Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

До уваги громадськості

0 19

Голові Громадської ради

при Державній реєстраційній

службі України

Курдельчуку Д.М.

 

grada.reestr@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Шановний Данило Марковичу!

 

Дорученням Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 25.06.2012       № 26372/0/1-12 (за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України з головами громадських рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади 14 червня 2012 року) визначено завдання щодо проведення із залученням громадських рад при відповідних органах виконавчої влади широко громадського обговорення щодо необхідності внесення змін до Закону України «Про громадські об’єднання», що вводиться в дію з 1 січня 2013 року.

При цьому повідомляємо, що для реалізації положень Закону України «Про громадські об’єднання» необхідно збільшити штатну чисельність працівників реєстраційних служб районних, міськрайонних, районних у містах управлінь юстиції.

Фактично укомплектовані реєстраційні служби будуть з червня 2013 року, ураховуючи процедури бюджетного процесу та особливості прийняття громадян на державну службу.

До червня 2013 року у реєстраційних службах районних, міськрайонних, районних у містах управлінь юстиції буду відсутні необхідні умови для виконання функцій реєстрації громадських об’єднань.

         З огляду на зазначене, пропонуємо внести зміни до пункту 11 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання», якими продовжити повноваження Державної реєстраційної служби України та реєстраційних служб Головних управлінь юстиції Міністерств юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо прийняття повідомлень про зміни до статуту громадського об’єднання, місцезнаходження та складу керівних органів на шість місяців.

         Пункт 11 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання» пропонуємо викласти у такій редакції:

«11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, до 1 липня 2013 року подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації, у якому знаходиться реєстраційна справа відповідно громадської організації, спілки. З 1 липня 2013 року громадські організації, їх спілки, легалізовані на день введення цього Закону в дію, подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням. Уповноважені органи з питань реєстрації, у яких знаходяться реєстраційні справи громадських організацій, їх спілок, легалізованих на день введення цього Закону в дію, після 1 липня 2013 року забезпечують пересилання реєстраційних справ таких громадських організацій, їх спілок до уповноважених органів з питань реєстрації за місцезнаходженням громадських організацій, їх спілок. У разі звернення громадської організації, спілки, легалізованої на день введення цього Закону в дію, після 1 липня 2013 року до уповноважених органів з питань реєстрації за місцезнаходженням громадської організації, спілки, строк розгляду повідомлення про зміни до статуту, зміну у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських організацій та спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування реєстраційних справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, документи подаються разом з копіями статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки, засвідченими печаткою такої організації, спілки.».

Згідно з підпунктом 31 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України (далі – Положення), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 401, Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів та в установленому порядку подає їх Міністру юстиції України для погодження і внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Підпунктом 2 пункту 10 Положення визначено, що Голова Укрдержреєстру вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Керуючись Положенням про Укрдержреєстр, абзацом шостим пункту 1.2 розділу І та підпунктами 2, 3 пункту 2.1 розділу ІІ Положення про Громадську раду при Державній реєстраційній службі України пропонуємо провести громадське згаданих пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про громадські об’єднання». За результатами громадського обговорення надати відповідні пропозиції Укрдержреєстру до 10 серпня 2012 року.

 

З повагою

 

Заступник Голови                                                                             І.А. Кухаренко

 

Вик. Бреус О.В. 233-64-95

 

Залиште коментар