Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Постанова “Про визначення повноважень осіб, які підписали вексель”

0 88

Господарське судочинство

Про визначення повноважень осіб, які підписали вексель

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А

від 20 березня 2012 р.

Вексельне законодавство не містить положень для визначення належних повноважень осіб, які підписали вексель, а лише встановлює їх коло, а тому питання про належний характер уповноваження на підписання векселя має вирішуватися з огляду на загальні норми цивільного законодавства України, зокрема щодо укладення відповідного договору, видачі довіреності, вчинення внутрішніх актів органами юридичної особи, як наприклад, прийняття рішення зборів учасників, наказу про виконання функцій виконавчого органу тощо.

За таких обставин керівником може бути не тільки службова особа, обрана, відповідно до вимог чинного законодавства та вимог статуту підприємства, установи чи організації, незалежно від форми власності, на посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, а й особа, яка виконує організаційно-розпорядчі обов’язки за спеціальним повноваженням. Зайняття певної службової посади або доручення тимчасово виконувати службові обов’язки має бути оформлено наказом.

 

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України, розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп» (далі ТОВ «Інвестгруп») про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 1 березня 2011 року у справі № 32/120 за позовом ТОВ «Інвестгруп» до закритого акціонерного товариства «Київський готель «Мир» (далі ЗАТ «Київський готель «Мир») про стягнення заборгованості,

встановив:

До Верховного Суду України звернулося ТОВ «Інвестгруп» із заявою про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 1 березня 2011 року у справі № 32/120.

Заяву мотивовано тим, що у аналогічних справах, зокрема у справах № 10/132-06-13/285 , № 12/5009/2719/11, № 20/44, № 12/5009/2717/11 суд касаційної інстанції, застосувавши положення статті 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні» та статей 7, 8, 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі (далі – Уніфікований закон), висловив правову позицію про те, що відсутність повноважень у посадових осіб, які підписали спірний вексель, не позбавляє його вексельної сили.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників ТОВ «Інвестгруп» та ЗАТ «Київський готель «Мир» , перевіривши наведені заявником обставини, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України вважає, що заява підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

При вирішені справи судом установлено, що 29 червня 2006 року ЗАТ «Київський готель «Мир» було видано два прості векселі з терміном платежу за пред’явленням № 30071106246 від 29.06.2006 року на загальну суму 497032 грн. з зобов’язанням сплати вказаної суми товариству з обмеженою відповідальністю «Консоль Плюс» та
№ 3007118301 від 29.06.2006 року на загальну суму 1518600 грн. з зобов’язанням сплати вказаної суми товариству з обмеженою відповідальністю «Світ-Формат».
18 грудня 2007 року ТОВ «Інвестгруп» на підставі договору купівлі-продажу пайових цінних паперів № Б-600 придбало простий вексель № 30071106246 від 29.06.2006 року на суму 497032 грн. у товариства з обмеженою відповідальністю «Консоль Плюс», а на підставі договору купівлі-продажу пайових цінних паперів № Б-599 також придбало простий вексель № 3007118301 від 29.06.2006 року на суму 1518600 грн. у товариства з обмеженою відповідальністю «Світ-Формат». На виконання умов вищевказаних договорів купівлі-продажу 28 грудня 2007 року складено Акти прийому-передачі цінних паперів.
Рішенням господарського суду м. Києва від 24 березня 2008 року позов ТОВ «Інвестгруп» задоволено з мотивів його обґрунтованості.

У жовтні 2010 року приватне акціонерне товариство «Київський готель «Мир» (далі – ПАТ «Київський готель «Мир»), яке є правонаступником ЗАТ «Київський готель «Мир», звернулося до господарського суду м. Києва із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 24 березня 2008 року.

Заяву обґрунтовано висновками почеркознавчої експертизи Науково-дослідного інституту судових експертиз від 28 квітня 2009 року, проведеної на виконання вимог слідчого відділу прокуратури міста Києва, згідно яких, від імені ОСОБА_2 спірні векселі підписав головний інженер ЗАТ «Київський готель «Мир» ОСОБА_1.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 15 листопада 2010 року заяву ПАТ «Київський готель «Мир» про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 24 березня 2008 року залишено без задоволення, а вказане рішення господарського суду без змін.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14 грудня 2010 року ухвалу господарського суду м. Києва від 15 листопада 2010 року скасовано, заяву ПАТ «Київський готель «Мир» про перегляд за нововиявленими обставинами рішення господарського суду м. Києва від 24 березня 2008 року у справі № 32/120 задоволено. Рішення господарського суду міста Києва від 24 березня 2008 року скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову ТОВ «Інвестгруп» відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 1 березня 2011 року постанову Київського апеляційного господарського суду від 14 грудня 2010 року залишено без змін.

