Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Адміністративні суди в Україні: статистичні дані

0 24

Аналіз даних статистичної звітності місцевих адміністративних судів за 2012 рік свідчить про зменшення надходження позовних заяв, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, судових доручень до цих судів.

Упродовж 2012 року до місцевих адміністративних судів надійшло 626 342 справи і матеріали, що у шість разів менше, ніж у 2011 році (3 716 328).

За видами матеріалів показники надходження розподілилися так.

399 157 позовних заяв і справ, що в 9 разів менше, ніж у 2011 році (3 676 995). Їх питома вага становить 64% загальної кількості матеріалів, що надійшли на розгляд проти 99% – у 2011 році;

195 997 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (31%), що в понад 40 разів більше, ніж попереднього року (4 631, або 0,1%);

31 009 клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень (5%), що майже відповідає показнику 2011 року (34 425, або 5%);

179 судових доручень, що дещо менше показника 2011 року (277).

Таким чином, упродовж звітного періоду, крім загального зменшення надходження матеріалів до місцевих адміністративних судів, спостерігаються структурні зміни серед видів матеріалів. Так, у показнику надходження матеріалів на 35% зменшилася частка позовних заяв. Це відбулося за рахунок відповідного зростання кількості заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Такі тенденції є наслідком змін у сфері пенсійного забезпечення та соціального захисту населення і більшою мірою відображені в показниках місцевих загальних судів як адміністративних судів.

Так, у 2012 році до окружних адміністративних судів надійшло

242 636 справ і матеріалів проти 281 098 – у 2011 році.

Їх структуру становлять:

221 612 позовних заяви і справи, або 91% загальної кількості матеріалів, що надійшли на розгляд. У 2011 році цей показник становив

274 973 позовних заяви і справи (98%);

9 602 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами (4%) проти 1 359 заяв (0,4%) – у 2011 році;

11 349 клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень (5%). У 2011 році їх кількість становила 4 717 заяв (1,6%);

73 судових доручення проти 49 – у 2011 році.

Аналіз цих даних показує, що, незважаючи на зменшення в загальній сумі надходжень на 7% питомої ваги позовних заяв, показник надходження цього виду документів залишається найбільшим. Зміна цього показника відбулася за рахунок збільшення на 3,4% показника надходження клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, з яких 52% – заяви, подані у порядку виконання судових рішень, та 41% – заяви про забезпечення позову.

За даними статистичної звітності, до місцевих загальних судів як адміністративних судів упродовж 2012 року надійшло в 9 разів менше справ і матеріалів, ніж у 2011 році, а саме: 383 385 справ і матеріалів проти

3 435 520.

З урахуванням залишку нерозглянутих справ і матеріалів на початок звітного періоду на розгляді місцевих адміністративних судів перебувало у 4,5 разу менше справ і матеріалів, ніж у 2011 році (902 344 проти 4 053 964). Серед них 287 508 справ і матеріалів, предметно підсудних окружним адміністративним судам , та 558 922 – місцевим загальним як адміністративним судам .

Упродовж 2012 року місцеві адміністративні суди розглянули 834 454 справи і матеріали, або 92% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді. У 2011 році ці суди розглянули 3 797 212 справ і матеріалів (93%).

Зміни серед видів матеріалів, що надійшли до місцевих адміністративних судів, позначилися на показниках розгляду справ і матеріалів та їх динаміці. У структурі розглянутих справ і матеріалів порівняно з 2011 роком спостерігається зменшення кількості розгляду позовних заяв та справ і збільшення показника розглянутих заяв та справ за нововиявленими обставинами.

Так, місцевими адміністративними судами розглянуто:

585 740 позовних заяв та адміністративних справ, що в 6 разів менше показника 2011 року (3 761 297);

216 267 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, що в 52 рази більше, ніж у 2011 році (4 156);

32 257 клопотань, подань, заяв у порядку виконання судових рішень, що майже відповідає показнику порівнюваного періоду (31 492);

190 судових доручень проти 267 – у 2011 році.

Питома вага справ і матеріалів, розглянутих окружними адміністративними судами, становить 257 788, або 89% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді цих судів. Цей показник на 3% збільшився порівняно з показником 2011 року (283 339, або 86%). Із розглянутих справ і матеріалів:

236 984 позовних заяви та адміністративних справи проти 277 690 – у 2011 році;

9 542 заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, що у 10 разів більше порівняно з 2011 роком (1 002);

11 182 клопотання, подання, заяви у порядку виконання судових рішень, що у 2,4 разу більше показника 2011 року (4 601);

80 судових доручень проти 46 – у 2011 році.

Кількість справ і матеріалів, розглянутих місцевими загальними судами як адміністративними судами, становить 576 346 справ і матеріалів, або 94% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді цих судів. У 2011 році цей показник становив 3 797 212 справ і матеріалів (94%).

За інформацією журналу
“Адміністративне право і процес”

Залиште коментар