Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

РІШЕННЯ “Про розірвання договору оренди земельної ділянки”

0 606

Про розірвання договору оренди земельної ділянки

Верховний Суд України П О С Т А Н О В А

від 6 червня 2011 року

Виходячи із норм законодавства, у разі переходу права власності на об’єкт нерухомого майна до набувача цього майна відбувається перехід тих прав на відповідну земельну ділянку, на яких вона належала відчужувачу – права власності або права користування.

У зв’язку з тим, що фактичне користування земельною ділянкою та зведеною на ній будівлею здійснює її новий власник, позивач добровільно відмовився від права користування зазначеною земельною ділянкою, законодавством та умовами договору передбачена можливість дострокового розірвання договору оренди за рішенням суду на вимогу однієї із сторін договору, суд касаційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення позову.

Верховний Суд України, розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Київської міської ради (далі – Рада) про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 1 лютого 2011 року у справі №11/227 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс-Центр» (далі – ТОВ «Альянс-Центр») до Ради, треті особи: товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудгруп» (далі – ТОВ «Укрбудгруп»), Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), про розірвання договору оренди земельної ділянки та припинення правовідношення за договором оренди,

в с т а н о в и в :

У червні 2010 року ТОВ «Альянс-Центр» звернулося до суду з позовом, з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог від 12 серпня 2010 року, до Ради про розірвання договору оренди земельної ділянки та припинення правовідношення за договором оренди.

Позовні вимоги з посиланням на положення частини другої статті 377 ЦК України, статей 7, 31 Закону України «Про оренду землі», статті 120 та пункт «е» частини першої статті 141 ЗК України, статті 188 ГК України обґрунтовані підставою зміни власника нерухомого майна, яке знаходиться на орендованій за договором оренди земельної ділянки від 9 червня 2003 року земельній ділянці, та її невикористання позивачем.

Ухвалами господарського суду м. Києва від 21 червня 2010 року та 9 липня 2010 року до участі в справі як третіх осіб залучено ТОВ «Укрбудгруп» та Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Рішенням господарського суду м. Києва від 25 серпня 2010 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 9 листопада 2010 року, в задоволенні позову відмовлено.

Зазначені судові рішення, з посиланням на частину першу статті 598, статтю 377 ЦК України, статтю 120 ЗК України, мотивовані відсутністю правових підстав для розірвання договору оренди земельної ділянки.

Постановою Вищого господарського суду України від 1 лютого 2011 року зазначені судові рішення скасовано, позов задоволено частково. Постановлено розірвати договір оренди земельної ділянки, укладений 9 червня 2003 року між ТОВ «Альянс-Центр» та Радою. У решті позову відмовлено.

Задовольняючи частково позов, суд касаційної інстанції, застосувавши до спірних правовідносин положення статей 377, 651 ЦК України, частину другу статті 120, пункти «а», «е» статті 141 ЗК України, пункт 7 частини першої статті 31, статтю 32 Закону України «Про оренду землі», дійшов висновку про те, що у зв’язку з переходом права власності на об’єкти нерухомості відбувається перехід до набувача тих прав на відповідну земельну ділянку, на яких вона належала відчужувачу – права власності або права користування.

Ураховуючи те, що позивач добровільно відмовився від права користування земельною ділянкою, оскільки фактичне користування земельною ділянкою і зведеною на ній будівлею здійснює інша особа (новий власник будівлі), суд касаційної інстанції дійшов висновку про наявність законних підстав для припинення земельних відносин сторін за договором оренди. Разом із цим, суд касаційної інстанції зазначив, що до спірних правовідносин сторін не підлягають застосуванню норми Земельного кодексу України та пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» щодо дотримання процедури розгляду та прийняття відповідного рішення на сесії Ради стосовно оренди зазначеної земельної ділянки, оскільки питання щодо права користування земельною ділянкою новим власником об’єкта нерухомості, який розташований на ній, не є предметом даного спору.

У заяві про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 1 лютого 2011 року на підставах, передбачених пунктом 1 статті 111-16 ГПК України, Рада просить скасувати постанову суду касаційної інстанції та направити справу на новий розгляд, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції статей 120, 123, 141 ЗК України, статті 377 ЦК України, статей 31, 32 Закону України «Про оренду землі», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

На обґрунтування заяви додано постанову Вищого господарського суду України, прийняту при вирішенні спору у подібних правовідносинах, в справі №32/528.

