Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Виші готуватимуть спеціалістів у галузі медичного права

0 15

Незабаром в Україні з’являться висококваліфіковані юристи, здатні захищати права як пацієнтів, так і лікарів. З цією метою Міністерство охорони здоров’я України запропонувало реалізувати проект “Створення концепції розвитку галузі медичного права в Україні”.

До таких кроків чиновників спонукали кілька чинників: брак фахівців, які можуть надати кваліфіковану правову допомогу в спірних питаннях медичної сфери, незахищеність лікарів та пацієнтів у судах перед недосконалим законодавством та низький рівень медичного права як такого.

МОЗ України спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту розробили та оприлюднили для офіційного обговорення проекти типових навчальних програм з дисципліни “Медичне право України” в навчальних курсах правників, які здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні “магістра” та “спеціаліста” у вітчизняних юридичних вузах III-IV рівня акредитації. Передбачається, що згадана дисципліна вивчатиметься студентами п’ятого курсу протягом семестру.

Планом навчального процесу для вивчення курсу медичного права відведено 54 години навчальних занять. З них на лекції передбачено 20 годин, на практичні заняття – 12 годин на групу, на самостійну роботу – 22 години. Формою семестрового контролю є залік. Дисципліна вивчатиметься з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складатиметься з двох змістовних модулів.

Теги:

медичне право

Залиште коментар