Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

В.Ющенко підписав указ про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні

0 13

Президент України Віктор Ющенко підписав указ №1046/2008 “Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні”. Відповідний указ, датований 17 листопада, опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з указом, з метою забезпечення конституційних прав громадян, подолання фінансової кризи в Україні, ефективного виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 р. “Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України”, введеного в дію указом Президента України від 24 жовтня 2008 р. № 965:

1. Кабінету Міністрів України необхідно:

1) забезпечити спрямування у 2009 р. до Стабілізаційного фонду щонайменше 50 млрд грн, у тому числі у І кв. 2009 р. – 10 млрд грн, для чого, зокрема, внести в місячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо розширення джерел наповнення Стабілізаційного фонду за рахунок надходжень від плати за оренду державного майна, дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, частини прибутку (доходу) державних підприємств тощо, та забезпечити супроводження названого законопроекту під час проходження його у парламенті;

2) забезпечити безумовне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. “Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації”, введеного в дію указом Президента України від 6 березня 2008 р. № 200, у тому числі впровадження положень названого рішення під час:

– супроводження у ВР законопроекту №2230 про Державну програму приватизації на 2008 – 2012 рр. та інших законопроектів з питань приватизації;

– визначення переліку об’єктів державної власності, які можуть бути приватизовані у 2009 р.;

3) затвердити у місячний строк порядки використання коштів Стабілізаційного фонду на:

– кредитування або співфінансування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення;

– здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення;

– надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів і обов’язковою умовою якого є співфінансування з боку банків та забудовників, передбачивши надання таких кредитів насамперед на завершення будівництва багатоквартирних жилих будинків з готовністю понад 50%;

– розвиток внутрішнього попиту на товари, що виробляються українськими товаровиробниками для експорту і щодо яких спостерігається погіршення світової кон’юнктури;

4) розробити із залученням представників комерційних банків та суб’єктів господарювання та затвердити до 31 грудня 2008 р. проекти, які реалізовуватимуться за підтримки Стабілізаційного фонду;

5) опрацювати питання та внести в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів Стабілізаційного фонду для:

– надання громадянам одноразової цільової державної допомоги для здійснення першого внеску на купівлю (будівництво) житла у недобудованих багатоквартирних жилих будинках;

– викупу державою недобудованого житла за цінами, визначеними Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, для формування фондів службового та соціального житла;

6) з метою поліпшення платіжного балансу держави:

а) провести відповідно до норм статей XII, XVIII ГАТТ 1994 консультації із заінтересованими державами – членами СОТ і Міжнародним валютним фондом щодо необхідності застосування Україною заходів захисту національного товаровиробника з урахуванням міжнародних зобов’язань України, взятих під час вступу до СОТ;

б) вжити заходів щодо запровадження з урахуванням міжнародних зобов’язань України, взятих під час вступу до СОТ, механізмів захисту на період до стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні національного товаровиробника у галузях сільського господарства, автомобілебудування, виробництва товарів споживчого попиту, зокрема, шляхом внесення у тижневий строк до ВР відповідних законопроектів про перегляд ставок ввізного мита, а також тимчасового квотування імпорту окремих товарів;

7) запровадити на період до стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні мораторій на підвищення цін на товари та послуги суб’єктів природних монополій та розглянути можливість їх зниження для виробників, які споживають такі товари та послуги;

8) внести у двотижневий строк у встановленому порядку на розгляд ВР законопроекти:

– про Державний бюджет України на 2009 рік (доопрацьований);

– про вдосконалення механізмів державної підтримки агропромислового комплексу;

– про внесення змін до закону України “Про концесії” щодо посилення державних гарантій прав концесіонерів;

– про державно-приватне партнерство;

– про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження прискореної амортизації як тимчасового, на період до стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, заходу для підтримки галузей, які найбільше уражені світовою фінансовою кризою, та заборони примушування до сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за наступні податкові періоди;

– про мораторій на посилення податкового навантаження на суб’єктів господарювання на період до стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні;

9) вжити заходів до укладення протягом місяця з підприємствами, об’єднаннями підприємств галузей економіки, які найбільше уражені світовою фінансовою кризою, меморандумів щодо визначення спільних заходів для стабілізації ситуації у відповідних галузях;

10) забезпечити за участю Національного банку України у місячний строк збільшення статутних капіталів державних банків та вжити в установленому порядку заходів щодо спрямування одержаних відкритим акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” ресурсів на здійснення іпотечного кредитування, відкритим акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” – на кредитування експорту та надання експортних гарантій;

11) вжити в установленому порядку заходів щодо зупинення ввезення в Україну продукції тваринного походження як давальницької сировини;

12) забезпечити належне фінансування Аграрного фонду;

13) скасувати декларування цін та надання преференцій підприємствам Державного комітету України з державного матеріального резерву на імпорт сільськогосподарської сировини;

14) не допускати примушування до сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за наступні податкові періоди.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у місячний строк проведення інвентаризації недобудованих багатоквартирних жилих будинків та визначення ступеня їх готовності.

3. Фонду державного майна України забезпечувати при здійсненні приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, урахування кон’юнктури на відповідних ринках та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. “Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації”, введеного в дію указом Президента України від 6 березня 2008 р. № 200.

4. Запропонувати Національному банку України:

1) запровадити цільове рефінансування банків для кредитування терміном на п’ять років інвестиційних проектів під облікову ставку Національного банку України під заставу пулів іпотечних кредитів, у першу чергу для:

– завершення будівництва визначених за результатами інвентаризації багатоквартирних жилих будинків з готовністю понад 50%;

– інфраструктурних проектів у сфері енергетики, транспорту, зв’язку, а також пов’язаних із проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 р. з футболу;

2) вжити у місячний строк заходів щодо:

– пролонгації кредитів, отриманих у банківських установах для інвестиційних проектів суб’єктами агропромислового, машинобудівного, металургійного та енергетичного комплексів;

– зниження вартості ресурсів для банків та суб’єктів господарювання;

3) запровадити з урахуванням пропозицій Кабінету міністрів України та об’єднань підприємств режим попередніх імпортних депозитів на окремі категорії імпортованих товарів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело:

РБК – Україна

Залиште коментар