Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Укрдержреєстр: рік роботи позаду

0 36

Укрдержреєстр: рік роботи позаду

Укрдержреєстр: рік роботи позаду

У грудні 2011-го минув рік роботи Державної реєстраційної служби України як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого координується Міністерством юстиції України. Попри те, що це був рік фактичного становлення служби та її структур у регіонах, у діяльності Укрдержреєстру з’явилося чимало нового. Мова про впровадження й застосування якісно нових методів роботи під час державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян та інших громадських формувань, друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. І така системність дала свої позитивні результати.


Леонід ЄФІМЕНКО,
голова Державної реєстраційної служби України,
кандидат юридичних наук


Державна реєстрація актів цивільного стану

Із метою забезпечення належного функціонування структурних підрозділів територіальних органів у сфері держреєстрації актів цивільного стану в період реформування Укрдержреєстром було підготовлено пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів та постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності цих органів, які знайшли своє відображення в постанові КМУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 20.10.2010 р. № 1109. Для оптимізації та скорочення переліку платних послуг, відмови від надання органами виконавчої влади господарських послуг було переглянуто Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1168, та прийнято постанову Кабінету Міністрів № 1019 «Про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану» від 05.10.2011 р.
Окрім того, на виконання Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, підготовлено проекти Типових стандартів надання платних адміністративних послуг які надаються Укрдержреєстром. Розроблено також проекти типових положень про відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби територіального органу юстиції. До того ж, протягом минулого року розглянуто понад 2 400 клопотань щодо надання правової допомоги на виконання договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, а також інших міжнародних договорів, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Відповідно до Гаазької конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, Укрдержреєстром проставлено апостиль на 40 210 документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, призначених для використання на території інших держав.
Значну увагу приділено й організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, доступності послуг, які ними надаються.
Зокрема, організовано низку навчальних заходів на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції з начальниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції. Крім того, підготовлено проект наказу Міністерства юстиції «Про встановлення порядку роботи по проставленню апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Реєстрація прав на нерухоме майно

Ураховуючи прийняття Верховною Радою й підписання Президентом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації», тривала робота щодо вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
А сам факт запровадження зазначеної системи гарантуватиме зміцнення в Україні інституту власності як основи ринкової економіки. Віднині вказані свідоцтва готуватимуться в процесі державної реєстрації прав та видаватимуться державними реєстраторами разом із витягом про реєстрацію прав.
На сьогодні на виконання наказу Мін’юсту від 7 вересня 2011 р. № 2074/5 «Про структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та з питань банкрутства» (зі змінами) та з метою якісного надання адміністративних послуг у відповідній галузі створено 583 структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечуватимуть реалізацію повноважень служби у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Всі вони забезпечені відповідними приміщеннями, вживаються заходи з підключення цих органів до зовнішніх мереж передачі даних та створення точок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Практично завершена робота із заповнення вакансій державних реєстраторів речових прав, здійснюється облаштування цих структурних підрозділів та забезпечення їх усім необхідним. Варто згадати і низку тренінгів з працівниками, які займаютья питаннями держреєстрації речових прав на нерухоме майно, із залученням до цього процесу провідних науковців у сфері цивільного та земельного права.
Розроблено також проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень)», який зареєстровано у Верховній Раді 1 листопада 2011 року за № 9372. У свою чергу Кабміном прийнято ряд постанов, якими, зокрема, затверджено порядки державної реєстрації прав на нерухоме майно, надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та ведення цього реєстру.

 

