Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Уряд України – за поступове спрощення дозвільних процедур

0 22

Уряд схвалив Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо впорядкування дозвільної системи для покращення інвестиційного клімату), підготовлений Міністерством економіки на основі пропозиції Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України.

 Міністр економіки Богдан Данилишин переконаний, що прийняття Закону сприятиме наближенню українського законодавства у сфері регулювання господарської діяльності до вимог європейських стандартів.

Також, на думку Богдана Данилишина,  нормативний акт зніме усі зайві перешкоди на шляху розвитку підприємницької діяльності, і тим самим створить умови для підвищення конкурентоздатності економіки держави та сприятиме залученню інвестицій в економіку України.

За словами Міністра економіки, нормативним актом передбачено внесення змін до Цивільного кодексу України та 7  законів України.

Зміни до Цивільного кодексу України, спрямовані на захист прав інвесторів шляхом встановлення вимоги, що повідомлення про намір учасника товариства з обмеженою відповідальністю продати свою частку повинно надсилатися іншим учасникам цього товариства рекомендованим листом.

 Зміни до Закону України “Про господарські товариства” спрямовані на спрощення порядку ліквідації товариства шляхом збільшення граничної межі річного господарського обороту з 250 неоподатковуваних мінімумів (4,25 тис. гривень) до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів (425 тисяч гривень), при не перевищенні якого не потрібно підтвердження аудитором ліквідаційного балансу.

Зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” передбачають:

– відміну необхідності ліцензування 7 видів господарської діяльності;

– застосування єдиного порядку ліцензування, який визначено Законом України Про ліцензування певних видів господарської діяльності та надання можливості встановлювати особливості ліцензування для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, у спеціальних законах;

– запровадження ліцензування лише за умови недостатності інших засобів державного регулювання;

– надання права Раді Міністрів Автономної Республіки Крим делегувати свої повноваження з ліцензування відповідним міністерствам, республіканським комітетам Автономної Республіки Крим;

– скасування повноважень Держкомпідприємництва щодо контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов з метою усунення дублювання повноважень органів державного контролю у цій сфері;

– надання права Кабінету Міністрів України встановлювати на окремі види діяльності за поданням органу ліцензування необмежений строк дії ліцензії.

Довідково: Відміняється ліцензування видів господарської діяльності, які не становлять загрози для безпеки життя і здоровя громадян та навколишнього природного середовища, зокрема,  посередницька діяльність митного брокера; діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату;  діяльність з виробництва та імпорту хімічних джерел струму. Відміняється також ліцензування діяльності з утримання тоталізаторів, гральних закладів, оскільки немає потреби в одночасному ліцензуванні окремо приміщень для азартних ігор та безпосередньо самих азартних ігор.

Зміни до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” передбачають:

– запровадження набуття суб’єктом господарювання права на здійснення господарської діяльності за принципом “мовчазної згоди”, суть якого полягає в тому, що суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій без отримання відповідного документа дозвільного характеру за умови, якщо дозвільний орган у встановлений законопроектом строк не видав відповідний дозвіл або письмово не повідомив про відміну в його видачі;

  введення норм щодо диференціації ступеня впливу господарської діяльності на життя та здоров’я громадян, стан навколишнього середовища на “високий”, “середній” та “незначний”, в залежності від яких видача документів дозвільного характеру є обов’язковою, може бути застосовано принцип “мовчазної згоди” або право на вчинення певних дій, суб’єкт господарювання набуває шляхом подання декларації;  

– встановлення чітких вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформленні, видачі дублікатів, зупинення дії, анулювання документів дозвільного характеру;

– уточнення функцій адміністратора та порядку ведення загальнодержавного реєстру документів дозвільного характеру;

– встановлення порядку контролю за додержанням законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Також проектом Закону вносяться зміни до законів України “Про пожежну безпеку”, “Про охорону праці”, “Про питну воду та питне водопостачання”  в частині приведення діючого законодавства у відповідність з вимогами Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, а саме спрощення та оптимізацію дозвільних процедур у сферах пожежної безпеки та охорони праці, зокрема,  запровадження декларативного принципу.

Залиште коментар