Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Харківське видавництво “Фоліо” виграло справу проти податкової служби

0 74

«ХАРКІВСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(витяг)

10 лютого 2011 р.

ВСТАНОВИВ:

До Харківського окружного адміністративного суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво Фоліо» (далі за текстом – позивач, ТОВ «Видавництво Фоліо») з адміністративним позовом, в якому просить визнати нечинними податкові повідомлення-рішення…, що винесені Державною податковою інспекцією у Дзержинському районі м. Харкова.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги позивач зазначив, що оскаржувані податкові повідомлення-рішення винесені без урахування норм діючого законодавства України та є необґрунтованими. Стверджує, що ним як видавничою організацією в повному обсязі дотримані умови звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з п. п. 7.13.7 п. 7.13 ст. 17 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Вважає, що суми коштів, вивільнених у зв’язку з отриманням податкової пільги, правомірно спрямовані ТОВ «Видавництво Фоліо» на закупівлю сировини для виробництва та на оплату поліграфічних послуг у зв’язку з виробництвом…

Представники позивача в судовому засіданны підтримали доводи та вимоги адміністративного позову, просили суд задовольнити позов в повному обсязі.

Відповідач, Державна податкова інспекція у Дзержинському районі міста Харкова (далі за текстом – відповідач, ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова) у письмових запереченнях, наданих до суду, та її представник у судовому засіданны не погодились з вимогами адміністративного позову.

В обґрунтування заперечень представник відповідача вказав, що ТОВ «Видавництво Фоліо» неправомірно використовувало на закупівлю паперу, картону, клею та для розрахунків за поліграфічні послуги з іншими суб’єктами господарювання кошти, що вивільнені від оподаткування податком на прибуток підприємств…

Судом з’ясовано, що причиною виникнення спору стали висновки акту перевірки позивача № ________ від 31.05.2010 р. про нецільове використання ТОВ «Видавництво Фоліо» вивільнених від оподаткування податком на прибуток підприємств коштів…

В ході розгляду справи судом встановлено та не заперечується ДПІ в Дзержинському районі м. Харкова, що ТОВ «Видавництво Фоліо» є видавничою організацією, що підтверджується свідоцтвом про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серії _______, виданого 21.06.2001 р., та серії _________, виданого 22.05.2008 р.

Суд зазначає, що відповідно до п. п. 7.13.7 п. 7.13 с. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» тимчасово, до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру. Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб’єктом господарської діяльності – платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок спрямування коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і впровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1643 (далі за текстом – Порядок спрямування коштів). Приписами п. 3 Порядку спрямування коштів передбачено, що кошти, вивільнені у зв’язку з наданням платникам податку податкових пільг (далі – вивільнені кошти), спрямовуються на капітальні вкладення для переоснащення (створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію) видавничо-поліграфічної бази, розроблення і впровадження новітніх технологій у поліграфічній промисловості та розширення виробництва книжкової продукції (крім виготовлення видань рекламного та еротичного характеру). Положеннями п. 5 Порядку спрямування коштів передбачено, що у разі нецільового використання вивільнених коштів платники податку включають суми отриманих валових доходів і валових витрат під час провадження видавничої діяльності, виготовлення і розповсюдження книжкової продукції, виробленої в Україні, з урахуванням яких визначено прибуток, звільнений від оподаткування, до загальних валових доходів і валових витрат у податковому (звітному періоді), в якому отримані такі звільнені доходи. При цьому пеня та штрафні санкції нараховуються у розмірах і порядку, встановлених законом. Актом перевірки від № _________від 31.05.2010 р. зроблено висновок про те, що ТОВ «Видавництво Фоліо» спрямувало кошти, вивільнені у зв’язку з наданням податкових пільг, не за цільовим призначенням, а саме на закупівлю паперу, картону та клею, а також на оплату поліграфічних послуг.

Суд такі висновки відповідача вважає безпідставними та такими, що не ґрунтуються на приписах чинного законодавства, виходячи з наступного.

За змістом ст. 1 Закону України «Про видавничу справу» видавництвом є спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції, а видавничою організацією – підприємство, установа або організація, статутом якої поряд з іншими видами діяльності передбачено підготовку і випуск у світ видавничої продукції, як сукупності видань – творів (документів), які пройшли редакційно-видавниче опрацювання, виготовлені друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає встановленим вимогам. Видавничою справою відповідно до ст. 2 Закону України «Про видавничу справу» є сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції, складовими частинами якої є видавнича діяльність, як сукупність заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції, виготовлення видавничої продукції, як процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними засобами, та розповсюдження видавничої продукції, як доведення видавничої продукції до споживача. Книжковою продукцією за приписами Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» є сукупність книжкових видань, як видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску.

Суд зазначає, що п. 3 Порядку спрямування коштів передбачає можливість використання коштів, вивільнених у зв’язку з наданням платникам податку податкових пільг на розширення виробництва книжкової продукції та робить застереження лише щодо виготовлення видань рекламного та еротичного характеру. Ні в акті перевірки, ні в ході розгляду справи судом відповідачем не порушувалось питання щодо використання ТОВ «Видавництво Фоліо» коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, на виготовлення видань рекламного чи еротичного характеру. Матеріалами судової справи такі обставини не підтверджуються.

Крім того, суд звертає увагу, що рішенням ДПА у Харківській області від 28.04.2009 р. за № __________ за результатами розгляду повторної скарги скарга ТОВ «Видавництво Фоліо» з аналогічного питання щодо правомірності використання вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг коштів на закупівлю паперу, картону та клею, а також на оплату поліграфічних послуг, було вирішено на користь позивача.

Враховуючи викладене, суд дійшов переконливого висновку про помилковість висновків ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова щодо порушення позивачем п. п. 7.13.7 п. 7.13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та вимог Порядку спрямування коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і впровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1643.»

Залиште коментар