Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Постанова “Про значення предмету спору для визначення належної судової юрисдикції”

0 92

Про значення предмету спору для визначення належної судової юрисдикції

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

від 15 червня 2010 року

 

Товариство звернулося до суду з вимогою визнати незаконною постанову Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів. Предметом спору у справі, що розглядається, є рішення державного органу, прийняте при здійсненні наданих йому чинним законодавством владних управлінських функцій у сфері державного регулювання ринку цінних паперів. Таким чином, висновок суду касаційної інстанції про те, що цей спір не належить до адміністративної юрисдикції не ґрунтується на нормах процесуального закону, у зв’язку з чим постановлена ним ухвала підлягає скасуванню, а справа – направленню на новий розгляд до цього ж суду для перевірки законності судових рішень у повному обсязі.

 Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, розглянувши у порядку письмового провадження за винятковими обставинами за скаргою Відкритого акціонерного товариства «Запорізьке кар’єроуправління» (далі – Товариство) справу за його позовом до Запорізького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), третя особа – Державна акціонерна холдингова компанія «Енергобуд» про визнання постанови незаконною,

 

в с т а н о в и л а:

 

У березні 2006 року Товариство звернулося до суду з позовом про визнання незаконною постанови Комісії від 3 березня 2006 року № 57-ЗП про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою позивачу винесено попередження.

Господарський суд Запорізької області постановою від 19 вересня 2006 року, залишеною без змін ухвалою Запорізького апеляційного господарського суду від 8 грудня 2006 року, позов задовольнив.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 31 березня 2010 року згадані вище судові рішення скасував, провадження у справі закрив.

У скарзі до Верховного Суду України Товариство, посилаючись на наявність підстави, встановленої пунктом 1 частини 1 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС), порушує питання про скасування ухвали касаційного суду та залишення в силі судових рішень, ухвалених у справі судами першої та апеляційної інстанцій.

На підтвердження неоднакового застосування касаційним судом однієї й тієї самої норми права позивач надав ухвали Вищого адміністративного суду України від 8 січня 2008 року, 14 серпня 2008 року та 24 лютого 2009 року, в яких, на його думку, норми права застосовано інакше, ніж у справі, що розглядається.

Перевіривши за матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що в цьому випадку суд касаційної інстанції неоднаково порівняно з іншими аналогічними справами та неправильно застосував норми процесуального закону, а тому скарга підлягає частковому задоволенню.

Закриваючи провадження у справі, Вищий адміністративний суд України виходив з того, що оскільки оскаржувану постанову Комісією прийнято у зв’язку з відмовою представнику акціонера Товариства – третьої особи в справі – у реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів, то ця справа пов’язана із захистом корпоративних прав останньої, тобто спір виник із корпоративних відносин, а отже не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Проте з таким висновком погодитися не можна, зважаючи на таке.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні визначено Законом України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР “Про державне регулювання ринку цінних паперів” (далі – Закон № 448/96-ВР).

За правилами частини 1 статті 5 та частини 2 статті 6 названого Закону державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку через центральний апарат і свої територіальні органи.

Пунктом 5 статті 8 Закону № 448/96-ВР встановлено, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 17 КАС компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів або правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

У пункті 1 частини 1 статті 3 КАС справу адміністративної юрисдикції визначено як переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство звернулося до суду з вимогою визнати незаконною постанову Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів. Тобто предметом спору у справі, що розглядається, є рішення державного органу, прийнятого при здійсненні наданих йому чинним законодавством владних управлінських функцій у сфері державного регулювання ринку цінних паперів.

Таким чином, висновок суду касаційної інстанції про те, що цей спір не належить до адміністративної юрисдикції не ґрунтується на нормах процесуального закону, у зв’язку з чим, постановлена ним ухвала підлягає скасуванню, а справа – направленню на новий розгляд до цього ж суду для перевірки законності судових рішень у повному обсязі.

Керуючись статтями 241–243 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України

п о с т а н о в и л а:

Скаргу Відкритого акціонерного товариства «Запорізьке кар’єроуправління» задовольнити частково.

Ухвалу Вищого адміністративного суду України від 31 березня 2010 року скасувати, справу направити до цього суду на новий касаційний розгляд.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини 1 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Залиште коментар