Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Держава і суспільство: способи взаємодії

0 16

У сучасних умовах будь-яка політика, програма або модель розвитку держави, втрачають свій сенс, якщо не мають людського виміру, не спрямовані на потреби конкретного індивіда. Саме людина стає якісно новою основою суспільного і державного розвитку. Сутності такої людини відповідає тип суспільства, в якому вона має приймати особисті рішення, створювати механізми самоорганізації та самореалізації. Тому держава має цьому сприяти та стояти на захисті становлення й розвитку особистості.

Здебільшого інститути «правова держава» і «громадянське суспільство» розглядаються структурно як самостійні феномени. Але їхня взаємообумовленість ще недостатньо досліджена. Хоча відомо, що не лише держава обумовлює розвиток громадянського суспільства, але й останнє впливає на розвиток державності. Частково з’ясовано теоретичну роль інститутів громадянського суспільства в демократичному політичному упорядкуванні. Вимагає поглибленого розроблення у правовому відношенні структура самого громадянського суспільства, механізм взаємодії між ним і державою з метою досягнення добробуту в цілому.

Громадянське суспільство виступає особливим, за нинішніх часів найвищим етапом суспільного і державного розвитку. При цьому говорити про громадянське суспільство як систему відносин , можна лише з появою громадянина як самостійного індивіда, який усвідомлює себе таким, і індивідуального члена суспільства, що наділений певним комплексом прав і свобод, що надаються державою. Оскільки громадянське суспільство починається з громадянина, його свободи, благополуччя та активної позиції у сфері політико-правових відносин, то діяльність інститутів правової держави покликані гарантувати та задовольняти потреби, захищати права та законні інтереси людини і громадянина. Тому в умовах побудови сучасної правової держави й удосконалення громадянського суспільства існує нагальна потреба у серйозному відпрацюванні процесуального механізму як реалізації, так і захисту прав і свобод громадян, їх колективів, окремих громадських формувань у взаємостосунках з органами виконавчої, судової влади, а також з іншими владними суб’єктами.

Слушно було б підкреслити, що громадянському суспільству для ефективного розвитку потрібна сильна держава і – навпаки. Така взаємодія приведе до реального задоволення потреб і виконання справедливих вимог. З цією метою 3 листопада 2010 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 966 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Цією постановою було затверджено ще два документи, які до неї додавалися. А саме: Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Згідно з цією постановою громадська рада — це постійно діючий, колегіальний, виборний, консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Після набрання чинності Указом Президента України № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» була утворена Державна реєстраційна служба України. Відповідно до Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401, Укрдержреєстр визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади міста Києва, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Наразі при Державній реєстраційній службі утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів зі створення Громадської ради, склад якої затверджений наказом Укрдержреєстру від 09.06.2011 року № 20. До складу згаданої групи увійшли відомі українські юристи: доктор юридичних наук, шеф-редактор загальнонаціональної правової газети «Юридичний вісник України» Віктор Ковальський, член Ради Всеукраїнської асоціації працівників землевпорядних підприємств та організацій землекористувачів і землевласників «Земельна реформа» Володимир Кулініч, член ради Союзу юристів України, голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України Данило Курдельчук, президент Української нотаріальної палати Людмила Павлова, член Української нотаріальної палати Валентина Якименко, завідувач сектора прес-служби Укрдержреєстру Юлія Бєлова та начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи Укрдержреєстру Григорій Селівон.

Олександр Клименко,
головний спеціаліст Державної
реєстраційної служби України

Теги:

суспільний і державний розвиток, тип суспільства, механізми самоорганізації та самореалізації, захист становлення й розвитку особистості, громадянське суспільство, Кабінет Міністрів України, забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, Громадська рада при Державній реєстраційній службі України, Державна реєстраційна служба України, Міністерство юстиції України

Джерело:

ЮВУ № 29 (837)

Залиште коментар