Юрінком Інтер
“Юрiнком Iнтер” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи триває підготовка до другого читання проекту Закону про оцінку впливу на довкілля

0 44

Метою законопроекту (№2009а-д) є встановлення правових та організаційних засад здійснення оцінки впливу на довкілля та забезпечення виконання Україною зобов’язань у рамках міжнародних договорів:

Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспо);

Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція).

Невиконання Україною низки зобов’язань за Конвенціями вже стало предметом розгляду та прийняття рішень щодо визнання України такою, чиє законодавство не відповідає положенням Оргуської Конвенції (пункт 3 Рішення ІV/9h Наради Сторін) та Конвенції Еспо (Рішення IV/2 2008 року).

Однією з причин прийняття таких рішень є відсутність належної процедури оцінки впливу на довкілля, яка б, зокрема, забезпечувала можливість громадськості брати участь у прийнятті рішень, які можуть мати негативний вплив на довкілля. 

Також прийняття такого Закону передбачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з метою забезпечення імплементації у національне законодавство положень Директив Європейського парламенту та Ради:

2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище та 2003/4/ЄС про доступ громадськості до інформації про навколишнє природне середовище.

До законопроекту надійшла велика кількість зауважень та пропозицій від народних депутатів України.

Також за дорученням Голови Верховної Ради України надійшли пропозиції від Конфедерації будівельників України, які мають бути розглянуті на найближчому засіданні Комітету.

При підготовці законопроекту до другого читання також будуть розглянуті зауваження і пропозиції народних депутатів України, які були виголошені при його розгляді на пленарному засіданні.

Джерело:

Верховна Рада

Залиште коментар