Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Рішення “У справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України…”

0 23

Р І Ш Е Н Н Я КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України” Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим”

м. Київ Справа N 1-43/2009 17 грудня 2009 року N 33-рп/2009

Конституційний Суд України у складі суддів:

Стрижака Андрія Андрійовича – головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича – доповідача,

Головіна Анатолія Сергійовича,

Дідківського Анатолія Олександровича,

Домбровського Івана Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Маркуш Марії Андріївни,

Мачужак Ярослави Василівни,

Нікітіна Юрія Івановича,

Овчаренка В’ячеслава Андрійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Ткачука Павла Миколайовича,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим” від 19 березня 2009 року N 1167-VI (Голос України, 2009 р., 9 квітня).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України “Про Конституційний Суд України” стало конституційне подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 71 Закону України “Про Конституційний Суд України” є твердження суб’єкта права на конституційне подання щодо неконституційності зазначеного пункту Закону України “Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим”.

Заслухавши суддю-доповідача Вдовіченка С.Л. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

1. Суб’єкт права на конституційне подання – Верховна Рада Автономної Республіки Крим – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), пункт 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим” від 19 березня 2009 року N 1167-VI (далі – Закон).

У пункті 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону встановлено, що “Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції і законів України наступних чергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які будуть проведені у 2010 році. Дія цього Закону не поширюється на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим п’ятого скликання”.

Автор клопотання вважає, що Верховна Рада України при затвердженні законом України змін до Конституції Автономної Республіки Крим, прийнятих Верховною Радою Автономної Республіки Крим, створила “додаткову норму” і в такий спосіб вийшла за межі своїх повноважень, чим порушила частину другу статті 6, статті 19, 58, пункт 37 частини першої статті 85, пункт 1 частини першої статті 138 Конституції України.

2. Свої позиції стосовно предмета конституційного подання висловили Голова Верховної Ради України, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, науковці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

3. Конституційний Суд України, вирішуючи порушене в конституційному поданні питання, виходить з такого.

3.1. Україна є незалежною, демократичною, правовою, унітарною державою, суверенітет якої поширюється на всю її територію (стаття 1, частини перша, друга статті 2 Основного Закону України).

Як невід’ємна складова частина України Автономна Республіка Крим в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає Конституцію Автономної Республіки Крим, вносить до неї зміни, які затверджує Верховна Рада України; до відання Автономної Республіки Крим належить призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (пункт 37 частини першої статті 85, стаття 134, частина перша статті 135, пункт 1 частини першої статті 138 Конституції України).

3.2. Відповідно до частини п’ятої статті 94 Конституції України закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Приймаючи Закон, Верховна Рада України у пункті 1 розділу II “Прикінцеві положення” встановила, що він набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з дня призначення згідно з Конституцією і законами України наступних чергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які будуть проведені у 2010 році, та що його дія не поширюється на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим п’ятого скликання.

За Основним Законом України органи державної влади, зокрема законодавчої, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 6, частина друга статті 19).

У першому реченні пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону Верховна Рада України вказала рік проведення чергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що є складовою дати проведення цих виборів, яку повноважна встановлювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим (пункт 1 частини першої статті 138 Конституції України).

Конституційний Суд України вважає, що, визначаючи при прийнятті Закону час проведення виборів до представницького органу автономії, Верховна Рада України втрутилася у компетенцію Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Таким чином, словосполучення “які будуть проведені у 2010 році” першого речення пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону суперечить частині другій статті 6, частині другій статті 19, пункту 37 частини першої статті 85, статті 134, частині першій статті 135, пункту 1 частини першої статті 138 Конституції України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, частинами першою, другою статті 152, статтею 153 Конституції України, статтями 51, 61, 63, 65, 67, 69, 73 Закону України “Про Конституційний Суд України”, Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), словосполучення “які будуть проведені у 2010 році” першого речення пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим” від 19 березня 2009 року N 1167-VI.

2. Словосполучення першого речення пункту 1 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим” від 19 березня 2009 року N 1167-VI, визнане неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у “Віснику Конституційного Суду України” та в інших офіційних виданнях України.

Залиште коментар