пенсії продовжували працювати.

Аналізуючи частину четверту статті 42 Закону № 1058-IV у редакції Закону від 28 грудня 2007 року № 107-V “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” можна виділити три категорії застрахованих осіб, які продовжували працювати після призначення пенсій і мають право на її перерахунок.

До першої категорії таких осіб відносяться особи, які після призначення або перерахунку пенсії продовжували працювати та набули не менш як 24 місяці страхового стажу незалежно від перерв у роботі. Ці пенсіонери мали право на перерахунок пенсії:

– тільки з урахування додатково набутого страхового стажу із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.

– з урахуванням додатково набутого страхового стажу та заробітної плати, яку вони отримували після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. Такий перерахунок мав проводитися в разі, якщо в заяві про перерахунок пенсії зазначено, що особа бажає здійснити перерахунок за стажем та за заробітною платою. В такому разі заробітна плата мала б обраховуватися за правилами частини першої статті 40 Закону № 1058-IV, а саме: за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

До другої категорії відносяться особи, які пропрацювали та набули менше 24 місяців страхового стажу. За таких обставин заява про перерахунок пенсії повинна була подаватися не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. Тобто, в такому разі перерахунок проводиться виключно за стажем.

До третьої категорії відносяться особи, які при виході на пенсію не мали трудового (страхового) стажу. Якщо особа, вийшовши на пенсію, маючи неповний стаж, допрацювала необхідну кількість років, то вона мала право подати відомості про свій додатковий стаж у будь-який момент. У такому разі перерахунок мав проводитися не за заробітною платою, а лише за стажем роботи.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року№ 10-рп/2008, зокрема, положення підпункту “б” підпункту 9, підпункту “б” підпункту 10 пункту 35 розділу II Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

Таким чином, з 22 травня 2008 року відновили дію положення частини другої статті 40 та частини четвертої статті 42 Закону № 1058-IV у первинній його редакції, які й підлягають застосуванню.

28 травня 2008 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 530 “Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян”, яким встановлено порядок перерахунку пенсій особам, які після її призначення продовжували працювати, відмінний від того порядку, який визначений частиною четвертою статті 42 Закону № 1058-IV у редакції Закону від 9 липня 2003 року.

Отже, виходячи із загальних засад пріоритетності законів над іншими підзаконними нормативними актами, під час розгляду та вирішення справ зазначеної категорії застосуванню підлягає Закон № 1058-IV, а саме нормативні положення статті 42 цього Закону, що діяли в редакції до скасування змін, внесених за Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VI “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, та були і залишаються чинними на момент проведення перерахунку пенсії. Як зазначалося вище, зі змісту цих положень випливає, що під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати (доходу) враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсії.

В.о. голови суду
Дмитро ЛІПСЬКИЙ

Залиште коментар