Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

В Україні набрав чинності закон про подолання наслідків фінансової кризи.

0 24

В Україні набрав чинності закон №1533-VI від 23 червня 2009 р. “Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи”. Закон, підписаний Президентом України Віктором Ющенком 19 листопада 2009 р., опублікований сьогодні в газеті “Голос України”. Даним законом скорочується термін повернення валютної виручки зі 180 до 90 днів.

Законом також звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності – приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, в заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.

Крім того, законом збільшено частку резервів під кредитні операції, які можуть бути включені у валові витрати. “До складу валових витрат включається 80% (для банків на період до 1 січня 2011 р. – 100%) сукупного розміру страхового резерву, сформованого банком або небанківською фінансовою установою”, – сказано в документі.

Національний банк України зобов’язано щоквартально надавати інформацію Президенту України, Кабінету міністрів України та комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме: проведення операцій з рефінансування банків; проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку; проведення операцій на фондовому ринку.

Законом також встановлено, що для визначення доходів або витрат платника податку від збільшення (зменшення) страхових резервів починаючи з податкового періоду, в якому набирає чинності цей закон, на 1 січня 2009 р. розраховується сума страхових резервів. При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв’язку зі створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2009 р., не здійснюється. Тимчасово, на період з 1 січня 2009 р. до 1 січня 2011 р. (включно), для банків-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є дата отримання таких доходів. Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 р. до 31 грудня 2010 р., але не отримані станом на 1 січня 2011 р., включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.

Документом внесено зміни до закону про Національний банк України, якими визначено термін “валютна позиція”. “Валютна позиція – співвідношення вимог та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань”.

Згідно із законом, мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 75 млн грн. Національний банк України не має права вимагати змін до статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим законом, крім випадків, передбачених законодавством.

В законі зазначено також, що при сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійсненими в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.

Іноземні інвестори, згідно з документом, здійснюють інвестиційну діяльність у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки, відкриті в уповноважених банках України. Для іноземного інвестування на інвестиційні рахунки в іноземній валюті зараховується іноземна валюта, що визнається Національним банком України вільно конвертованою валютою. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється в обов’язковому порядку. Державна реєстрація іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України.

Кабінету міністрів України та Національному банку України у місячний строк необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.
Законом до 1 січня 2012 р. встановлюється гранична сума коштів, залучених на умовах субординованого боргу, що включаються до регулятивного капіталу банку, у розмірі не більше 100% основного капіталу банку. Кошти, залучені у цей період на умовах субординованого боргу, включаються до капіталу банку в повному обсязі без врахування обмежень, встановлених для додаткового капіталу. До 1 січня 2012 р. субординований борг включається до капіталу банку без щорічного зменшення на 20% від його первинної вартості.
Законом надається право комерційним банкам проводити за погодженням із кожним позичальником у термін до 31 грудня 2010 р. реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників – фізичних осіб. Реструктуризація розповсюджується на кредити, видані комерційними банками до 1 жовтня 2008 р.; кредити, номінальна сума яких не перевищує 1 млн грн, у тому числі деноміновані в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на 1 жовтня 2008 р. При іпотечному кредитуванні реструктуризації підлягають тільки кредити під заставу житлової нерухомості, яка є єдиним помешканням позичальника та його сім’ї.
Реструктуризація здійснюється шляхом надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років; продовження терміну кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють у комерційних банках, та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники; зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35% сукупного місячного доходу сім’ї. За реструктуризованими кредитними договорами комерційні банки мають звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
Законом також вводиться на 2009-2010 рр. мораторій на примусове виселення із житла, в якому зареєстрована фізична особа – іпотекодавець, і це житло є єдиним житлом іпотекодавця, у разі якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу на узгоджених з банком умовах.
Фінансові установи мають право надавати кредити, позики в іноземній валюті фізичним особам – резидентам і нерезидентам, які не займаються підприємницькою діяльністю, тільки для оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном. Надання (отримання) кредитів, позик в іноземній валюті на території України та погашення (сплата) основного боргу і процентів за кредитами, позиками, наданими після набрання чинності цим законом, здійснюються в безготівковій формі.
Банки, які на день прийняття цього закону мали дозволи Національного банку України на здійснення окремих операцій, до 1 січня 2012 р. можуть продовжувати ці види діяльності за умови, що їх регулятивний капітал перевищує зареєстрований статутний капітал та вони виконують норматив адекватності капіталу.

Джерело:

РБК – Україна

Залиште коментар