Погоджуючись із висновками апеляційної інстанції про відмову у задоволенні позову про стягнення заборгованості за векселями, Вищий господарський суд України зробив висновок про те, що оскільки закон вимагає, що на векселі повинен бути власноручний підпис керівника або уповноваженої ним особи, то будь-який підпис виконуючого обов’язки керівника на векселі не матиме сили, а такий підпис вважатиметься підписом особи, нездатної зобов’язатися за векселем, і цей підпис не може зобов’язати особу, від імені якої вексель був підписаний, що відповідає приписам статті 7 Уніфікованого закону.

Відповідно до статті 7 Уніфікованого закону якщо на переказному векселі є підписи осіб, нездатних зобов’язатися за переказним векселем, або підроблені підписи, або підписи вигаданих осіб, або підписи, які з будь-яких інших підстав не можуть зобов’язувати тих осіб, які поставили їх на переказному векселі або від імені яких переказний вексель був підписаний, то зобов’язання інших осіб, які поставили свої підписи на ньому, є все ж таки юридично дійсними.

Наслідки вчинення дій особами, вказаними у статті 7 Уніфікованого закону, визначені статтею 8 цього Закону, згідно з якою кожний, хто поставив свій підпис на переказному векселі як представник особи, від імені якої він був уповноважений діяти, сам зобов’язаний за векселем і, якщо він заплатить, матиме ті самі права, які мала б та особа, за яку він мав намір діяти. Таке ж правило застосовується до представника, який перевищив свої повноваження.

Стаття 77 Уніфікованого закон у передбачає, що такі наслідки настають і для осіб, котрі здійснили ці ж дії, і при видачі простого векселя.

Як визначено статтею 75 Уніфікованого закону серед інших обов’язкових реквізитів, що надають векселю вексельної сили, має бути підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

Відповідно до статті 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні» вексель підписується від імені юридичних осіб власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. Підписи скріплюються печаткою.

Отже, згідно з нормами чинного законодавства зобов’язаною за простим векселем є особа, яка самостійно підписала вексель, або особа, від імені якої вексель підписала належним чином уповноважена третя особа.

Вексельне законодавство не містить положень для визначення належних повноважень осіб, які підписали вексель, а лише встановлює їх коло, а тому питання про належний характер уповноваження на підписання векселя має вирішуватися з огляду на загальні норми цивільного законодавства України, зокрема щодо укладення відповідного договору, видачі довіреності, вчинення внутрішніх актів органами юридичної особи, як наприклад, прийняття рішення зборів учасників, наказу про виконання функцій виконавчого органу тощо.

За таких обставин керівником може бути не тільки службова особа, обрана, відповідно до вимог чинного законодавства та вимог статуту підприємства, установи чи організації, незалежно від форми власності, на посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, а й особа, яка виконує організаційно-розпорядчі обов’язки за спеціальним повноваженням. Зайняття певної службової посади або доручення тимчасово виконувати службові обов’язки має бути оформлено наказом.

Вказана правова позиція підтверджується і рішенням Конституційного Суду України від 30 жовтня 2003 року № 18-рп/2003, в якому вказано, що службовими є особи, які займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями.

Організаційно-розпорядчі функції – це функції зі здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Враховуючи вищевикладене, Вищий господарський суд України необґрунтовано визначивши коло повноважень виконуючого обов’язки керівника ЗАТ «Київський готель «Мир» ОСОБА_1 на підставі норм Уніфікованого закону та Закону України «Про обіг векселів в Україні», зробив неправильний висновок, що векселі підписані не керівником ЗАТ «Київський готель «Мир», а виконуючим обов’язки керівника товариства, не мають сили вексельного зобов’язання і не підлягають сплаті, оскільки питання щодо визначення належних повноважень осіб, які підписали вексель, має вирішуватись із застосуванням загальних норм цивільного законодавства України.

За таких обставин постанова Вищого господарського суду України від 1 березня 2011 року підлягає скасуванню, а справа направленню на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Керуючись статтями 111-23 – 111-25 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд України

постановив:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп» задовольнити частково.

Постанову Вищого господарського суду України від 1 березня 2011 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16 Господарського процесуального кодексу України.

Теги:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп» (далі ТОВ «Інвестгруп»), закрите акціонерне товариство «Київський готель «Мир» (далі ЗАТ «Київський готель «Мир»), Закон України «Про обіг векселів в Україні»

Джерело:

ЮВУ № 29

Залиште коментар