Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян”

0 400

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Наказ Генерального прокурора України

від 26 грудня 2005 року № 7гн

(Із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 11 грудня 2009 року № 10гн-1)

З метою підвищення ефективності наглядової діяльності органів прокуратури за додержанням Конституції України, кримінально-виконавчого та іншого законодавства, міжнародних норм і правил поводження з ув’язненими, керуючись ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»,

наказую:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокуро¬рам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам забезпечити належну організацію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

1.1. Відповідальність за стан організації роботи на цьому напрямі в прокуратурах обласного рівня покласти персонально на прокурорів.

(Пункт доповнено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 12.02.2007№ 7гн-2)

2. При здійсненні наглядової діяльності прокурорам перевіряти додержання:

— законів під час перебування осіб у місцях тримання затриманих і підданих адміністративному арешту громадян, установах попереднього ув’язнення, виконання кримінальних покарань та інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

— режиму та умов тримання або відбування покарання особами у цих місцях і установах, дотримання їх прав та виконання ними своїх обов’язків;

— вимог законодавства посадовими особами цих установ,звертаючи особливу увагу на запобігання та викриття фактів корупції і хабарництва;

— законів при здійсненні оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення та припинення правопорушень.

3. Забезпечити принципове реагування на виявлені правопорушення, звертаючи особливу увагу на усунення їх причин,поновлення порушених прав і відшкодування завданої матеріальної шкоди.

Для попередження терористичних актів, масових заворушень, захоплень заручників, умисних вбивств, втеч з місць по¬збавлення волі або з-під варти та інших злочинів за наявності підстав застосовувати кримінально-правові засоби боротьби з порушеннями режиму у піднаглядних установах.

У разі виникнення надзвичайних подій прокурорам або їх заступникам особисто виїжджати на місця з метою належної організації проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій, про що невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня телефоном та спеціальними повідомленнями.

4. Управлінню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів Генеральної прокуратури України організовувати наглядову діяльність та здійснювати безпосередній нагляд за додержанням законів у центральних органах виконавчої влади,відповідальних за організацію виконання судових рішень у кримінальних справах та застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян:

— Державному департаменті України з питань виконання покарань (далі —Департамент);

— Департаменті державної виконавчої служби у складі Міністерства юстиції України (далі — державна виконавча служба)

— щодо виконання покарань у виді штрафу та конфіскації майна;

— Міністерстві внутрішніх справ України — щодо тримання осіб в ІТТ, кімнатах для доставлених чергових частин підрозділів органів внутрішніх справ, спеціальних приймальниках та інших місцях для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, і приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво;

— Міністерстві охорони здоров’я України — щодо тримання осіб у Республіканській психіатричній лікарні з суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом при застосуванні судом примусових заходів медичного характеру та міжобласних центрах і відділеннях стаціонарної судово-психіатричної експертизи для осіб, які тримаються під вартою;

— Державній прикордонній службі України — щодо триман¬ня осіб у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

5. Організацію наглядової діяльності на даному напрямі також покласти:

— у пунктах тимчасового тримання осіб прикордонних загонів — на структурні підрозділи Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня, які здійснюють нагляд за додержанням законів про державний кордон;

— у приймальниках-розподільниках для неповнолітніх (у тому числі підрозділів органів внутрішніх справ на транспорті) —на структурні підрозділи Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня, які здійснюють нагляд за додержанням законів щодо захисту прав і свобод неповнолітніх;

— в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для доставлених чергових частин та приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, лінійних відділів на станціях лінійних управлінь на залізницях УМВС України на транспорті; у кімнатах для доставлених чергових частин лінійних відділів в аеропортах територіальних управлінь МВС України, а також; управління охорони метрополітену ГУ МВС України в м. Києві та відповідних відділів УМВС України у Дніпропетровській та Харківській областях — на структурні підрозділи Генеральної прокуратури України і прокуратур обласного рівня, які здійснюють нагляд за додержанням законів на транспорті, та на транспортних прокурорів;

—на гауптвахтах, у кімнатах тимчасового затримання, військових частинах, щодо службового обмеження для військовослужбовців та виконання інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі — на Головне управління нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях Генеральної прокуратури України, військових прокурорів регіонів, Військово-Морських Сил України та гарнізонів, а на військового прокурора Центрального регіону України, крім того, — здійснення безпосереднього нагляду за додержанням законів у дисциплінарному батальйоні Збройних СилУкраїни.

Указаним структурним підрозділам Генеральної прокуратури України здійснювати безпосередній нагляд за додержанням законів у центральних органах виконавчої влади, відповідальних за організацію виконання зазначених кримінальних покарань та примусових заходів,—у Державній прикордонній службі України, Міністерстві внутрішніх справ України та Міністерстві оборони України, а прокуратур обласного рівня — у їх регіональних та інших підрозділах.

