Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Громадянське суспільство: проблеми становлення та розвитку

0 18

Днями в приміщенні Київського регіонального центру АПрН України відбулася міжнародна наукова конференція «Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності». Організаторами зібрання стали Академія правових наук України, її Київський регіональний центр, Інститут приватного права і підприємництва у партнерстві з Інститутом законодавства Верховної Ради України, Центром нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Інституту стратегічних досліджень, Інститутом держави і права ім. В. М. Коре-цького НАН України. Міжнародні представництва на конференції були презентовані доповідями директора юридичних програм, радника з правових питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, професора С. Шевчука та професора із США Баррі Кфіа.

Відкриваючи конференцію, член-кореспондент НАН України, віце-президент Академії правових наук України – керівник Київського регіонального центру академії О. Копиленко наголосив на важливості наукового обговорення проблеми становлення й розвитку громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі та участі його інститутів і організацій у розвитку правотворчості. Як прозвучало, тема громадянського суспільства є однією з провідних перспективних науково-дослідних проблем Академії правових наук.

Із доповідями на конференції виступили відомі вчені, академіки АПрН України А. Закалюк., О. Костенко., В. Луць, О. Скрипнюк, Я. Шевченко, члени-кореспонденти АПрН України В. Костицький., доктор політичних наук, професор І. Кресіна, доктор філософських наук, професор М. Патей-Братасюк, молоді вчені – докторанти.

Лейтмотивом виступу директора Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Інституту стратегічних досліджень В. Федоренка, зокрема, стали проблеми теорії і практики нормопроектної роботи органів державної влади та інститутів і організацій громадянського суспільства в цій важливій сфері правової діяльності. У свою чергу Василь Костицький зупинився на проблемах становлення глобального громадянського суспільства, сучасному його цивілізаційному вимірі, участі у правотворчості на національному та регіональному рівнях. Дещо по-новому прозвучала його думка про громадянське суспільство як суб’єкт права.

На важливості питань розвитку корпоративного права, правотворчості інститутів громадянського суспільства, участі народу у правотворчості в демократичному суспільстві наголосила М. Патей-Братасюк. На її думку, за нинішніх умов правотворення не може залишатись прерогативою виключно державної влади та її органів. Постала необхідність створення нової правової доктрини, в основі якої було б покладене природне право, з котрим повинні співвідноситись конституційна, адміністративна та інші галузі права.

Провідною ідеєю виступу головуючого на засіданні конференції Олександра Скрипнюка стали методологічні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі, дослідження шляхів подолання сурогатних форм його існування через розвиток реальної демократії, посилення співпраці інститутів громадянського суспільства з державою. Було зазначено, зокрема, що проблеми громадянського суспільства в дослідженнях вчених Академії правових наук України посідають нині одне із чільних місць. Так, в Інституті приватного права і підприємництва АПрН України з січня 2008 року почала здійснюватись державна науково-дослідна тема «Громадянське суспільство: приватноправові аспекти», реалізація якої передбачена протягом наступних п’яти років. Вже створений науковий колектив, планується видання фундаментального двотомного наукового видання, присвяченого проблемам громадянського суспільства. Вперше в Україні планується здійснити дослідження приватноправових аспектів розвитку громадянського суспільства, які на відміну від проблем ґенези, конституційних основ побудови громадянського суспільства та інших ще не набули належного висвітлення в науковій літературі. Як зазначалося, в цьому плані дана конференція є важливим стартом на шляху реалізації даної наукової теми.

Центральною фігурою громадянського суспільства є «правовий громадянин» – така головна ідея виступу академіка О. Костенка. Важлива роль у підготовці такого громадянина належить правовій освіті, правовій культурі та правовій науці. На думку О. Костенка, саме науковці зобов’язані створити науково-обгрунтовані програми розвитку громадянського суспільства, а влада має взяти їх на озброєння у здійсненні державної політики.

На наявних проблемах розвитку громадянського суспільства в Україні акцентував свою увагу академік А. Закалюк. Однією з таких проблем, на його думку, є невиконання законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства.

У свою чергу професор І. Кресіна наголосила на важливості дотримання паритетних стосунків між громадянським суспільством і державою. Про приватноправові аспекти становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні говорили у своїх виступах академіки Я. Шевченко та В. Луць. Додамо також, що досить цікавими на конференції були й виступи молодих науковців.

Наостанок зазначимо, що в роботі конференції взяли участь науковці – юристи, політологи, філософи з Києва, Харкова, Івано-Франківська, Донецька, Острога, Сум та інших міст.

Залиште коментар