Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

В Україні сьогодні набув чинності закон “Про безоплатну правову допомогу”

0 26

Згідно із законом, правова допомога – це допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Передбачено, що безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

– надання правової інформації;

– надання консультацій і роз´яснень з правових питань;

– складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

– надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Суб´єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права; спеціалізовані установи.

Документом встановлено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов´язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх відома.

Закон містить положення про надання й безоплатної вторинної правової допомоги – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру. Визначено також коло осіб, які мають право на таку допомогу.

На думку авторів, ухвалений акт дозволить створити дієвий механізм реалізації конституційного права кожного на правову допомогу, забезпечити належне виконання Україною її міжнародних зобов’язань у сфері прав людини, запровадити європейські стандарти у сфері надання правової допомоги та доступу до правосуддя.

Теги:

безоплатна правова допомога

Джерело:

РБК-Україна

Залиште коментар