6. На відділи нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів (старших помічників і помічників прокурорів) прокуратур обласного рівня покласти організацію наглядової та іншої прокурорської діяльності підпорядкованих прокурорів та здійс¬нення безпосереднього нагляду за додержанням законів у:

— регіональних підрозділах Департаменту, державної виконавчої служби, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України та Державної прикордонної служби України, які організовують виконання судових рішень у кримінальних справах та застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

— слідчих ізоляторах, у тому числі стосовно засуджених до арешту, які тимчасово тримаються в них до утворення арештних домів, а також; у регіональних комісіях з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб,засуджених до позбавлення волі, територіальних управлінь (відділів) Департаменту (прокурори обласного рівня, де слідчі ізолятори розташовані за межами обласних центрів, за погодженням з управлінням Генеральної прокуратури України можуть покладати здійснення нагляду на міських, районних, міжрайонних прокурорів за місцем розташування цих установ);

— Республіканській психіатричній лікарні з суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом;

— міжобласних центрах і відділеннях стаціонарної судово-психіатричної експертизи для осіб, які тримаються під вартою;

— пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

7. Нагляд за додержанням законів в ізоляторах тимчасового тримання, спеціальних приймальниках та інших місцях для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх здійснювати прокурорам, визначеним наказами прокурорів обласного рівня, відповідно до розташування та підпорядкування цих піднаглядних установ.

7.1. Застосування до громадян примусових заходів, пов’язаних з обмеженням їх особистої свободи, у передбачених чинним законодавством випадках санкціонувати особисто міським, районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам або особам, що тимчасово виконують їх обов’язки.

(Пункт доповнено відповідно до наказу Генерального прокурора України від 12.02.2007№7гн-2)

8. На прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах або на відповідних територіальних прокурорів, якщо у структурі прокуратур обласного рівня не створені спеціалізовані прокуратури, покласти:

— здійснення нагляду за додержанням законів у виправних та виховних колоніях, виправних центрах, дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній, лікувально-трудових профілакторіях регіональних підрозділів Департаменту;

— проведення досудового слідства відповідно до ч. 1 ст. 112 КПК України у кримінальних справах про злочини, вчинені у виправних та виховних колоніях, виправних центрах, тимчасових слідчих ізоляторах на території виправних колоній, лікувально-трудових профілакторіях, у тому числі й працівниками цих установ;

— здійснення нагляду за додержанням законів при проведенні дізнання та досудового слідства у справах про злочини зазначеної категорії;

— представництво інтересів громадян та держави в судах, підтримання державного обвинувачення, а також; участь у судових засіданнях при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків, згідно з їх компетенцією. Огляд місця події, інші першочергові слідчі дії у невідкладних випадках проводити працівникам територіальної прокуратури, про що негайно повідомляти відповідного прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

9. Районним, міським, міжрайонним прокурорам здійснювати нагляд за додержанням законів (відповідно до розмежування їх повноважень, розташування та підпорядкування піднаглядних установ) у:

— кримінально-виконавчих інспекціях регіональних управлінь (відділів) Департаменту;

— підрозділах державної виконавчої служби в районах, містах, районах у містах;

— ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для доставлених чергових частин районних, міських відділів та управлінь внутрішніх справ;

— пунктах тимчасового тримання осіб прикордонних загонів;

— спостережних комісіях та службах у справах неповнолітніх при здійсненні ними громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань.

10. Комплексні перевірки додержання законів проводити у:

— ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для доставле¬них чергових частин органів внутрішніх справ, спеціальних приймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, гауптвахтах, кімнатах тимчасового затримання у військових частинах, пунктах тимчасового тримання осіб прикордонних загонів — щодекадно;

— слідчих ізоляторах, дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній, комісіях Департаменту з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, міжобласних центрах та відділеннях стаціонарної судово-психіатричної експертизи для осіб, які тримаються під вартою, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні — щомісячно;

— кримінально-виконавчих інспекціях — щоквартально;

установах виконання покарань, дисциплінарному батальйоні Збройних Сил України, підрозділах державної виконавчої служби, лікувально-трудових профілакторіях, Республіканській психіатричній лікарні з суворим наглядом, відділеннях психіатричних лікарень з посиленим наглядом — один раз на півріччя.

За необхідності залучати до перевірок відповідних спеціалістів. Крім того, щомісячно перевіряти повноту реєстрації, законність розгляду та вирішення заяв і повідомлень про злочини.

11. При здійсненні наглядових перевірок проводити особистий прийом осіб, які перебувають у піднаглядних установах, та приділяти особливу увагу забезпеченню адміністрацією їх прав звертатись із заявами і скаргами до будь-яких органів, установ,організацій та посадових осіб.

Звернення, які не стосуються порушень законності при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також; при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, направляти за належністю.

12. Копії довідок про результати перевірок, внесених документів прокурорського реагування та наказів прокурорів обласного рівня щодо покладення на відповідних територіальних прокурорів нагляду за додержанням законів в установах, зазначених у пунктах 6, 7 даного наказу, у п’ятиденний термін з дня їх підписання надсилати до прокуратур вищого рівня.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України № 7гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додер¬жанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також; при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи грома¬дян» вважати таким, що втратив чинність.

Залиште коментар