Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Стан доставляння звітної документації та ОП неперіодичних видань за 2010-2011 р.р.

0 21

Відповідно до вимог Законів України “Про обов’язковий примірник документів”, “Про видавничу справу” видавці зобов’язані систематично доставляти обов’язковий примірник видань чи контролювати його своєчасне розсилання виготовлювачем у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. № 608.

Згідно із Законом України “Про видавничу справу” (ст. 20), наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України “Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) “Звіт про випуск книжкової продукції”, № 1-В (ЗМІ) (піврічна) “Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації” та інструкцій щодо їх заповнення” від 03.06.2009 № 194 усі видавництва, видавничі організації, фізичні особи – підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції, подають звіт за формою 1-В (книги) Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній науковій установі “Книжкова палата України імені Івана Федорова” щокварталу не пізніше 5 числа після звітного періоду.

В Українську асоціацію видавців та книгорозповсюджувачів входить 128 суб’єктів видавничої справи, із них: 98 суб’єктів видавничої справи, які зареєстровані в системі Міжнародної стандартної нумерації книг, 18 — розповсюджувачі неперіодичних та періодичних видань,  5 — виготовлювачі поліграфічної продукції, 2 — виробники періодичних видань, 2 — організатори виставок-ярмарків, 1 — приватна особа, 2 — не зареєстровано в Книжковій палаті Україні (ТОВ “Видавничий дім “Весна”, Приватне видавництво “Слов’янське”).

Проведено моніторинг діяльності за 2010 р. та 9 місяців 2011 р 98 суб’єктів видавничої справи, які зареєстровані в системі Міжнародної стандартної нумерації книг та 2 виробників періодичних видань:

– 18 суб’єктів видавничої справи своєчасно звітували та доставляли ОП видань, наприклад: ВКФ “Гриф”, м. Харків; Державне спеціалізоване видавництво “Здоров’я”, м. Київ; Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”, м. Київ; ТОВ “Інформаційно-аналітична агенція “Наш час”, м. Київ; Видавничий дім “Персонал”, м. Київ;

– 31 звітували, проте доставляли обов’язкові примірники не в повному обсязі, наприклад: ТОВ “Літера ЛТД”, м. Київ (не доставлено 108 ОП — у 2010 р., 113 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); ТОВ “Егмонт Україна”, м. Київ (не доставлено 12 ОП — у 2010 р., 66 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); ТОВ “Глорія Трейд”, м. Донецьк (не доставлено 30 ОП — у 2010 р., 32 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); ТОВ “Видавництво “Арій”, м. Київ (не доставлено 9 ОП — у 2010 р., 64 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); СМП “Мандрівець”, м. Тернопіль (не доставлено 7 ОП — у 2010 р., 39 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); Державне спеціалізоване видавництво “Освіта”, м. Київ (не доставлено 1 ОП — у 2010 р., 40 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); ТОВ “Видавництво “Шкільний світ”, м. Київ
(не доставлено 37 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); ВД “Школа”, м. Харків (не доставлено 18 ОП — за 2010 р., 13 ОП — станом на 01.10. 2011 р.); ТОВ “Видавництво “Генеза”, м. Київ (29 — у 2010 р.).

– 29 несистематично надсилали звіти за формою 1-В (книги), наприклад: Видавнича група “BHV”, м.Київ; Видавничо-торгова фірма “Перун”, м. Ірпінь; Ордена “Знак пошани” державне книжково-журнальне видавництво “Урожай”, м. Київ; ДП Громадської організації “Громадське об’єднання Арсенал” “Видавництво “Учитель”, м. Київ;

– 19 взагалі не звітували: ЗАТ “Алатон”, м. Київ; ТОВ “Видавництво “А.П.Н.”,
м. Київ; ТОВ “Видавнича група “А.С.К.”, м. Київ; ТОВ “Балтія Друк”, м. Київ;
АТЗТ “Важпромавтоматика”, м. Харків; ПП “Видавничий Будинок “Володимир Дудник”, м. Дніпропетровськ; ТОВ “Видавництво “Грамота”, м. Київ; МПП “Діал”, м. Київ;
ТОВ “Видавництво “Довіра”, м. Київ; СПД ФО Ешке О. М., м. Київ; Всеукраїнський благодійний фонд “Книги України”, м. Київ; ТОВ “Видавництво “Лібра”, м. Київ;
ТОВ “Видавничий дім “Мост Паблішинг”, м. Київ; ТОВ “Видавництво “Обереги”, м. Київ; ТОВ “Видавництво “Око”, м. Харків; ТОВ “Спалах”, м. Київ; “Видавництво “Теза”,
м. Вінниця; ТОВ фірма “Торсінг”, м. Харків; ТОВ “Видавниче підприємство “Юніверс”,
м. Буча.

Неможливо виявити недопоставлені ОП 49 суб’єктами видавничої справи, які не систематично надсилали форму 1-В (книги) чи взагалі не звітували.

14.07.2011 року зареєстровано 1 суб’єкт видавничої справи, що не розпочав видавничу діяльність (ТОВ “Дж. Дж. Агенція ГМБХ Україна”).

2 суб’єкти видавничої справи — виробники періодичних видань: Громадська організація “Науково-освітня спілка “Майбутнє”, ТОВ “Видавничий дім “Особистості” звіти за формою 1-В (ЗМІ) не надсилали але доставляли обов’язкові примірники.

