Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Наказ “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян,державних та публічних інтересів”

0 45

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян,державних та публічних інтересів

Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 року № Згн

(Із змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 28 грудня 2005року № 7гн-1, від 22 листопада 2007 року № Згн-1 та від 11 грудня 2009 року № 10гн-1)

З метою підвищення ефективності наглядової діяльності за додержанням і застосуванням законів відповідно до Конституції України та Закону України «Про прокуратуру», керуючись ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»,

наказую:

1. Заступникам Генерального прокурора України, Головному управлінню нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави, Головному управлінню військових прокуратур, другому відділу Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокурорам регіонів і Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам вважати основним завданням наглядової діяльності захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина, державних та публічних інтересів.

До пункту 1 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 11.12.2009 № 10гн-1)

2. Із цією метою забезпечити нагляд за додержанням законів, передусім у діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролюючих та правоохоронних органів.

3. Встановити, що основними напрямами наглядової діяльності щодо захисту прав і свобод людини і громадянина є:

— оплата та охорона праці;

— охорона здоров’я;

— соціальне та пенсійне забезпечення;

— права і свободи осіб, які потребують державної підтримки та допомоги;

— виконання законів у сфері запобігання та протидії корупції.

(До пункту 3 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 11.12.2009 № 10гн-1)

3.1. Військовим прокурорам забезпечити нагляд за додержанням законів про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, загальний військовий обов’язок і порядок проходження військової служби.

4. Зосередити зусилля на додержанні законів, спрямованих на захист економічних інтересів держави від неправомірних посягань, зокрема щодо:

— бюджетної сфери;

— збереження державного та комунального майна, законності його приватизації й відчуження;

— інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;

— банкрутства суб’єктів господарювання;

— запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом;

— банківської діяльності;

— реформування агропромислового комплексу;

— земельних ресурсів та природного середовища;

— енергозбереження.

4.1. Військовим прокурорам вважати першочерговим нагляд за додержанням законів щодо збереження військового майна (зокрема при реалізації військових містечок), зброї, боєприпасів, вибухових речовин та їх утилізації, цільового використання бюджетних коштів.

4.2.Другому відділу Головного управління нагляду за додержанням законів на транспорті та підприємствах оборонної промисловості, підрозділам (другим відділам, старшим помічникам прокурорів) з питань нагляду за додержанням законів у сфері оборонної промисловості прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснювати нагляд за додержанням законів про:

— національну безпеку;

— державне оборонне замовлення;

— збереження мобілізаційного резерву;

— державну таємницю.

(До пункту 4.2 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 11.12.2009 № 10гн-1)

5. Забезпечити нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення органами та посадовими особами,які уповноважені на виконання функцій щодо притягнення громадян до відповідальності в межах та на підставах, за винятком спеціально уповноважених суб’єктів, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень і з питань нагляду за додержанням законів при притягненні до адміністративної відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень. Своєчасно опротестовувати незаконні постанови про накладення адміністративних стягнень.

(До пункту 5 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 11.12.2009 № 10гн-1)

5.1. В органах внутрішніх справ, спецприймальниках, приймальниках-розподільниках та ізоляторах тимчасового тримання щодекадно перевіряти законність доставлення та затримання порушників, проведення їх особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів.

(До пункту 5 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28.12.2005 № 7гн-1)

6. Організовувати та здійснювати наглядову діяльність з урахуванням стану законності, поширеності правопорушень та соціально-економічних проблем регіону.

Перевірки проводити за заявами та іншими повідомленнями, в тому числі у засобах масової інформації, про порушення законів, матеріалами контролюючих або правоохоронних органів, а також з власної ініціативи за наявності даних про порушення закону, зокрема за результатами вивчення статистичних та оперативних даних, аналітичних досліджень, кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справ.

7. При здійсненні перевірок у міністерствах і відомствах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах, організаціях, їх структурних підрозділах особливу увагу звертати на додержання законів у сфері запобігання та протидії корупції.

(До пункту 7 внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора України від 11.12.2009 № 10гн-1)

8. Виключити з практики роботи випадки підміни діяльності контролюючих органів. Перевіряти законність і повноту вжитих ними заходів щодо усунення порушень закону, притягнення винних осіб до відповідальності, у тому числі за несвоєчасну передачу до правоохоронних органів матеріалів, що містять ознаки злочину. З цією метою, у разі необхідності, перевірки проводити безпосередньо на підконтрольних ним об’єктах.

9. Щоквартально проводити взаємозвірки з контролюючими органами за направленими ними матеріалами, які містять ознаки злочину. Забезпечити своєчасний розгляд зазначених матеріалів, повідомляти контролюючі органи про прийняті рішення.

10. Невідкладно інформувати прокурорів вищого рівня пропорушення законів, які можуть бути усунені лише за їх безпосереднього втручання, а також про найактуальніші питання та проблеми загальнодержавного чи регіонального значення.

Вносити документи реагування до вищих державних та інших органів, на які не поширюються повноваження, через прокурорів вищого рівня. Брати участь у їх розгляді колегіальними органами.

Доручення інших територіальних та спеціалізованих прокурорів щодо здійснення перевірочних дій, витребування пояснень, документів тощо виконувати упродовж 15 днів.

11. Виключити випадки неякісної підготовки документів прокурорського реагування, їх внесення без проведення перевірок, на підставі лише статистичних даних і матеріалів, одержаних від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

12. Копії документів прокурорського реагування, у тому числі постанов про порушення кримінальних справ, одночасно з їх внесенням (винесенням) надсилати до прокуратур вищого рівня.

Галузевим управлінням і відділам вивчати документи прокурорського реагування та в разі необхідності узагальнювати для забезпечення єдиної правозастосовчої практики.

13. Структурним підрозділам Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня при вирішенні питання про порушення кримінальних справ за результатами наглядових перевірок проекти постанов погоджувати з підрозділами, що здійснюють нагляд за додержанням законів при провадженні досудового слідства, відповідно до підслідності справи. Володіти достовірною інформацією про хід розслідування та розгляд справи у суді до прийняття остаточного рішення та накопичувати її у наглядових провадженнях по кожній кримінальній справі.

(Пункт викладено у новій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора України від 22.11.2007 № Згн-1)

13.1. При виявленні підстав для захисту прав громадянина або інтересів держави в суді матеріали перевірок передавати відповідним підрозділам представництва для підготовки та пред’явлення позову.

14. Наглядову діяльність підпорядкованих прокуратур щодо захисту прав і свобод громадян, державних та публічних інтересів оцінювати, виходячи з об’єктивних статистичних даних,своєчасності та повноти реагування на порушення закону, фактичного поновлення порушених прав і свобод громадян та інтересів держави, реального відшкодування збитків, притягнення винних осіб до відповідальності.

15. Систематично інформувати громадськість та органи державної влади через засоби масової інформації про вжиті заходи прокурорського реагування за фактами порушень прав і свобод людини і громадянина та результати наглядової діяльності.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов’язків, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських Сил України.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та прирівняним до них прокурорам, довести його до відома всіх прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ Генерального прокурора України від 15.04.2004 № бгн «Про організацію наглядової діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави» та від 22.04.2004 №6/2 «Про організацію нагляду за додержанням і застосуванням законів у Збройних Силах України, інших військових формуваннях і на підприємствах оборонної промисловості» вважати такими, що втратили чинність.

Залиште коментар