За результатами розгляду касаційної скарги в цій справі суд касаційної інстанції, застосувавши до спірних правовідносин ті самі норми матеріального права, дійшов висновку про те, що питання регулювання земельних відносин вирішується виключно на пленарних засіданнях міської ради. Чинним законодавством не передбачено автоматичного переходу до набувача майна права користування земельною ділянкою на умовах оренди від відчужувача цього майна, оскільки виникнення такого права у набувача можливе лише за рішенням власника землі, що перебуває у державній або комунальній власності.

Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування унормований статтею 123 ЗК України, яка не містить імперативного обов’язку органу місцевого самоврядування прийняти рішення про укладення договору оренди землі з особою, яка набула права власності на об’єкт нерухомості, що на цій землі розташований, поза межами встановленої законом процедури.

Оскільки право користування земельною ділянкою на умовах правовідносин оренди із власником землі у нового власника об’єкта нерухомості не виникло, тому відсутні правові підстави для припинення у орендаря в силу статті 141 ЗК України права користування цією земельною ділянкою.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши наведені заявником обставини, Верховний Суд України вважає, що заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

При вирішенні справи судом установлено, що 9 червня 2003 року між Радою та ТОВ «Альянс-Центр» було укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 23, розміром 0,1149 га для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-торговельного центру, строком на 25 років.

Після завершення будівництва офісно-торговельного центру та здачі його в експлуатацію згідно умов договору про залучення інвестицій в будівництво №1404/1-05 від 14 квітня 2005 року та акту приймання-передачі від 6 листопада 2007 року, укладених між ТОВ «Альянс-Центр» та ТОВ «Укрбудгруп», зазначений об’єкт нерухомості передано у власність ТОВ «Укрбудгруп».

Право власності ТОВ «Укрбудгруп» на зазначений об’єкт нерухомого майна підтверджується свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі наказу від 29 жовтня 2010 року №1365-В, і яке зареєстровано КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 6 листопада 2007 року за реєстровим №8697-П.

У лютому 2010 року ТОВ «Альянс-Центр» направило на адресу Ради пропозицію про розірвання чи зміну договору оренди земельної ділянки на підставі статті 188 ГК України у зв’язку із зміною власника об’єкта нерухомості, однак листом Головного управління земельних ресурсів від 31 березня 2010 року зазначену пропозицію було відхилено.

Відповідно до частини першої статті 93 ЗК України та статті 1 Закону України «Про оренду землі» право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Статтею 651 ЦК України передбачено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Пунктом 14 договору оренди земельної ділянки від 9 червня 2003 року, укладеного сторонами в цій справі, передбачена можливість дострокового розірвання цього договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін, зокрема на підставах, визначених законодавством України.

Пунктами «а», «е» частини першої статті 141 ЗК України визначено, що підставами припинення права користування земельною ділянкою є, між іншим, добровільна відмова від права користування земельною ділянкою та набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.

Договір оренди землі припиняється в разі, між іншим, набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом (частини 1, 3 ст. 31 Закону України «Про оренду землі»).

Разом із тим, статтею 32 Закону України «Про оренду землі» передбачено такий спосіб припинення договору оренди землі, як його дострокове розірвання за рішенням суду на вимогу однієї із сторін договору.

Крім того, згідно частини другої статті 120 ЗК України якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об’єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Частиною першої статті 377 ЦК України також передбачено, що до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Отже, виходячи із вищенаведених норм законодавства, у разі переходу права власності на об’єкт нерухомого майна до набувача цього майна відбувається перехід тих прав на відповідну земельну ділянку, на яких вона належала відчужувачу – права власності або права користування.

У зв’язку з тим, що фактичне користування земельною ділянкою та зведеною на ній будівлею здійснює її новий власник, позивач добровільно відмовився від права користування зазначеною земельною ділянкою, законодавством та умовами договору передбачена можливість дострокового розірвання договору оренди за рішенням суду на вимогу однієї із сторін договору, суд касаційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення позову.

Ураховуючи те, що суд касаційної інстанції при вирішенні даної справи правильно застосував норми матеріального права, тому у задоволенні заяви Ради слід відмовити.

Керуючись статтями 111-23, 111-24, 111-26 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд України

постановив:

У задоволенні заяви Київської міської ради відмовити.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16 Господарського процесуального кодексу України.

Залиште коментар