Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Зміни до Положення про недержавні пенсійні фонди

0 23

Розпорядження Держфінпослуг від 24.09.2009 р. №701 чинне з 01.01.2010 р.

Держфінпослуг з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення внесла зміни до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду (затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 р. №1660). Відповідно до змін:

1. Усі записи в системі персоніфікованого обліку мають вестися українською мовою. Для ідентифікації зареєстрованих осіб на їхню вимогу, яка підтверджується заявою довільної форми, допускається додаткове визначення відповідних даних мовою країни, де зареєстровано нерезидента (по змозі), або англійською мовою.

2. Облік операцій у системі персоніфікованого обліку має вестися на індивідуальних пенсійних рахунках учасників. Сума чистої вартості активів фонду має дорівнювати сумі пенсійних коштів на всіх індивідуальних пенсійних рахунках учасників.

3. Облік усіх операцій на індивідуальних пенсійних рахунках учасників має вестися в національній валюті України із зазначенням окремо кількості одиниць пенсійних внесків.

4. Розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду здійснюватиметься адміністратором станом на кінець кожного робочого дня на підставі проведеного ним та особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами такого пенсійного фонду, розрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків фонду визначатиметься з точністю не менш ніж до п’ятої цифри після десяткового знака.

5. Сума кожного пенсійного внеску, що надійшов на користь учасника пенсійного фонду:

1) обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в гривнях;

2) окремо розраховується в одиницях пенсійних внесків шляхом ділення суми такого пенсійного внеску на поточну чисту вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду.

Отримана сума одиниць пенсійних внесків відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.

Залиште коментар