Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Науково-практична конференція «Правовий світогляд: людина і право».

0 115

Гострота презентованої проблематики викликана, по-перше, з огляду на багаторічне тоталітарне минуле нашої країни та національну несамостійність упродовж кількох сторіч її історії; по-друге, з огляду на трагічне сьогодення в житті нашої країни, назрілу нині моральну кризу сучасного суспільства та критичну втрату поваги та довіри до влади й закону.

Отже, центральними в обговоренні презентованої на конференції теми були тези про те, що сучасна юридична наука має характеризуватися процессами, зверненими на переорієнтацію правової проблематики щодо світоглядних основ правового життя суспільства. На жаль, в умовах, коли правова дійсність характеризується втратою цінностей, віри, а інколи й сенсу буття, суспільство характеризується втратою етичних засад, близьких до понять «совість» та «обов’язок».

Із вступним словом до наукової громадськості  звернувся акад. Ю.С. Шемшученко. Він зосереджує увагу на конституційній реформі в Україні. У відвертій розмові академік наголошує на недоліках, які були притаманні роботі Конституційної Асамблеї, також спрямовує увагу науковців на тих невідкладних проблемах, які стоять перед наукою, державою і суспільством.

   Найбільш дискусійною стає доповідь акад. В.Ф. Сіренко щодо конституційних прав громадян. Йому далі опонує проф. Н.С. Кузнєцова, торкаючись проблематики особистих немайнових прав людини, їх реалізації та захисту в громадянському суспільстві.

   Непересічне значення для конференції набуває доповідь акад. А.О. Селіванова про право народу управляти своєю країною. Доповідач торкається проблеми конституційної розбудови, державницьких реформ та реформ у сфері правосуддя.

Академік Н.М. Оніщенко робить центральною доповідь по заявленій темі про категорію правового світогляду як явища соціальної дійсності, що може унормувати перерозподіл соціального простору між державою і громадянським суспільством.

   Цікаві ракурси доповідей були присвячені проблемі стратегії розвитку громадянського суспільства (акад. О.В. Скрипнюк), питанням толерантності як засадничої характеристики правового світогляду (проф. І.О. Кресіна), компромісу і конфлікту у праві (проф. С.В. Бобровник) та ін.

Кульмінацією глибоких наукових пошуків та конструктивних дискусій під час науково-практичної конференції стало визначення переможців на перше, друге та третє місце у конкурсі «За кращу наукову роботу». Номінантами на перше місце стали канд. юрид. наук О.Л. Львова за доповідь «Людина як найвища соціальна цінність (через призму християнського світогляду та реальності)» та канд. юрид. наук К.В. Николина – доповідь на тему «Правовий світогляд: наукові підходи до сприйняття».

У результаті проведення науково-практичної конференції було запропоновано проект рекомендацій, серед яких:  посилення ролі юридичної науки у формуванні правової свідомості, правового світогляду, у вивченні правової ідеології сучасного суспільства; сприяння науковим розробкам щодо підвищення ефективності інституту юридичної відповідальності держави перед особою та громадянським суспільством тощо.  

 

Підготувала

канд. юрид. наук О.Л. Львова

 

Залиште коментар