Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Успіхи та труднощі на шляху реформування

0 46

Успіхи та труднощі на шляху реформування

Напередодні професійного свята – Дня нотаріату ми звернулися до директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції Катерини ЧИЖМАРЬ з проханням розповісти про хід реформування нотаріату та відповісти на запитання, які цікавлять простих громадян та нотаріусів.

Корупційні фактори повністю усунуті

– Катерино Іванівно, до 2015 року планується повністю реформувати нотаріат. Що конкретно розуміється під цією реформою? Що від неї отримають прості громадяни?

– З метою сприяння становленню цілісного підходу до визначення функцій нотаріату та побудови чіткої структури нотаріальних органів для надання населенню послуг правового та нотаріального характеру у відповідно до міжнародних стандартів, а також поступового і системного реформування українського нотаріату як інституту позасудового захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб, Департаментом було розроблено та затверджено наказом Мін’юсту від 24.12.2010 р. № 3290/5 Концепцію реформування органів нотаріату в Україні.

У процесі реформування планується розробити низку критеріїв для оптимального забезпечення населення нотаріальними послугами, у зв’язку з надмірною концентрацією надання нотаріальних послуг у великих містах і незабезпеченістю нотаріальними послугами віддалених районів. Зазначеними критеріями будуть також враховуватися такі фактори, як кількість вчинених нотаріальних дій, навантаження на кожного нотаріуса та соціально-економічний стан регіону, а також порядок допуску до професії.

Крім того, планується вдосконалити механізм оплати за вчинення нотаріальних дій та надання послуг нотаріусами України, забезпечення дотримання порядку учинення нотаріальних дій. Ці дії спрямовані на попередження надходження обґрунтованих скарг населення на неправомірні дії нотаріусів, а також на запобігання збільшення випадків звернення громадян чи юридичних осіб до суду з питань визнання вчинених нотаріальних дій недійсними з вини нотаріусів.

– У 2005-2008 роках говорили про страшну корупцію, яка супроводжувала проходження процедури набуття статусу нотаріуса. Чи можна сказати, що зараз ці негативні явища повністю усунуті?

– Фактори, які б могли сприяти проявам корупції в процедурі складання кваліфікаційного іспиту, вважаю повністю усунутими.

Взагалі, якщо опиратися на статистичні дані, можна констатувати тенденцію до скорочення кількості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю. Свідченням цього є те, що 89 із 204 посад стажистів нотаріуса в Україні на сьогодні залишаються вакантними.

Законом «Про нотаріат» визначено, що порядок проведення стажування та складання кваліфікаційних іспитів встановлюється Мін’юстом. На сьогодні діє наказ Міністерства від 10.07.2008 р. «Про затвердження Порядку проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або в приватного нотаріуса», відповідно до якого функції забезпечення та проведення кваліфікаційного іспиту покладені на кваліфікаційну комісію створену при кожному головному управлінні юстиції. З метою запобігання можливого втручання у роботу кваліфікаційної комісії на місцях Міністерством юстиції України було ініційовано внесення змін до ст.10 Закону «Про нотаріат», зокрема щодо передачі цих функцій Мін’юсту.

Плату встановлюватиме Мін’юст

– Все частіше чути невдоволення громадян щодо високої вартості послуг приватних нотаріусів, як наслідок ростуть черги у державні нотаріальні контори. Чи співрозмірна вартість послуг приватних нотаріусів з реальною їх ціною? Який механізм впливу та регулювання цих процесів?

– Відповідно до ст.7 Закону „Про нотаріат” нотаріуси у своїй діяльності керуються чинним законодавством та відповідними підзаконними актами.

Згідно з вимогами Закону нотаріальні дії вчиняються після їх оплати та в день подачі всіх необхідних документів. За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Справляння державного мита регулюється Декретом Кабінету Міністрів „Про державне мито”. Цим Декретом встановлений перелік об’єктів справляння державного мита та розміри ставок держмита. Пільги щодо сплати державного мита встановлені ст.4 Декрету.

Слід зазначити, що відповідно до ст.59 Конституції кожен має право на правову допомогу. Надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.

Правова допомога надається шляхом роз’яснень з питань чинного законодавства, консультацій правового характеру, усних та письмових довідок із законодавства, складання заяв, проектів правочинів та інших документів, а також надання консультацій та послуг з нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого та рухомого майна.