Серед 98 суб’єктів видавничої справи, які зареєстровані в системі Міжнародної стандартної нумерації книг, 13 очолюють члени правління УАВК:

– ТОВ “Видавничий центр “Академія”, м. Київ (Директор — Теремко Василь Іванович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, ОП доставлені не в повному обсязі (не доставлено 18 ОП станом на 01.10 2011 р.);

– ТОВ Видавнича група “А.С.К.”, м. Київ (Директор — Сичевський Олег Васильович): відсутня інформація про випуск книжкової продукції і не можливо проконтролювати доставляння ОП.

– ТОВ “Видавництво “Навчальна книга “Богдан”, м. Тернопіль (Директор — Будний Богдан Євгенович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, але оформлені не належним чином; 228 ОП не доставлені у 2010 р., станом на 01.10 2011 р. доставлено на 76 ОП більше ніж зазначено у звітній документації за рахунок видань попередніх років;

– Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”, м. Київ (Директор — Сосса Ростислав Іванович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, ОП книжкових картографічних видань доставлені в повному обсязі;

– Книжкова палата України ім. Івана Федорова, м. Київ (Директор — Сенченко Микола Іванович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, ОП доставлені в повному обсязі;

– ТОВ “Видавництво “Знання”, м. Київ (Директор — Карасьов Володимир Іванович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, у 2010 р. доставлено на 3 ОП більше ніж зазначено у звітній документації за рахунок видань попередніх років, станом на 01.10 2011 р. 19 ОП не доставлені;

– ТОВ “Видавництво Фоліо”, м. Харків (Директор — Луховицький Юрій Петрович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, 37 ОП не доставлені у 2010 р., станом на 01.10 2011 р. не доставлено 32 ОП;

– ТОВ “Видавництво “Генеза”, м. Київ (Директор — Дубас Олексій Павлович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, 29 ОП не доставлені у 2010 р., станом на 01.10 2011 р. доставлено на 20 ОП більше ніж зазначено у звітній документації за рахунок видань попередніх років;

– ТОВ “Грані-Т”, м. Київ (Директор — Шахнік Тетяна Володимирівна): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, ОП доставлені в повному обсязі;

– ТОВ “Ранок”, м. Харків (Директор — Круглов Віктор Володимирович): звіти за формою 1-В (книги) надсилають несистематично, у 2010 р. доставлено на 15 ОП більше ніж зазначено у звітній документації за рахунок видань попередніх років, станом на 01.10 2011 р. 17 ОП не доставлені;

– Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями “Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, м. Харків (Директор — Шпільман Олег Борисович): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, ОП доставлені в повному обсязі;

– Видавнича група “BHV”, м. Київ (Директор — Поляков Олександр Володимирович): часткова відсутня інформація про випуск книжкової продукції і не можливо проконтролювати доставляння ОП;

– Державне спеціалізоване видавництво “Мистецтво”, м. Київ (Директор — Прибега Ніна Дмитрівна): звіти за формою 1-В (книги) надіслали, ОП доставлені в повному обсязі.

За підсумками 2010 р. та 9 місяців 2011 р. спостерігається перевищення кількості доставляння ОП книжкових видань відносно назв, зазначених у звітах за формою 1-В (книги), за рахунок видань попередніх років. Наприклад, у 2010 р. — ТОВ ВКФ “БАО”, м. Донецьк (доставлено на 131 ОП більше); ВД “Персонал”, м. Київ (доставлено на 40 ОП більше);
ТОВ “Журнал “Радуга”, м. Київ (доставлено на 31 ОП більше); “Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, м. Харків (доставлено на 6 ОП більше), станом на 01.10 2011 р. — ТОВ ВКФ “БАО”,
м. Донецьк (доставлено на 17 ОП більше);ВД “Персонал”, м. Київ (доставлено на 11 ОП більше); “Книжковий клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, м. Харків (доставлено на 11 ОП більше);
ТОВ “Видавництво “Свічадо” (доставлено на 7 ОП більше) тощо.

Незважаючи на посилення контролю, рівень доставляння ОП все ж таки залишається недостатньо високим. Так, упродовж 2010 року, починаючи з 01.02. (строк завершення реєстрації видань 2009 року), в Книжкову палату України доставлено ОП книг і брошур 130 друк. од. випуску 1991 — 2004 рр., 32 друк. од. 2005 р., 71 друк. од. 2006 р., 146 друк. од. 2007 р., 681 друк. од. 2008 р., 5470 друк. од. 2009 р., що не знайшло відображення у статистиці видань відповідних періодів.

Усього в 2010 році Книжкова палата України отримала 6530 назв книг і брошур випуску минулих років, що становить 29% від загальної кількості назв ОП , зареєстрованих у цей період.

За 9 місяців 2011 року  кількість ОП книг і брошур попередніх років становить: 43 друк. од. випуску 1993—2004 р., 27 друк. од. 2005 р., 34 друк. од. 2006 р., 36 друк. од. 2007 р., 142 друк. од. 2008 р., 503 друк. од. 2009 р., 3813 друк. од. 2010 р. та 7285 друк. од. 2011 р.

Упродовж 9 місяців 2011 року Книжкова палата України отримала 4949 назв книг і брошур випуску минулих років, що становить 41,3 % від загальної кількості назв ОП (11983 друк. од.), зареєстрованих за цей період.

 

 

Залиште коментар