Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Постанова “Про перерахунок пенсії”

0 485

Адміністративне судочинство

 

Про перерахунок пенсії

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 08.05.2012 р.

На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, зважаючи на те, що пенсіонер має право обрати метод обчислення заробітної плати для перерахунку пенсії, в тому числі і з урахуванням заробітної плати, яку він отримував до моменту перерахунку пенсії, але не має права вимагати застосування показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії, управління ПФУ обґрунтовано відмовило позивачу у застосуванні показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2010 рік.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська (далі – управління ПФУ) про визнання відмови перерахувати пенсію протиправною та зобов’язання перерахувати пенсію,

в с т а н о в и л а:

У січні 2011 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправною відмову управління ПФУ перерахувати пенсію та зобов’язати вчинити дії з її перерахунку.

На обґрунтування позову ОСОБА_1 зазначив, що управління ПФУ при розрахунку заробітної плати для перерахунку пенсії застосувало середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2007 рік замість такої заробітної плати за 2010 рік, чим порушило вимоги статей 40, 42 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058-IV).

Ленінський районний суд м. Луганська постановою від 7 квітня 2011 року позовні вимоги задовольнив: визнав дії управління ПФУ щодо застосування під час перерахунку пенсії ОСОБА_1 показника середньомісячної заробітної плати (доходу) працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 рік протиправними. Зобов’язав управління ПФУ здійснити з 1 січня 2011 року перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_1 виходячи з показника середньомісячної заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2010 рік.

Донецький апеляційний адміністративний суд постановою від 12 серпня 2011 року, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2011 року, рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позову відмовив.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що перерахунок пенсії позивачу повинен здійснюватись із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону № 1058-IV, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. А оскільки зазначені положення Закону відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року визнано неконституційними, то у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Суд апеляційної інстанції, із рішенням якого погодився і касаційний суд, скасовуючи постанову суду першої інстанції, виходив із того, що редакція статті 42 Закону № 1058-IV (чинна на час виникнення спірних правовідносин) не пов’язує розмір перерахованої пенсії з розміром середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії.

У заяві про перегляд Верховним Судом України ухвали Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2011 року ОСОБА_1 послався на неоднакове застосування касаційним судом одних і тих самих норм права у подібних правовідносинах, а саме статей 40, 42 Закону № 1058-IV.

На обґрунтування зазначеного ОСОБА_1 додав копії ухвал Вищого адміністративного суду України від 9 березня 2011 року (№ К-9991/1329/11), від 19 травня 2011 року (№ К/9991/4717/11), які, на його думку, підтверджують неоднакове правозастосування.

Заява ОСОБА_1 про перегляд оскаржуваного рішення Вищого адміністративного суду України не підлягає задоволенню з таких підстав.

Частиною четвертою статті 42 Закону № 1058-IV встановлено, що в разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

Аналіз наведеної норми дає підстави вважати, що показник заробітної плати для перерахунку пенсії визначається за двома можливими методами за вибором пенсіонера.

За першим методом розрахунок пенсії здійснюється із тієї заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.

При застосуванні другого методу змінюються лише ті показники розрахунку заробітної плати, на які здійснюється посилання в цій нормі (за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону).

За змістом частини першої статті 40 Закону № 1058-IV для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Слова «за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року» означають, що враховується вся заробітна плата, в тому числі і та, яку отримував пенсіонер після призначення пенсії.

Заробітна плата для обчислення пенсії в обох випадках розраховується за формулою,  наведеною  в  частині другій статті 40 Закону № 1058-IV: Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс – середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума  коефіцієнтів  заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1  +  Кз2  + Кз3  + … + Кзn );

К – кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

На підставі наведеного можна дійти висновку, що заробітна плата, яку отримував пенсіонер, продовжуючи працювати після призначення йому пенсії, має значення для визначення додаткових коефіцієнтів заробітної плати за кожний пропрацьований місяць після призначення пенсії.

Таким чином, у формулі обчислення заробітної плати Зп = Зс х (Ск : К) змінними показниками будуть (Ск : К).

У частині четвертій статті 42 Закону № 1058-IV зазначено, що при обчисленні заробітної плати для перерахунку пенсії можуть бути змінені показники заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення пенсії, але не зазначено, за який календарний рік береться середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України.

Виходячи з буквального тлумачення частини другої статті 40 Закону № 1058-IV цей показник повинен бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії.

Зважаючи на те, що пенсіонер має право обрати метод обчислення заробітної плати для перерахунку пенсії, в тому числі і з урахуванням заробітної плати, яку він отримував до моменту перерахунку пенсії, але не має права вимагати застосування показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії, управління ПФУ обґрунтовано відмовило позивачу у застосуванні показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2010 рік.

Отже, рішення касаційного суду у справі, що розглядається, про обґрунтовану відмову управління ПФУ у перерахунку пенсії ОСОБА_1 є законним.

Ураховуючи наведене та керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховний Суд України

п о с т а н о в и л а:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 відмовити.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Теги:

Закон України від 9 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж, Кодекс адміністративного судочинства України, Ленінський районний суд м. Луганська

Джерело:

ЮВУ №29

Залиште коментар