Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Затверджено правила етичної поведінки держслужбовців

0 27

Національне агентство України з питань державної служби  наказом від 5 серпня 2016 року № 158 затвердив Загальні правила етичної поведінки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування в своїй діяльності должнв дотримуватися етичних правил і діяти тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.

У разі виникнення у держслужбовця сумнівів в законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого він зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного). Одночасно з виконанням такого наказу держслужбовець зобов’язаний в письмовій формі повідомити про нього керівнику вищого рівня або органу вищого рівня.

У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які держслужбовець вважає незаконними або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.

Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні дбати про авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивної репутації державних органів і органів місцевого самоврядування, включаючи дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

Також вони повинні поважати народні звичаї і національні традиції, з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову при виконанні своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

Одяг держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

Джерело:

ЮРЛІГА

Залиште коментар