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних оссіб-підприємців

Щодо питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, то слід зазначити, що ці функції фактично були передані Укрдержреєстру лише 25 травня 2011 року. До того Верховною Радою було прийнято ряд законів, спрямованих на удосконалення цього процесу, реалізація яких потребувала розробки близько 24 нормативно-правових актів, а також внесення змін до програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Проте до передачі цих функцій Укрдержреєстру жодного такого нормативно-правового акта, не було розроблено та, відповідно, й не внесено змін до програмного забезпечення вказаного реєстру.
На виконання Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» службою було розроблено постанову КМУ від 10.08.2011 р. № 849 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця». На практиці скасування свідоцтва й заміна його випискою привели до величезних черг до державних реєстраторів та необґрунтованого витрачання часу й додаткових коштів суб’єктами господарювання на отримання виписок. Із метою вирішення цієї проблеми нами запропоновано (шляхом внесення змін до низки законів України) передбачити перевірку інформації про юридичну особу та фізичну особу – підприємця через веб-сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців замість подання виписки або витягу з цього реєстру. Також на виконання Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо проведення електронної реєстрації Укрдержреєстром розроблено накази Мін’юсту від 19.08.2011 р. «Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору» та «Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», на виконання яких відкрито on-line доступ до основних відомостей даного реєстру та практично реалізовано можливість проведення електронної реєстрації суб’єктів господарювання. Крім того, Укрдержреєстр брав також активну участь у розробці постанови КМУ від 16.11.2011 р. «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю». Також було розроблено наказ Мін’юсту від 14.10.2011 р. «Про затвердження форм реєстраційних карток».
Загалом на сьогодні Укрдержреєстром підготовлено та подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 18 нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, розроблено проекти законів «Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», основною метою яких є завершення процесу запровадження принципу «єдиного вікна» при здійсненні держреєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України. Зазначені законопроекти 21 грудня 2011 року схвалено на засіданні уряду.
Для забезпечення безперервного процесу держреєстрації здійснюються заходи щодо погодження кандидатур на зайняття посади державного реєстратора, надання їм засобів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Постійно проводиться робота із взаємодії з органами державної влади щодо отримання ними інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема, суб’єктами фінансового моніторингу, органами прокуратури, центральними органами виконавчої влади тощо.
Варто зазначити, що на виконання постанови КМУ від 13.07.2012 р. № 816 до сфери управління Укрдержреєстру передано цілісний майновий комплекс державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, який виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Нині здійснюються заходи щодо введення в дію нового державного класифікатора видів економічної діяльності КВЕД – 2010, проводиться робота щодо внесення змін до каталогу файлів інформаційного обміну відомостями про державну реєстрацію та постановку на облік і зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців між суб’єктами інформаційного обміну.

Легалізація об’єднаних громадян

У сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності Укрдержреєстром здійснено правову експертизу низки установчих та статутних документів політичних партій, всеукраїнських та міжнародних громадських і благодійних організацій, інших громадських формувань, а також їх символіки. Окрім того, працівники служби взяли участь у підготовці низки наказів Міністерства юстиції, зокрема, «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань» та «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності», зареєстрованих у Мін’юсті 13.07.2011 р. за № 855/19593 та № 854/19592.
На виконання Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням КМУ від 26.10.2011 р. № 1076-р, розроблено 62 проекти стандартів адміністративних послуг у сфері легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, якими визначено чіткий порядок надання адміністративних послуг у відповідних сферах, а також підготовлено низку нормативно-правових актів з метою вдосконалення цієї діяльності.
Працівники Укрдержреєстру також входять до робочої групи з доопрацювання законопроекту «Про громадські організації» (реєстр. №7262-1 від 01.11.2010 року), прийняття якого вдосконалить порядок реєстрації об’єднань громадян, внесення змін до їх статутних документів та усуне прогалини в чинному законодавстві. У 2012 році ця робота продовжиться.
Наостанок варто зазначити, що за минулий рік служба налагодила тісну співпрацю з низкою міжнародних організацій, ідеться, зокрема, про проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність», виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської комісії у рамках TAIEX, співпрацю у межах програми «Верховенство права» за підтримки ОБСЄ тощо. Налагоджено також міжвідомче співробітництво з Федеральною службою державної реєстрації, кадастру та картографії (Російська Федерація), департаментом комп’ютеризації та судових реєстрів Міністерства справедливості Республіки Польща, відповідними органами Латвійської Республіки (в рамках «Програми економічного співробітництва між Україною та Латвійською Республікою на 2012–2013 роки»), Національним агентством публічного реєстру Грузії. Усе це дає нам новий досвід для подальшого вдосконалення роботи служби.

Теги:

Державна реєстраційна служба України, Міністерство юстиції України, Кабінет Міністрів України, постанова КМУ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», постанова Кабінету Міністрів № 1019 «Про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану», закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації», наказ Мін’юсту від 7 вересня 2011 р. № 2074/5 «Про структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та з питань банкрутства» , проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень)», Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», наказ Мін’юсту від 19.08.2011 р. «Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору», наказ Мін’юсту від 19.08.2011 р. «Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», постанова КМУ від 16.11.2011 р. «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю», наказ Мін’юсту від 14.10.2011 р. «Про затвердження форм реєстраційних карток», закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Пенсійний фонд України, наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань», наказ Міністерства юстиції «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності», законопроект «Про громадські організації» (реєстр. №7262-1 від 01.11.2010 року), програма «Верховенство права»

Джерело:

ЮВУ № 4

Аналітична юриспруденція

    Джерело:

    ЮВУ № 4

    Залиште коментар