Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Постанова “Про скасування наказу про звільнення, поновлення на службі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу”

0 390

Про скасування наказу про звільнення, поновлення на службі,

стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу

 

Верховний Суд України

П О С Т А Н О В А

від 9 квітня 2012 року

Суди встановили, що 11 січня 2009 року позивач подав рапорт про звільнення за особистим проханням (за власним бажанням), а наказ про його звільнення зі служби було прийнято 27 січня 2009 року. На думку Верховного Суду України, така поведінка відповідача суперечить вимогам пункту 68 Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 року № 114, оскільки за його змістом до закінчення тримісячного строку попередження зазначені особи мають право відкликати поданий рапорт, якщо сторони не домовилися про звільнення у більш короткий строк.

Відповідно до пункту 24 Положення у разі незаконного звільнення або переведення на іншу роботу особи рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ підлягають поновленню на попередній роботі (посаді).

Верховний Суд України, розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_43 до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області (далі – ГУ МВС) про скасування наказу про звільнення, поновлення на службі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу,

в с т а н о в и в :

У березні 2009 року ОСОБА_43 звернувся до суду із зазначеним позовом.

Указував, що наказом ГУ МВС від 2 вересня 2008 року № 402 о\с його було призначено дільничним інспектором міліції сектора дільничних інспекторів міліції Дружківського міського відділу.

Згідно з наказом від 27 січня 2009 року № 26 о\с ОСОБА_43 було звільнено за власним бажанням у запас (підпункт “ж” пункту 64 Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 року № 114; далі – Положення). На його думку, звільнення відбулося з порушенням трудового законодавства.

Донецький окружний адміністративний суд постановою від 17 листопада 2009 року позов задовольнив: скасував наказ ГУ МВС у частині звільнення позивача та поновив останнього на посаді дільничного інспектора міліції сектора дільничних інспекторів міліції Дружківського міського відділу ГУ МВС.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив із того, що відповідач передчасно та необґрунтовано прийняв рішення про звільнення позивача, оскільки, подавши рапорт про звільнення, останній не зазначив строк свого звільнення, а з 21 січня по 6 лютого 2009 року перебував на стаціонарному лікуванні.

Донецький апеляційний адміністративний суд постановою від 29 квітня 2010 року скасував рішення суду першої інстанції й ухвалив нове – про відмову в задоволенні позову.

Суд апеляційної інстанції, відмовляючи в позові, вказав, що виходячи з положень трудового законодавства правила про недопустимість звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності застосовуються лише у випадках розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Також суд зазначив, що обов’язком особи, яка виявила бажання звільнитися, враховуючи специфіку звільнення осіб, які працюють в органах внутрішніх справ, є попередження про це прямого начальника не пізніше як за три місяці, тобто протягом вказаного строку встановлено граничний термін видання наказу.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 15 березня 2011 року постанову апеляційного суду скасував й залишив у силі постанову суду першої інстанції. Суд касаційної інстанції погодився з висновком останнього про те, що звернення щодо відкликання рапорту про звільнення до спливу тримісячного строку є правомірним, а прийняття наказу про звільнення позивача до спливу зазначеного строку не відповідає вимогам законодавства.

Не погоджуючись з ухвалою Вищого адміністративного суду України, ГУ МВС звернулося із заявою про її перегляд Верховним Судом України з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції положень пункту 68 Положення у подібних правовідносинах.

На підтвердження неоднакового правозастосування касаційним судом ГУ МВС додало копію ухвали Вищого адміністративного суду України від 26 червня 2007 року в подібній справі.

На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, висновок касаційного суду у справі, що переглядається, відповідає правильному застосуванню норм матеріального права.

Так, порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, їх права й обов’язки визначені Положенням.

Відповідно до пункту 10 Положення особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ користуються всіма соціально-економічними, політичними та особистими правами і свободами, виконують усі обов’язки громадян, передбачені Конституцією УРСР та іншими законодавчими актами, а їх права, обов’язки і відповідальність, що випливають з умов служби, визначаються законодавством, Присягою, статутами органів внутрішніх справ і цим Положенням.

Підпунктом “ж” пункту 64 Положення передбачено, що особи середнього, старшого і вищого начальницького складу звільняються зі служби в запас (з постановкою на військовий облік) за власним бажанням – при наявності поважних причин, що перешкоджають виконанню службових обов’язків.

Згідно з пунктом 68 Положення особи рядового і начальницького складу, які виявили бажання звільнитися зі служби за особистим проханням, попереджають прямого начальника органу внутрішніх справ про прийняте ними рішення не пізніш як за три місяці до дня звільнення, про що подають рапорт за командою.

Суди встановили, що 11 січня 2009 року позивач подав рапорт про звільнення за особистим проханням (за власним бажанням), а наказ про його звільнення зі служби було прийнято 27 січня 2009 року. Така поведінка відповідача суперечить вимогам пункту 68 Положення, оскільки за його змістом до закінчення тримісячного строку попередження зазначені особи мають право відкликати поданий рапорт, якщо сторони не домовилися про звільнення у більш короткий строк.

Відповідно до пункту 24 Положення у разі незаконного звільнення або переведення на іншу роботу особи рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ підлягають поновленню на попередній роботі (посаді).

Таким чином, дії відповідача щодо звільнення позивача зі служби за власним бажанням є неправомірними.

Висновок Вищого адміністративного суду України у справі, що розглядається, базується на правильному застосуванню норм матеріального права та відповідає практиці Верховного Суду України при розгляді справ цієї категорії. Зокрема, у справі № 21-236а11 Верховний Суд України висловив аналогічну правову позицію.

Згідно з частиною першою статті 244 Кодексу адміністративного судочинства України Верховний Суд України відмовляє у задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України

п о с т а н о в и в :

У задоволенні заяви Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Теги:

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України, Кодекс адміністративного судочинства України

Джерело:

ЮВУ №24

Залиште коментар