Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ “Про затвердження переліку категорій працівників органів прокуратури,яким може бути надано службове житло та про затвердження Положення про облік та розподіл службової житлової площі Генеральної прокуратури України”

0 479

Про затвердження переліку категорій працівників органів прокуратури,яким може бути надано службове житло та про затвердження Положення про облік та розподіл службової житлової площі Генеральної прокуратури України

Наказ Генерального прокурора України від 16 квітня 2004 року № 48/13-ок

НЗ метою покращення забезпечення працівників органів прокуратури житлом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року № 380

наказую:

1. Затвердити перелік категорій працівників органів прокуратури, яким може бути надано службове жиле приміщення (додаток № 1).

2. Затвердити Положення про облік та розподіл службової житлової площі Генеральної прокуратури України (додаток № 2).

3. Затвердити комісію по обліку та розподілу службового житла для працівників Генеральної прокуратури України (додаток № З*).

4. Фонд службових жилих приміщень для забезпечення працівників прокуратури формується з новозбудованого житла,звільнених жилих приміщень або квартир, придбаних прокуратурою у юридичних осіб.

5. Начальнику управління справами Генеральної прокуратури України (Кулікову А. М.), прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокуро¬рам регіонів забезпечити неухильне виконання цього наказу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України Пшонку В. П.

7. Накази Генерального прокурора України від 10 березня 2000 року № 384ц, від 29 березня 1999 року № 545ц вважати такими, що втратили чинність.

Додаток № 1

Перелік категорій працівників органів прокуратури, яким може бути надано службове жиле приміщення у Генеральній прокуратурі України:

— начальники управлінь і відділів

— заступники начальників управлінь та відділів

— старші помічники та помічники Генерального прокурора

— старші прокурори управлінь і відділів

— прокурори управлінь і відділів

— старші прокурори-криміналісти

— прокурори-криміналісти

— чергові прокурори

— старші слідчі з особливо важливих справ

— державні службовці

— службовці

— працівники наскрізних професій

У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів:

— начальники управлінь і відділів

— старші помічники та помічники прокурорів

— заступники начальників управлінь та відділів

— старші прокурори управлінь і відділів

— прокурори управлінь і відділів

— прокурори-криміналісти

— старші слідчі з особливо важливих справ

— слідчі з особливо важливих справ

— старші слідчі

— державні службовці

— службовці

— працівники наскрізних професій

У міськрайпрокуратурах та прирівняних до них:

— перші заступники прокурорів

— заступники прокурорів

— начальники слідчих відділів

— старші помічники та помічники прокурорів

— слідчі з особливо важливих справ

— старші слідчі, слідчі

— прокурори-криміналісти

— державні службовці

— службовці

— працівники наскрізних професій

Додаток № 2

Положення про облік та розподіл службової житлової площі Генеральної прокуратури України

Загальні положення

Це положення визначає підстави та порядок надання службових приміщень у будинках, які знаходяться у віданні Генеральної прокуратури України, незалежно від способів і джерел їх придбання.

Службові приміщення призначаються для заселення працівниками прокуратури, які знаходяться у трудових правовідносинах з Генеральною прокуратурою України (крім працівників прокуратури за трудовими угодами) і зараховані за наказом керівника на посади, що включені в Перелік категорій працівників органів прокуратури, яким може бути надано службове жиле приміщення у Генеральній прокуратурі України і які мають право на одержання житлової площі.

Службові жилі приміщення мають використовуватись лише за їх цільовим призначенням.

До числа службових приміщень може бути включено тільки вільне жиле приміщення.

Жилі приміщення у відомчому житловому фонді чи придбані за рахунок інших будь-яких джерел включаються до числа службових рішенням виконавчого комітету районної в місті Києві Ради народних депутатів за клопотанням Генеральної прокуратури України.

Під службові жилі приміщення виділяються, як правило, окремі квартири.

Облік службових жилих приміщень у всіх будинках Генеральної прокуратури України здійснюється у виконавчому комітеті районної в м. Києві Ради народних депутатів, яка прийняла рішення про включення житлового приміщення до числа службових.

Оперативний облік належних їй службових приміщень веде Генеральна прокуратура України в спеціальному обліковому журналі.

Жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також; у випадках, коли в установленому порядку воно виключено з числа службових.

Сам по собі факт проживання у службових жилих приміщеннях працівників прокуратури або тих, які розірвали трудові правовідносини з Генеральною прокуратурою України за власним бажанням, не є підставою для виключення їх із числа службових.

Про виключення жилого приміщення з числа службових у журналі обліку службових приміщень робиться відповідна відмітка.

Надання службових жилих приміщень

Перелік категорій працівників органів прокуратури, яким може бути надано службові жилі приміщення, встановлюється Генеральним прокурором України.

Службові жилі приміщення надаються незалежно від перебування працівників прокуратури на квартирному обліку, без додержання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

Для одержання службового жилого приміщення відповідно працівник прокуратури подає рапорт на ім’я Генерального прокурора України (з візами начальника відділу або управління та заступника

Генерального прокурора, якому підпорядкований підрозділ працівника) до адміністрації Генеральної прокуратури.

