Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Відбулася презентація енциклопедії освіти

0 17

Нещодавно побачила світ унікальна, перша в Україні книга «Енциклопедія освіти». Видання з’явилося  завдяки спільній роботі Академії педагогічних наук України і видавництва «Юрінком – Інтер», яке цього року відзначає своє 15 річчя. Презентація книги пройшла днями в приміщенні Президії АПНУ.

Як було відзначено, «Енциклопедія освіти» – перша у вітчизняній літературі довідниково-аналітична праця, що вмістила різноманітну інформацію з розвитку всіх рівнів освіти, теорії, історії та практики української педагогічної й психологічної науки. Видання охоплює різні галузі знань (педагогіку, психологію, філософію, економіку, історію, мистецтво, етику, теорію управління, бібліотекознавство тощо).

Як зазначив президент Академії педагогічних наук України, відповідальний редактор енциклопедії Василь Кремень, останнім часом у розвитку українського суспільства, освіти і науки відбулися масштабні зміни, які зумовили значне зростання нової інформації, потребу переосмислення й упорядкування відомих знань, прискорили інтеграційні й комунікативні процеси. Ці тенденції є особливо характерними для освітянської галузі, в якій протягом останніх десятиліть відбуваються принципові зміни у методології, змісті, методичному забезпеченні, оцінюванні якості освіти тощо. І хоча за роки незалежності помітно розширилась поінформованість педагогів, громадськості щодо розвитку освіти, у тому числі й за рахунок Інтернету, потреба у професійній довідниковій літературі залишається величезною. “Дотепер українські читачі могли користуватися лише словниками з окремих наук. Сучасний стан розвитку освіти потребує оновленої інформації енциклопедичного рівня, яка охоплює широкий реєстр понять, термінів, що відображають освіту як цілісний феномен, що розвивається. Таким видання і стала “Енциклопедія освіти”, в якій на належному рівні науковості, повноти і доступності відображено багато сучасних знань про освіту”.

Додамо, що до складання словника і написання статей залучалися авторитетні вчені (відповідальний редактор видання – президент АПН України, академік НАН і АПН України В. Кремень, академіки АПН України О. Савченко. О. Сухомлинська, О. Ляшенко, співробітники всіх без винятку інститутів Академії педагогічних наук України).

Видання покликане задовольнити інтереси широкого кола людей, які беруть участь в освітньому процесі: науковців, учителів, викладачів навчальних закладів різних рівнів, управлінців, батьків, громадськості загалом. На переконання президента видавництва “Юрінком Інтер”, шеф-редактора видання Віктора Ковальського, ця книга сприятиме  утвердженню в суспільстві цінності освіти, вихованню поколінь, які прагнуть і вміють вчитися впродовж життя, сповідують демократичні ідеали.

На презентації видання були присутні заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський, заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Василь Шевченко, представники Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, відомі науковці та освітяни.

 На знімку: під час презентації.

 

 

 

 

 

 

Залиште коментар