Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ “Про сферу та особливості організації діяльності органів прокуратури на транспорті”

0 43

Про сферу та особливості організації діяльності органів прокуратури на транспорті

Наказ Генерального прокурора України

від 19 вересня 2005 року № З/З гн

З метою забезпечення наглядової та іншої прокурорської діяльності органів прокуратури на залізничному, водному, повітряному, автомобільному транспорті системи Міністерства транспорту та зв’язку України, а також на магістральному трубопровідному транспорті та розмежування їх компетенції з територіальними прокуратурами, керуючись ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»,

наказую:

1. Заступнику Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, керівникам структурних підрозділів апаратів, транспортним прокурорам забезпечити на залізничному, водному, повітряному, автомобільному транспорті системи Міністерства транспорту і зв’язку України, а також; на магістральному трубопровідному транспорті виконання функцій органів прокуратури та повноважень прокурорів, визначених Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та галузевими наказами Генерального прокурора України, з урахуванням положень даного наказу.

1.1. Спрямувати наглядову, представницьку, слідчу діяльність та підтримання державного обвинувачення в судах на виконання завдань щодо зміцнення законності та правопорядку, захист гарантованих Конституцією України, іншими законами та міжнародними правовими актами прав і свобод людини і громадянина та інтересів держави.

1.2. Організовувати та здійснювати вказану діяльність в межах відповідної території за адміністративно-територіальним устроєм.

2. Нагляд за додержанням законів на транспорті здійснювати відносно:

2.1.Центрального органу виконавчої влади на залізничному і водному транспорті — Міністерства транспорту і зв’язку України (крім Державного департаменту з питань зв’язку та інформації, Державної спеціальної служби транспорту), у тому числі: Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця); Державного департаменту морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот).

Спеціально уповноваженого органу виконавчої влади на авіаційному транспорті — Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба).

Державного департаменту автомобільного транспорту, Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Міністерства транспорту і зв’язку України.

Центральних органів державної виконавчої влади у межах їх компетенції щодо здійснення державного управління у сфері магістрального трубопровідного транспорту.

Інших органів державного управління, міністерств (крім Міністерства оборони України), відомств, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування при здійсненні ними діяльності, пов’язаної з державним управлінням на транспорті.

Управління Міністерства внутрішніх справ України на транспорті.

2.2. Підпорядкованих вказаним органам технологічних комплексів, виробничих управлінь, підприємств, установ, організацій залізничного, водного, повітряного транспорту, а також регіональних служб автомобільного транспорту системи Міністерства транспорту і зв’язку України та магістрального трубопровідного транспорту.

2.3. Юридичних та фізичних осіб, незалежно від форм власності, підпорядкованості та належності, які займаються:

а) експлуатацією шляхів сполучення, повітряних, морських та річкових суден, залізничних під’їзних колій тощо;

б) проектуванням, будівництвом, експлуатацією, капітальним ремонтом та реконструкцією об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, встановленням гарантій безпеки життя та здоров’я населення від можливого негативного впливу під час експлуатації об’єктів цього виду транспорту;

в) діяльністю, яка входить до компетенції Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) та підпорядкованих їй регіональних служб системи Міністерства транспорту і зв’язку України;

г) діяльністю, яка пов’язана з переробкою вантажів, обслуговуванням пасажирів, а також; агентуванням суден, брокерськими, експедиторськими, сюрвейєрськими послугами тощо.

3. Прокурорам Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Одеської, Харківської областей і міста Києва за місцем розташування Управлінь залізниць, лінійних Управлінь внутрішніх справ МВС України на залізницях та прокурорам інших областей підтримувати належну взаємодію в роботі.

Насамперед здійснювати обмін інформацією щодо стану злочинності та законності, сприяти взаємодії та координації з правоохоронними органами, органами контролю й галузевого нагляду та забезпечити реалізацію транспортними прокурорами повноважень, передбачених статтями 10 та 20 Закону України «Про прокуратуру».

Прокурор області, на території якої виявлено порушення закону, вносить документи прокурорського реагування безпосередньо керівнику органу управління, розташованому в іншій області.

5. При здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство на транспорті враховувати, що ними розслідується, відповідно до підслідності, злочини, вчинені:

— у поїздах, на повітряних та водних суднах;

— на аеродромах, в портах, на причалах і пристанях, а також метрополітенах, вокзалах і територіях станцій у їх рейкових межах від вхідного до вихідного світлофорів;

— на перегонах поза межами станцій — на залізничному полотні з насипом, на залізничних переїздах;

— на судноплавних водних шляхах, гідротехнічних та інших спорудах, якщо злочини пов’язані з функціонуванням водного транспорту;

— на магістральних трубопроводах;

— працівниками залізничного, водного, повітряного, автомобільного транспорту системи Міністерства транспорту та зв’язку України, магістрального трубопровідного транспорту, правоохоронних органів, іншими громадянами на об’єктах транспорту;

— службовими особами інших міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій та громадянами, якщо злочини пов’язані з порушенням правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів залізничного, водного та повітряного транспорту.

6. При надходженні повідомлень про катастрофи, аварії, терористичні акти, вибухи, пожежі, умисні вбивства, вчинені при обтяжуючих обставинах і в умовах неочевидності, блокування транспортних комунікацій, захоплення транспортного підприємства, рухомого складу або їх угон та про інші події та злочини на транспорті, внаслідок яких заподіяно значну матеріальну шкоду, сталася загибель людей чи вони набули широкого громадського розголосу, — транспортному прокурору особисто виїжджати на місце події з метою належної організації його огляду та проведення першочергових слідчих дій.

При значній віддаленості (понад 50 км) такої прокуратури від місця події виїзд і провадження невідкладних слідчих дій, до прибуття транспортного прокурора, забезпечує територіальний прокурор.

Прокурори, які виїжджали на місце події, невідкладно надають прокурорам вищого рівня інформацію за телефоном та упродовж доби транспортний прокурор направляє спеціальне повідомлення.

7. Головному управлінню нагляду за додержанням законів органами державної податкової служби та на транспорті

Генеральної прокуратури України забезпечити належну організацію роботи та управління підпорядкованими прокуратурами, вживати заходів щодо підвищення рівня ефективності їх діяльності.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Наказ Генерального прокурора України № Іігн від 17.08.2004 «Про сферу та особливості організації діяльності органів прокуратури на транспорті» вважати таким, що втратив чинність.

Залиште коментар