Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ “Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України”

0 73

Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України

Наказ Генерального прокурора України

від 28 грудня 2005 року № 9гн

(Зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 19.09.2007№ 62)

З метою забезпечення виконання вимог Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», вдосконалення діяльності органів прокуратури щодо розгляду та вирішенні заяв, скарг і пропозицій, керуючись ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»,

наказую:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним, іншим прирівняним до них прокурорам роботу з розгляду звернень та особистого прийому вважати одним з важливих напрямів діяльності органів прокуратури, спрямувати її на захист прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

1.1. Забезпечити розгляд звернень і особистий прийом громадян у суворій відповідності з вимогами Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, яку затвердити і ввести в дію цим наказом.

1.2. При здійсненні перевірок за зверненнями забезпечити повне, об’єктивне та якісне вирішення кожного викладеного доводу, надавати юридично грамотну, обґрунтовану та мотивовану відповідь з посиланням на законодавчі акти. За необхідності до проведення перевірок залучати фахівців відповідних контролюючих і правоохоронних органів, авторів звернень.

1.3. Вживати вичерпних заходів щодо задоволення обґрунтованих звернень і реального поновлення порушених прав, застосовуючи у повному обсязі надані законом повноваження.

1.4 Викоренити з практики роботи прокурорів прояви формалізму та бездушності при розгляді звернень. Давати принципову оцінку кожному факту несумлінного ставлення до роботи із зверненнями, їх безпідставного відхилення, порушення строків і порядку розгляду, викривлення статистичної звітності, неналежного виконання доручень прокуратур вищого рівня.

1.5. Забезпечити здійснення безперешкодного і регулярного особистого прийому громадян, неухильне дотримання затверджених графіків і порядку особистого прийому.

1.6. Періодично проводити комплексний аналіз роботи з вирішення звернень та особистого прийому, вивчення причин надходження обґрунтованих звернень. Вживати заходів до вдосконалення правозахисної діяльності органів прокуратури,усунення недоліків та прорахунків.

Стан організації роботи зі зверненнями вивчати при проведенні комплексних і галузевих перевірок, наданні практичної допомоги.

1.7. Систематично організовувати та проводити перевірки додержання законодавства про звернення громадян органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

2. Управлінню розгляду звернень та прийому громадян, галузевим відділам (старшим помічникам прокурорів) прокуратур обласного рівня:

(Пункт змінено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 19.09.2007№ 62)

2.1. Всебічно сприяти правильній організації роботи структурних підрозділів центрального та обласних апаратів, підпорядкованих прокуратур з питань розгляду звернень, особистого прийому, надавати практичну та методичну допомогу, проводити перевірки з цих питань.

2.2. Безпосередньо розглядати депутатські документи, первинні звернення, за необхідності надсилати їх до відповідних відомств, приймати громадян та юридичних осіб, організовувати їх прийом керівництвом, працівниками інших структурних підрозділів.

2.3. Здійснювати контроль за порядком і строками вирішення у структурних підрозділах центрального та обласних апаратів депутатських документів, звернень громадян та юридичних осіб з особистого прийому керівництва, за наявності підстав вживати заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.4. Вивчати у структурних підрозділах та підпорядкованих прокуратурах стан роботи та прокурорського нагляду з питань розгляду звернень та особистого прийому, вживати необхідних заходів з метою підвищення рівня цієї діяльності.

3. Вважати критерієм оцінки ефективності роботи на цьому напрямі забезпечення якісного, своєчасного та об’єктивного вирішення звернень, реальне поновлення порушених прав.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам. Наказ Генерального прокурора України № 5 гн від 9 квітня 2004 року «Про введення в дію Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури України» вважати таким, що втратив чинність.

Залиште коментар