Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Ставок в оренду: як оформити?

0 9 057

Ставок в оренду: як оформити?

Артем Гонта

Останнім часом значного поширення набула оренда різноманітних водойм, в основному з метою розведення риби і рибальства (рибогосподарські потреби). Правовий режим користування водними об’єктами фахівці відносять до водно-земельних відносини, що виступають єдиним комплексним об’єктом правового регулювання. Відповідно, ці відносини регулюються, як Водним , так і Земельним кодексами України, а також Законом України „Про охорону навколишнього середовища”, оскільки земля і води одночасно є об’єктами природокористування і виступають предметом екологічних відносин.

ЯКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ КЕРУВАТИСЬ

Згідно із ст.85 Водного кодексу України порядок надання земель водного фонду в користування та припинення права користування ними встановлюється земельним законодавством. Відповідно до ст.58 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) до складу земель водного фонду належать землі, зайняті:


а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;

б) прибрежними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

г) береговими смугами водних шляхів.

Таким чином, можна дійти висновку, що в основі користування водним об’єктом лежить користування певною земельною ділянкою, що зайнята водою (землі водного фонду). Це має визначальне значення для визначення процедур і переліку необхідних для оренди водного об’єкту документів.

Норми Земельного (далі – ЗКУ) та Водного кодексів (далі – ВКУ) України, що регулюють оренду водних об’єктів (їх частин), співіснують, як загальні та спеціальні норми. Так, як спеціальну норму можна розглядати 51 ВКУ. Тут визначені можливі цілі такої оренди. У користування на умовах оренди водні об’єкти (їх частини) місцевого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях. На підставі ч.4 ст.59 ЗКУ із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.

Саме поняття водного об’єкту розкривається у ст.1 ВКУ. Водний об’єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт).

При наданні в оренду чи постійне користування земель водного фонду слід також керуватися відповідними нормами Законом України “Про оренду землі”.

 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ І ЯКІ ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ

Насамперед, слід взяти до уваги вимоги ч1. ст.124, 134-137 ЗКУ – передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів. Загальний порядок проведення земельних торгів (аукціону) визначений у ст.134-137 ЗКУ, на 2010 рік конкретизований постановою Кабінету міністрів України від 2 вересня 2010 р. N 805 «Про затвердження Порядку продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах». Ця постанова КМУ поширюється і на оренду (п.3 згаданої постанови КМУ). Отже, для отримання права оренди слід пройти процедуру аукціону (крім випадків передбачених ч.3 ст.134 ЗКУ). Відтак, попередньо варто ознайомитись з відповідною публікацією в офіційних друкованих засобах масової інформації з приводу самого аукціону та переліку лотів (ділянок), що виставляються на продаж. Спроби обійти цю процедуру, коли вона є обов’язковою, може закінчитись вилученням незаконно одержаного водного об’єкту у судовому порядку.Згідно з ч.3 ст.134 ЗКУ аукціон не потрібен, наприклад, якщо землі надаються для спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій), у випадку передачі громадянам ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства.

Особливості придбання об’єкту на аукціоні ми розглянемо нижче.

Якщо водний об’єкт передається в оренду без аукціону, то порядок такий.

Перелік документів необхідних для оформлення оренди водного об’єкту складається на підставі вимог відразу декількох актів чинного законодавства, з урахуванням специфіки цих відносин і комплексного характеру правового регулювання. Так, базові документи для передачі в оренду земельної ділянки перелічені у ст. 123 ЗКУ. Чинним законодавством передбачено 2 основні процедури оформлення оренди водного об’єкту (відповідної земельної ділянки):

1) Надання у користування земельних ділянок на підставі проектів землеустрою щодо відведення цих ділянок (у разі зміни їх цільового призначення або надання ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості)2) Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення – здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ (якщо без аукціону)

(повний текст статті див. у № 4(797) ЮВУ)

Аналітична юриспруденція

Залиште коментар