Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ “Про розмежування повноважень прокуратур міст і районів у містах з районним поділом”

0 45

Про розмежування повноважень прокуратур міст і районів у містах з районним поділом

Наказ Генерального прокурора України від 26 серпня 2005 року № 1/2

Зважаючи на особливості діяльності прокуратур міст з районним поділом, з метою розмежування їх повноважень з районними в містах прокуратурами, керуючись ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»,

наказую:

1. Прокурору Автономної Республіки Крим і прокурорам областей забезпечити діяльність прокуратур міст з районним поділом на визначених чинним законодавством засадах рівності з прокуратурами районної, міської ланки та відсутності у них контрольних та інших управлінських функцій щодо районних у містах прокуратур.

2.Прокурорам міст з районним поділом не допускати безпідставного втручання в роботу районних у містах прокуратур, пов’язану з виконанням їхніх процесуальних, управлінських та наглядових повноважень. Організацію роботи міських прокуратур проводити за галузевим і предметним принципами відповідно до вимог галузевих наказів Генерального прокурора України з урахуванням особливостей, визначених у цьому наказі.

3.З метою недопущення дублювання функцій міських і районних прокуратур встановити, що прокуратури міст з районним поділом:

1) здійснюють нагляд за додержанням і застосуванням законів міськими органами виконавчої влади та контролю, органами самоврядування міста, установами й організаціями міського підпорядкування, їх посадовими та службовими особами, а також за відповідністю законам прийнятих ними правових актів;

2) здійснюють нагляд за додержанням законів підприємствами, що забезпечують життєдіяльність міста, перелік яких визначається відповідними наказами прокурорів областей;

3) у межах своєї компетенції здійснюють нагляд за додержанням законів у діяльності міських органів внутрішніх справ,податкової міліції, служби безпеки, міських ізоляторів тимчасового тримання, приймальників-розподільників та притулків для неповнолітніх;

4) проводять досудове слідство у кримінальних справах, порушених міською прокуратурою, та в інших справах за дорученням прокуратур вищого рівня;

5) беруть участь у розгляді судами подань про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та його продовження,скарг на дії та рішення у кримінальних справах, які перебувають у провадженні слідчих прокуратури міста, а також; піднаглядних їй органах внутрішніх справ і податкової міліції;

6) підтримують державне обвинувачення у кримінальних справах, закінчених слідчими прокуратури міста, в інших справах за дорученням прокуратур вищого рівня, а також; з власної ініціативи з урахуванням актуальності та складності з числа тих, по яких обвинувальний висновок затверджено прокурором міста;

7) беруть участь у розгляді судами справ за заявами та позовами міської прокуратури. За наявності підстав вступають у справу, порушену за позовами інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для представництва інтересів громадян і держави, коли вирішуються питання про порушення прав і свобод громадян, визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів міського підпорядкування та їх посадових осіб;

8) у межах своєї компетенції подають апеляції, вносять касаційні подання на незаконні судові рішення та заяви (подання) про перегляд рішень суду за нововиявленими та винятковими обставинами, порушують клопотання перед прокуратурами вищого рівня про перегляд судових рішень у порядку виключного провадження по справах, розглянутих судами за участю працівників міської прокуратури;

9) вирішують звернення громадян і юридичних осіб про порушення законів міськими органами виконавчої влади та контролю, органами самоврядування міста, піднаглядними їм підприємствами, установами й організаціями, їх посадовими та службовими особами.

4.Нагляд за додержанням і застосуванням законів підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території міста, незалежно від їх підпорядкування, за винятком зазначених у підпункті 2 пункту 3 цього наказу, а також обласних і центральних органів влади, покласти на прокурорів відповідних районів.

5.Надати прокурорам міст з районним поділом повноваження щодо координації діяльності по боротьбі із злочинністю всіх правоохоронних органів міст незалежно від адміністративного поділу. Цю роботу проводити із застосуванням форм і методів,визначених статтею 10 Закону України «Про прокуратуру».Взаємодіяти із зазначених питань з військовими та іншими спеціалізованими прокуратурами, розташованими на території міста.

Здійснення міськими прокурорами координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю не позбавляє районних прокурорів права проводити у разі потреби цю роботу в межах району.

6.З метою забезпечення належного рівня боротьби зі злочинністю надати прокурорам міст з районним поділом право в межах координаційної діяльності:

1) отримувати від районних прокурорів інформацію про стан законності в районах, статистичні, аналітичні відомості, матеріали наглядової та слідчої роботи необхідні для вивчення та узагальнення проблемних питань міського рівня, підготовки і проведення координаційних заходів;

2) передбачати в постановах координаційних і міжвідомчих нарад спільні з прокурорами районів заходи, спрямовані на протидію злочинності;

3) здійснювати контроль за виконанням райпрокурорами постанов зазначених нарад.

7. Зважаючи на особливості діяльності прокуратур міст з районним поділом, прокурору Автономної Республіки Крим і прокурорам областей у разі необхідності доручати їм:

1) розслідування складних і багатоепізодних кримінальних справ спільно або разом з районними прокуратурами;

2) підтримання державного обвинувачення в судах по актуальних і складних кримінальних справах;

3) організацію виконання спільних з районними прокуратурами планових і позапланових заходів та підготовку узагальнюючих документів;.

4) надання районними в містах прокуратурами даних щодо стану законності, які надходять від міських органів статистики,контролюючих органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим та областей.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 19 січня 2004 року № 1/2 «Про організаційні засади та функціональні повноваження прокуратур міст з районним поділом» вважати таким, що втратив чинність.

Залиште коментар