Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Вказівка “Про дотримання встановлених законом строків досудового слідства та тримання обвинувачених під вартою”

0 173

Про дотримання встановлених законом строків досудового слідства та тримання обвинувачених під вартою

Вказівка Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України,Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 2004 року № 04/1-229-04-122; № 4775/; 542; 4203/5/09-001

Прокурорам АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та ВМС України Начальникам управлінь МВС України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі Заступникам Голів — начальникам слідчих відділів податкової міліції ДПА України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Начальникам управлінь СБУ в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

З метою виконання вимог статей 120, 156 і 1653 КПК України та забезпечення додержання конституційних прав і законних інтересів громадян

вимагаю:

1. Продовження строків досудового слідства та тримання обвинувачених під вартою забезпечити до закінчення відповідних строків, установлених статтями 120, 156, 1653 КПК України, а в разі необхідності — продовження таких строків для ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи відповідно до вимог статей 218, 220 КПК України.

2. Прокурорам усіх рівнів під час погодження подань про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою ретельно з’ясовувати причини, з яких строк тримання необхідно продовжити, перевіряти обґрунтованість тримання обвинувачених під вартою і необхідність подальшого застосування цього запобіжного заходу. Особливу увагу звертати на законність вирішення скарг, клопотань обвинуваченого, його захисника або законного представника про зміну запобіжного заходу.

3. При продовженні процесуальних строків у постанові (поданні) відповідно до вимог закону зазначати, у яких межах установлено даний строк (до скількох місяців), не вказуючи дату його закінчення.

4. Про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою негайно письмово повідомляти адміністрацію слідчих ізоляторів. Повідомлення повинно бути підписано прокурором,який здійснює нагляд за додержанням законів при розслідуванні даної справи, або прокурором вищого рівня і завірено печаткою відповідної прокуратури. Таким же чином повідомляти адміністрацію СІЗО про дату направлення кримінальної справи до суду. Аналогічні повідомлення надсилати до прокуратур вищого рівня, якщо досудове слідство у кримінальній справі перебуває на їх контролі.

5. Постанова про порушення клопотання щодо продовження строку досудового слідства або подання про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою повинна містити таку інформацію:

5.1. Дату вчинення кожного злочину, коротку його фабулу, коли й ким порушено кримінальну справу, за якою статтею, дані про рух справи з часу її порушення (дати зупинення слідства, об’єднання кримінальних справ в одне провадження, передачі справи з одного органу до іншого, від одного слідчого до іншого, прийняття ними справи до провадження).

Якщо справа поверталась на додаткове розслідування, необхідно вказати дати направлення її до прокурора, суду, винесення постанови (ухвали) про повернення справи на додаткове розслідування, внесення окремого подання, ухвали про його відхилення та надходження справи до прокуратури.

5.2. Дати затримання підозрюваних відповідно до ст. 115 (106) КПК України, звільнення чи взяття під варту, анкетні дані кожного заарештованого (дата, місце народження, національність, громадянство, освіта, спеціальність, чи є депутатом відповідного рівня, останнє місце роботи й посада або з якого часу та чому не працює, стан здоров’я, наявність нагород, відношення до військової служби, сімейний стан, хто перебуває на утриманні, відомості про неповнолітніх дітей, з ким вони залишились, відомості про судимість та дати засудження, яким судом, за який злочин, міра покарання, дати й підстави звільнення від покарання, домашня адреса).

Стосовно неповнолітніх обвинувачених указувати: рід заняття на час вчинення злочину (якщо не вчився та не працював, то який період часу), чи перебував на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх, підстави, наявність громадського вихователя, дані про батьків.

5.3. Коли, за якою статтею КК України пред’явлено обвинувачення, його коротка фабула стосовно кожного обвинуваченого та його (їх) показання. Які конкретно зібрано докази вини по кожному епізоду злочинної діяльності (не обмежуватися лише посиланнями на протоколи слідчих дій чи окремі документи, а коротко викладати суть доказів).

5.4. Стан, у якому перебуває досудове слідство у кримінальній справі, та обсяг необхідної роботи, а також; орієнтовні строки закінчення всіх намічених заходів, причини, які затримують закінчення слідства. Якщо проводяться ревізії та експертизи,то вказати час їх призначення, хто проводить, приблизні строки їх завершення.

5.5. При повторному порушенні клопотання про продовження процесуальних строків указати, чи виконано слідчі дії, указані у попередньому клопотанні, їх результат, які причини невиконання та вжиті у зв’язку з цим заходи впливу. Мотиви, за якими не може бути змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

6. Постанову про продовження строку слідства та подання про продовження строку тримання обвинувачених під вартою при порушенні клопотання, крім слідчого, підписувати:

6.1. Перед прокурором району, міста — начальнику слідчого підрозділу відповідного правоохоронного органу, а слідчому прокуратури — самостійно.

6.2. Перед прокурором області:

— у справах, що перебувають у провадженні слідчих прокуратури, — прокурору, який здійснює нагляд;

— у справах, що перебувають у провадженні слідчих МВС, СБУ та податкової міліції, — начальнику слідчого підрозділу і прокурору, який здійснює нагляд.

