Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Ющенку дісталося від Ради суддів

0 15

Президія Ради суддів України заявляє про незаконність указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо ліквідації судів та призначення суддів на адміністративні посади.

Про це йдеться у поширеному сьогодні зверненні президії Ради суддів України до суддів України.

“Чергова політична криза вкотре загострила руйнівні процеси у сфері правосуддя. Правовий нігілізм владних та політичних суб’єктів набув небачених і неприпустимих для цивілізованої країни форм та методів їх діяльності. Стало звичайним явищем їх системне і безпрецедентне втручання у здійснення правосуддя, тиск на суддів, неправомірне використання представниками влади наданих їм повноважень для посилення залежності судових органів, втягування їх у політичну боротьбу, нав’язування неправових підходів до вирішення спорів та конфліктів”, – йдеться у зверненні.

На думку президії Ради суддів, конкретними виявами порушення конституційних засад здійснення правосуддя, гарантій самостійності судів і незалежності суддів стали дії суб’єктів політичної діяльності після видання Президентом України 9 жовтня 2008 року указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових парламентських виборів.

“Насамперед, йдеться про видання Президентом України в жовтні 2008 року низки указів, якими без наведення підстав, передбачених Конституцією і законами України, та у не передбаченому законом порядку здійснювалися призначення на суддівські посади та звільнення з цих посад, створення та ліквідація судів, переведення суддів із одних судів у інші, призначення на адміністративні посади в судах та звільнення з цих посад, а також про факти фізичного блокування народними депутатами України та представниками силових структур окружного адміністративного суду м. Києва, Київського апеляційного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду України, перешкоджання діяльності суддів цих судів, у тому числі під час перебування їх у нарадчій кімнаті”, – заявляє президія Ради суддів.

На думку Ради суддів, такі дії можуть призвести до правової нестабільності в державі, підриву правових основ функціонування державної влади, руйнування судової влади, масового порушення прав і свобод громадян.

Судді нагадують, що згідно зі ст. 92 Конституції України судоустрій, судочинство, статус суддів визначаються виключно законами України. “Зокрема, пунктом 23 частини першої статті 106 Конституції України підкреслюється, що Президент України утворює суди у передбаченому законом порядку. Підстави та порядок утворення чи ліквідації судів загальної юрисдикції визначено статтею 20 Закону України “Про судоустрій України”.

Процедури обрання, призначення, переведення суддів на посади та звільнення їх з посад визначено статтями 126 та 131 Конституції України, а також законами України, зокрема законами “Про судоустрій України”, “Про статус суддів”, “Про Вищу раду юстиції”.

“Конституція України має найвищу юридичну силу, її норми є нормами прямої дії, а закони та інші нормативно-правові акти, у тому числі щодо утворення та ліквідації судів, призначення суддів на посади та звільнення їх з посад мають прийматися на основі Конституції України (стаття 8) і повинні відповідати їй. Зазначене положення зобов’язує керуватися, насамперед, нормами Конституції України”, – наголошується у зверненні Ради суддів.

При цьому. Рада суддів також нагадала, що Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 1 листопада 1996 року № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” роз‘яснив, що суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії.

“Пленумом Верховного Суду України також роз’яснено, що судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу (акти Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, акти органів місцевого самоврядування, накази та інструкції міністерств і відомств, накази керівників підприємств, установ та організацій тощо) підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону. Якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав застосуванню, не відповідає чи суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який регулює ці правовідносини (пункт 5 зазначеної постанови)”, – йдеться у зверненні.

Президія Ради суддів України закликає суддів “не піддаватися на шантаж і провокації, від кого б вони не виходили, не дозволяти використовувати себе у політичному протистоянні, утримуватися від винесення рішень, які не мають законних підстав і правового обґрунтування”.

Джерело:

Уніан

Залиште коментар