Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Відбулись звітні загальні збори Національної академії правових наук України

0 36
16-17 березня 2017 р. у м. Харкові в приміщенні Національної академії правових наук України відбулися засідання президії та щорічні загальні збори НАПрН України, на яких було розглянуто важливі питання її життєдіяльності – підбиття підсумків роботи в 2016 році, вирішення ряду організаційно-кадрових питань та окреслення основних завдань на 2017 рік, вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрН України. Зранку 16 березня пройшло засідання президії НАПрН України. Участь в засіданні прийняли почесний президент НАПрН України Тацій Василь Якович, президент НАПрН України Петришин Олександр Віталійович, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Тихий Володимир Павлович, головний учений секретар Журавель Володимир Андрійович, члени президії, директори науково-дослідних інститутів, представники регіональних центрів. На засіданні розглянуто низку важливих питань з діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема заслухано звіт про основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2016 році, звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2016 році, розглянуто та схвалено нові редакції Положення про порядок обрання дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Національної академії правових наук України та Положення про порядок обрання, затвердження на посаді та звільнення директорів науково-дослідних інститутів Національної академії правових наук України. Також вирішено ряд організаційних та кадрових питань та прийнято відповідні рішення президії Національної академії правових наук України. Далі проходили засідання відділень НАПрН України. Серед рішень, які прийняті на засіданнях відділень, зокрема стало затвердження на посаді заступника академіка-секретаря відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України члена-кореспондента Барабаша Юрія Григоровича, затвердження на посаді вченого секретаря цього ж відділення члена-кореспондента Андрійко Ольгу Федорівну, затвердження на посаді вченого секретаря відділення цивільно-правових наук НАПрН України члена-кореспондента Борисову Валентину Іванівну. Після засідання відділень розпочали роботу загальні збори Національної академії правових наук України. У роботі загальних зборів взяли участь керівництво академії, дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, делегати науково-дослідних установ НАПрН України, представники Харківської міської ради, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради. Зі звітною доповіддю про діяльність Національної академії правових наук України у 2016 р. виступив президент НАПрН України Олександр Віталійович Петришин. «В сьогоднішніх складних умовах підвищується наша відповідальність за збереження та розвиток Академії, її реформування відповідно до потреб часу. Необхідно підвищити роль наукових установ академії у науковому забезпеченні конституційно-правових реформи, законотворчій діяльності Верховної Ради України, проведенні наукових експертиз проектів законів та гармонізації законодавства України з нормами Європейського Союзу», – зазначив у доповіді Олександр Віталійович. Також розглянуто та затверджено Звіт про витрачання бюджетних коштів Національною академією правових наук України у 2016 році. Крім цього, прийнято наступні рішення загальних зборів Академії: Золотими медалями Національної академії правових наук України нагороджено Коновалову Віолетту Омелянівну – дійсного члена (академіка) НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, лауреата премії імені Ярослава Мудрого, заслуженого діяча науки і техніки України, першу жінку в світі доктора юридичних наук, професора з криміналістики та Батлера Вільяма Еліота – іноземного члена НАН та НАПрН України, доктора права, професора, професора Школи права Університету штату Пенсільванія, заслуженого професора Лондонського Університету, засновника Інституту Порівняльного правознавства ім. П. Г. Виноградова, професора права Школи права Нью-Йоркського університету та Гарвардської школи права. Затверджено на посаді директора Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України Серьогіну Світлану Григорівну, на посаді директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України – Глібка Сергія Васильовича. Іноземним членом Національної академії правових наук України обрано декана юридичного факультету Вільнюського державного університету, доктора юридичних наук, професора Томаса Давуліса. Також відбулися вибори нових членів Академії на 23 вакантних місця (6 вакансій дійсних членів (академіків) та 16 вакансій членів-кореспондентів), на які претендували 86 осіб. Вибори у цьому році проходили по новій процедурі, у повній відповідності до нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та чинного законодавства. Зокрема, вибори за кандидатів у дійсні члени (академіки) проходили шляхом відкритого голосування. За результатами відкритого голосування було обрано 6 дійсних членів (академіків), а за результатами таємного голосування – 11 членів-кореспондентів. 6 вакансій членів-кореспондентів НАПрН України залишились незаповненими. Результати голосування. По відділенню теорії та історії держави і права дійсним членом (академіком) обрано Єрмолаєва Віктора Миколайовича, членом-кореспондентом – Лук’янова Дмитра Васильовича. По відділенню державно-правових наук і міжнародного права дійсним членом (академіком) обрано Орлюк Олену Павлівну, членами-кореспондентами – Серьогіну Світлану Григорівну та Коломоєць Тетяну Олександрівну. По відділенню цивільно-правових наук дійсним членом (академіком) обрано Іншина Миколу Івановича, членами-кореспондентами – Боднар Тетяну Валеріївну, Галянтича Миколу Костянтиновича, Ярошенка Олега Миколайовича. По відділенню екологічного, господарського та аграрного права дійсним членом (академіком) обрано Костицького Василя Васильовича, членами-кореспондентами – Задихайла Дмитра Вітольдовича та Кулинича Павла Федотовича. По відділенню кримінально-правових наук дійсними членами (академіками) обрано Журавля Володимира Андрійовича та Шакуна Василя Івановича, членами-кореспондентами – Музику Анатолія Ананійовича, Шило Ольгу Георгіївну та Шумила Миколу Єгоровича.

Джерело:

АПрН України

Залиште коментар