До рапорта додається:

— довідка з місця проживання про склад сім’ї і прописку,

— копія свідоцтва про приватизацію квартири,

— договір купівлі-продажу, дарування (якщо є),

— копії: свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про розлучення,

— копія наказу про призначення на відповідну посаду в Генпрокуратурі,

— копія особового листка з обліку кадрів (проходження служби).

Члени сім’ї заявника, які бажають поселитися у службове жиле приміщення, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.

Не допускається також; заселення квартири, збудованої для однієї сім’ї, двома і більше сім’ями або двома і більше одинокими особами.

Службові жилі приміщення надаються у межах 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку.

Службове, жиле приміщення може бути надано з перевищенням указаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру).

В окремих випадках за наявності крайньої виробничої необхідності і відсутності відповідного службового жилого приміщення як тимчасовий захід, за згодою працівника, йому може бути надано службове жиле приміщення, що не відповідає вищезазначеним вимогам із збереженням права на одержання службового жилого приміщення, що відповідає вказаним вимогам і розміру.

Службове жиле приміщення надається працівникові прокуратури на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (а також на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від заявника в даному або в іншому населеному пункті).

Службові жилі приміщення надаються за рішенням адміністрації Генеральної прокуратури України, де зазначається , яку займає посаду або виконує роботу працівник прокуратури, якому надається службове жиле приміщення, склад його сім’ї, розмір приміщення, що надається, кількість кімнат у ньому та адреса.

Перед винесенням рішення про надання службового приміщення адміністрація Генеральної прокуратури зобов’язана роз’яснити працівникові особливості договору найму зазначеного приміщення.

Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі ордера, якщо виявляються обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються працівникам Генеральної прокуратури, які мають право на їх одержання, в порядку, встановленому цим Положенням.

На підставі рішення адміністрації Генеральної прокуратури України про надання службового жилого приміщення виконавчий комітет районної в м. Києві Ради народних депутатів видає громадянинові спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом ЗО днів.

Ордер вручається громадянинові, на ім’я якого він виданий, або за дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх заміняють) членів сім’ї, включених до ордера.

При вселенні в надане службове жиле приміщення громадянин здає ордер у житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності — відповідному підприємству, установі, організації. Ордер зберігається як документ суворої звітності. Одночасно подаються паспорти усіх членів сім’ї, включених до ордера.

Працівники прокуратури, які проживають у службових жилих приміщеннях і потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням можуть забезпечуватись іншими службовими приміщеннями або в установленому порядку приймаються на квартирний облік.

Користування службовими жилими приміщеннями

На підставі спеціального ордера між; наймодавцем (житлово-експлуатаційною організацією, а в разі її відсутності — відповідним підприємством, установою, організацією) і наймачем — громадянином, на ім’я якого виданий ордер, укладається договір найму службового жилого приміщення.

Наймач службового жилого приміщення вправі проживати в ньому разом із членами своєї сім’ї.

Наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї зобов’язані додержувати умов договору найму службового жилого приміщення і правил користування ними, утримання жилого будинку і придомової території.

Наймач службового жилого приміщення зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги.

Наймач службового жилого приміщення і члени його сім’ї зобов’язані бережно ставитися до наданого житлового приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, визначених законодавством України, за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні — здати його в належному стані.

Виселення зі службових жилих приміщень

Працівники прокуратури, які припинили трудові відносини з Генеральною прокуратурою України, підлягають виселенню зі службового жилого приміщення з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення. Виселен¬ня провадиться в судовому порядку.

Без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено:

— інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців;

— учасників Великої Вітчизняної війни;

— сім’ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти;

— сім’ї військовослужбовців;

— інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ України, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або калітцтва, що їх дістали при виконанні службових обов’язків;

— осіб, які пропрацювали в органах прокуратури України не менше як десять років;

— осіб, які звільнені з посади, у зв’язку з якою їм було надано

жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з прокуратурою України;

— осіб, звільнених у зв’язку зі скороченням чисельності чи штату працівників прокуратури;

— пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів, членів сім’ї померлого працівника, якому було надано службове жиле

приміщення, інвалідів праці 1 і 2 груп, інвалідів 1 і 2 груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;

— одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.

Надаване громадянам у зв’язку з виселенням зі службового жилого приміщення інше жиле приміщення має знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

У разі визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним унаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер, вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення, але якщо громадяни, зазначені в ордері, раніше користувалися жилим приміщенням у будинку державного або громадського житлового фонду, їм повинно бути надано жиле приміщення, яке вони раніше займали, або інше жиле приміщення.

У випадках визнання ордера на службове жиле приміщення недійсним з інших підстав, крім випадку, відміченого у попередньому абзаці, громадяни, зазначені в ордері, підлягають виселенню з наданням іншого жилого приміщення, яке вони раніше займали.

Залиште коментар