Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Вийшов черговий номер журналу “Юридична Україна”

0 17

У видавництві “Юрінком Інтер” вийшов черговий випуск щомісячного наукового журналу “Юридична Україна”.

У рубриці “Теорія і історія держави і права” представлені статті Віталія ВОЛИНЦЯ “Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні” та Олександра НЕЛІНА «Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні».

В рубриці “Проблеми адміністративного права” можна прочитати статті Віталія КОМАРНИЦЬКОГО “Надання адміністративних послуг як критерій оцінки роботи органів внутрішніх справ” та Михайла СМОКОВИЧА “Судовий контроль за виборами народних депутатів України”.

У рубрику “Питання розвитку приватного права” увійшли статті Ірини БЕРЕСТОВОЇ “Проблеми оскаржень ухвал суду першої інстанції про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду”, Андрія ГРИНЯКА “Типові та примірні договори як джерела правового регулювання підрядних договірних відносин”,  Олесі ЄГОРИЧЕВОЇ “Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України”, Людмили КОЗЛОВСЬКОЇ “Визнання права власності на спадкове майно за рішенням суду в юридичному складі підстав спадкування”, Володимира ПРИМАКА “Системні вади законодавства про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг”.

У рубриці “Економіка і право” можна прочитати статті Валерія СТАНІСЛАВСЬКОГО “Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств” та Анастасії ТОКУНОВОЇ “Повідомлення про відступлення права вимоги в договорі міжнародного факторингу”.

В інших рубриках можна прочитати статті Христини ПРИХОДЬКО “До визначення історичних і змістовно-пізнавальних коренів формалізації конституційного процесу”, Дани РОТАН “Правове регулювання порядку мобілізації фінансових ресурсів до спеціальних фондів коштів бюджетних установ”, Катерини ПЛУТИЦЬКОЇ “Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв’язок”, Зінаїди КУКІНОЇ “Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі”.

У журналі також публікується судова практика.

Журнал “Юридична Україна”  включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук. Співзасновниками журналу є Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України та видавнича організація “Юрінком Інтер”.

«Юридична Україна» виходить з 2003 року.

Залиште коментар