Надання державними нотаріусами правової допомоги спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на юридичну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів.

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції в Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

У Примірному положенні про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженому наказом Мін’юстом від 04.01.1998 р. № 3/5, визначено, що оплата правової допомоги та послуг технічного характеру справляється в розмірах, які встановлюються з урахуванням фактичних витрат на забезпечення якісного та термінового обслуговування громадян, підприємств, організацій та установ.

Уся плата за надання державними нотаріусами правової допомоги та послуг технічного характеру використовується на покриття витрат, пов’язаних з організацією надання правової допомоги та послуг технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників нотаріату, крім державних службовців. Ці кошти також можуть бути використані на покриття витрат, які повною мірою не забезпечені загальним фондом державного бюджету на утримання державних нотаріальних установ.

Від сплати за надання правової допомоги звільняються інваліди ВВВ; інваліди 1-ї та 2-ї груп; громадяни – за надання їм правової допомоги, необхідної для призначення та одержання державних допомог та пенсій, фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – за надання їм правової допомоги при посвідченні договорів іпотеки.

Щодо оплати вчинених приватними нотаріусами нотаріальних дій, то відповідно до ст.31 Закону приватні нотаріуси справляють плату за вчинення нотаріальних дій, розмір якої та оплата додаткових послуг правового характеру визначається за домовленістю між нотаріусом та особою, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії.

Указом Президента „Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій” від 10.07.1998 р. № 762/98 встановлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Максимальний розмір плати за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій законодавством не встановлено.

Відповідно до ст.32 Закону з доходу приватного нотаріуса справляється прибутковий податок за ставками, встановленими чинним законодавством.

Сума платежів, які підлягають сплаті за вчинення нотаріальної дії визначається нотаріусом при зверненні до державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса.

Хочу поінформувати громадян про те, що на сьогодні опрацьовуються законопроект «Про внесення змін до Закону „Про нотаріат”, яким встановлюватиметься, що нотаріуси за вчинення нотаріальних дій, обов’язковість нотаріально посвідчення яких визначено законодавством, будуть справляти плату у розмірі, встановленому Мін’юстом.

Документ, посвідчений нотаріусом, живе століттями

– Останні роки в юридичних колах говорять про те, що неконтрольоване збільшення кількості нотаріусів може призвести до зменшення їх зарплатні, негативно вплине на престиж цієї професії. Як зараз відбувається регулювання кількості нотаріусів? Які підходи і обґрунтування чисельності цих спеціалістів?

– Наказом Мін’юсту від 20.06.2007 р. № 411/5 збільшено граничну чисельність приватних нотаріусів у нотаріальних округах.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на державних нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах та приватних нотаріусів, які займаються приватною нотаріальною діяльністю.

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Нотаріус зобов’язаний здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до Закону „Про нотаріат” і принесеної присяги. Ці обов’язки розповсюджуються як на державних нотаріусів, так і на приватних.

Згідно зі ст.3 Закону нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Водночас, ст.13 Закону встановлено, що стажистом нотаріуса може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, має стаж роботи у сфері права не менше трьох років, володіє державною мовою.

Кількість посад стажистів нотаріусів щороку визначається Головним управлінням юстиції в Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з Мін’юстом.

На підставі обґрунтованого подання відповідного головного управління юстиції Мін’юст затверджує кількість посад стажистів нотаріусів.

Крім того, планується підготовка проекту змін до Закону України «Про нотаріат», відповідно до якого, щоб стати нотаріусом, необхідно мати досвід роботи у сфері права не менше шести років, із них помічником нотаріуса не менше трьох років.

Взагалі, на сьогодні прослідковується тенденція до зменшення кількості бажаючих стати нотарями, люди зрозуміли, що професія нотаріуса не лише статус та матеріальне благополуччя, а перш за все велика відповідальність, що залишається не лише на час здійснення професійної діяльності, адже документ, посвідчений нотаріусом, живе століттями.

Розмовляв
Володимир КРУЧОК

Теги:

нотаріат в Україні, вартість послуг приватних нотаріусів, кабмін, мін’юст, Закон України “Про нотаріат”, нотаріальні послуги, приватний нотаріус, аналітична юриспруденція, аналітика

Джерело:

ЮВУ № 35 (843)

Аналітична юриспруденція

    Джерело:

    ЮВУ № 35 (843)

    Залиште коментар