6.3. Перед Генеральним прокурором України або його заступником:

— у справах, що перебувають у провадженні слідчих прокуратури, — прокурору області;

— у справах, що перебувають у провадженні слідчих МВС, СБУ та податкової міліції, — начальнику слідчого підрозділу та прокурору області.

7. Для вирішення питання про продовження строку досудового слідства у кримінальній справі слідчий, у провадженні якого перебуває справа, зобов’язаний звернутися з постановою про порушення клопотання до прокурора, який здійснює нагляд:

— за 5 днів до завершення двомісячного строку слідства;

— за 10 днів при продовженні строку слідства від 4 до 6 міся¬ців за погодженням із прокурором, який здійснює нагляд;

— за 15 днів при продовженні строку досудового слідства понад 6 місяців за погодженням з прокурорами АР Крим, областей, м. Києва, Севастополя та прирівняними до них прокурорами.

Подання про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою подається слідчим прокурору, який здійснює нагляд, для вирішення питання про дачу згоди:

— за 10 днів до завершення двомісячного строку тримання особи під вартою;

— за 20 днів при продовженні строку тримання під вартою від 4 до 9 місяців;

— за 25 днів при продовженні строку тримання під вартою від 9 до 18 місяців;

— за 15 днів до завершення граничного 18-місячного строку при виконанні вимог статей 218—220 КПК України.

8. Клопотання про продовження процесуальних строків, матеріали кримінальних справ, інші документи після реєстрації їх у канцелярії відповідної прокуратури повинні надавати:

8.1. Прокурору району (міста) — начальник слідчого підрозділу відповідного правоохоронного органу, слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.

8.2. Прокурору області та прирівняним до них прокурорам—начальник слідчого підрозділу відповідного правоохоронного органу, прокурор, який здійснює нагляд, та слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.

8.3. Генеральному прокурору України або його заступникам—начальник слідчого підрозділу центрального апарату відповідного правоохоронного органу, прокурор області або за рішенням керівництва Генеральної прокуратури України його заступник і слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.

8.4. Продовженню строку слідства та тримання обвинувачених під вартою повинно передувати обов’язкове вивчення матеріалів кримінальної справи, обговорення результатів вивчення на оперативних нарадах у прокурора району, області та прирівняних до них прокурорів з наданням протоколу до прокуратури вищого рівня.

9. Разом з клопотанням про продовження процесуальних строків надається:

— окрема довідка про докази;

— пояснення про причини, внаслідок яких виникла необхідність продовження процесуальних строків;

— план розслідування кримінальної справи;

— копія постанови про створення слідчо-оперативної групи з урахуванням обсягу слідчих дій, які необхідно виконати;

— протокол оперативної наради у прокурора, який підтримав клопотання.

10. Відмову у продовженні процесуальних строків викладати у письмовій формі та долучати її до матеріалів кримінальної справи.

10.1. Хід слідства у кримінальних справах, у яких продовжувались процесуальні строки, брати на контроль. Працівнику, який здійснює контроль, особисто вивчати хід слідства, у тому числі шляхом ознайомлення зі справою. Після закінчення слідства у таких кримінальних справах у добовий термін повідомляти прокурора, який продовжив процесуальні строки.

11. У повернутій судом на додаткове розслідування кримінальній справі, у якій строк тримання обвинуваченого під вартою скінчився, а за обставинами справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути змінено, клопотання про продовження строку тримання під вартою вносити прокурорам, що здійснюють нагляд за слідством. Подальше продовження зазначеного строку здійснювати з урахуванням часу перебування обвинуваченого під вартою до направлення справи в суд у межах, встановлених ст. 156 КПК України.

12. Строк досудового слідства при поверненні судом справи для провадження додаткового розслідування, а також; відновленні слідства по закритій справі встановлювати прокурорам, що здійснюють нагляд за слідством, у межах одного місяця з моменту прийняття справи слідчим до провадження, за винятком відновлених справ, у яких особи, що вчинили злочин, не встановлені. Подальше продовження зазначеного строку здійснювати на загальних підставах.

13. При об’єднанні в одне провадження кількох кримінальних справ строк слідства обчислювати по тій із них, яка більш тривалий час перебувала у провадженні.

14. Строк досудового слідства у справах за ново виявленими обставинами обчислювати з моменту винесення прокурором постанови про призначення їх розслідування щодо конкретної особи. У справах за нововиявленими обставинами, де не встановлено особу, яка вчинила злочин, перебіг строку слідства починається від дня встановлення такої особи.

15. Керівникам слідчих підрозділів і прокурорам при вирішенні питань про продовження процесуальних строків у кожному конкретному випадку враховувати час, необхідний для виконання вимог статей 217—220 КПК України, а також; для вирішення клопотань, заявлених при ознайомленні з матеріалами кримінальних справ.

16. Перерахування осіб, які утримуються під вартою, прово¬дити тільки у день направлення справи до суду.

17. Спільну вказівку довести до відома прокурорів АР Крим,областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів, а також; усіх підпорядкованих працівників правоохоронних органів, які проводять досудове слідство.

Залиште коментар