Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Вказівка “Щодо покращання організації участі прокурорів у судах”

0 148

Щодо покращання організації участі прокурорів у судах

Вказівка Генерального прокурора України від 9 січня 2007 року № 1

Участь прокурора в суді при підтриманні державного обвинувачення та представництві інтересів громадянина і держави є його конституційним обов’язком і найбільш публічним виявом діяльності органів прокуратури, що потребує високого професіоналізму та самовідданості. Це покладає на працівників прокуратури особливу відповідальність. Саме за роллю прокурора в суді іноді громадськість оцінює роботу прокуратури загалом.

Авторитет прокурора в судовому засіданні передусім визна¬чається його глибоким знанням закону, матеріалів справи, активністю у дослідженні доказів, умінням правильно орієнтуватися у проблемних ситуаціях, що виникають під час слухання справ. Не менш важливим є і те, наскільки переконливо прокурор уміє довести свою позицію, переконати учасників процесу, які ораторські прийоми вживає. Тому неприпустимо, коли прокурор іде у судове засідання без належної підготовки, попереднього вивчення справи, без нотаток за матеріалами процесу, недостатньо володіє та не вміє правильно застосовувати на практиці знання матеріального і процесуального права.

Головною причиною зазначених недоліків є серйозні упущення в організації роботи цих конституційних галузей прокурорської діяльності. Як свідчить практика та результати перевірок Генеральної прокуратури України на місцях, керівниками прокуратур не дотримується вимога щодо закріплення за вказаними ділянками найбільш досвідчених працівників, здатних гідно захищати інтереси громадянина або держави в суді та підтримувати державне обвинувачення.

Склалася хибна практика, коли в судові засідання у складних справах направляються молоді спеціалісти (стажери), які не мають достатнього життєвого і професійного досвіду, необхідних навиків спілкування з учасниками процесу, суддями. Не сприяє покращанню роботи й такий розподіл обов’язків між працівниками прокуратур міської та районної ланок, коли виконання представницьких функцій закріпляється за кількома працівниками, які відповідають лише за якусь частку роботи, і при цьому ніхто з них не несе відповідальності за стан представництва загалом по району, місту. Згідно з наказом прокурора Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області представницькі повноваження було поділено між шістьма помічниками прокурора району.

Все це призводить до того, що деякі прокурори займають пасивну позицію в суді, а інколи навіть помилкову, слабо орієнтуються у чинному законодавстві, розгублюються у складних ситуаціях, що негативно позначається на законності прийняття рішень судами та позитивному іміджі органів прокуратури.

Непоодинокими є випадки відстоювання прокурором у суді позиції, яка не знаходить свого підтвердження в ході судового слідства, що справляє негативне враження та викликає сумнів у присутніх щодо об’єктивності органів прокуратури і можливості справедливого вирішення справи. Не завжди знаходять належну оцінку з боку керівництва прокуратур факти неприбуття у судові засідання прокурорів без поважних причин або несвоєчасного повідомлення про це суд. Так, без реагування залишено систематичні зриви судових засідань прокурором м. Дебальцевого Донецької області.

Посилення довіри з боку суспільства до професійної діяльності й посади прокурора, враховуючи особливий характер роботи та статус прокурорських працівників, вимагає дотримання професійної етики та поведінки. Не можна у зв’язку з цим недооцінювати і питання зовнішнього вигляду прокурора в судовому засіданні. Неприпустимо, коли прокурор виступає в неохайному чи непередбаченому етикетом ділового спілкування одязі, несумісному з виконанням обов’язків представника держави, вступає в суперечку із судом чи іншими учасниками процесу, відволікається від судового процесу на телефонні дзвінки тощо.

З метою підвищення авторитету та позитивного іміджу органів прокуратури і прокурорів

вимагаю:

Організувати підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина та держави в суді у прокуратурах усіх рівнів таким чином, щоб було забезпечено на високому професійному рівні здійснення завдань, поставлених перед органами прокуратури.

На керівні посади відповідних підрозділів апаратів обласного рівня призначати, як правило, працівників, що мають організаційний та прокурорський досвід у зазначених галузях. Закріпити на ділянках представництва інтересів громадянина та держави в судах та підтримання державного обвинува¬чення, як правило, досвідчених, відповідальних працівників, які мають достатній досвід роботи та практичні навики.

Не допускати зриву судових засідань з вини прокурорських працівників. З цією метою встановити дієвий контроль за участю прокурорів у судах, своєчасним повідомленням суду в разі неможливості такої участі та відповідно реагувати.

Брати участь у судових засіданнях у форменому одязі, дотримуватися прокурорської етики поведінки, сприяти підвищенню авторитету та позитивного іміджу органів прокуратури. Не рідше одного разу на місяць проводити з молодими спеціалістами навчальні заходи з питань підвищення професійного рівня, знання судової практики, ораторської майстерності тощо.

Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Ки¬єва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України постійно контролювати виконання вказаних вимог та забезпечити неухильне виконання Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», галузевих наказів з питань підтримання державного обвинувачення та представництва в суді.

Вказівку довести до відома всіх підпорядкованих прокурорів. Контроль за виконанням вказівки покласти на заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків.

Залиште коментар